สุขภาพ ความงาม อาหารและยา สมุนไพร สาระน่ารู้ >>

แมคโคไบโอติกส์

แมคโคไบโอติกส์ เป็นศัพท์ที่ใช้ในภาษากรีกโบราณ หมายถึง การมีชีวิตที่ยืนยาว และสุขภาพสมบูรณ์ อันเนื่องมาจากการดำรงชีวิตที่สอดคล้องกับสิ่งแวดล้อมในยุคใหม่ ผู้คิดค้นคำนี้เป็นนักปราชญ์ญี่ปุ่นชื่อ จอร์ ชอ โอซาว่า ซึ่งได้ให้ความหมายคำนี้ว่า "ความเป็นอยู่ของคนสุขภาพดี"

แมคโคร แปลว่า กว้างใหญ่ หรือยิ่งใหญ่ ไบออส แปลว่า ชีวิต รวมความแล้ว มีความหมายสามารถอธิบายได้ว่า ถ้ารับประทานอาหารให้ถูกต้องแล้ว คนจะมีชีวิตที่ดี มีความสนุกสนานตื่นเต้นเป็นอิสระ และมีความคิดสร้างสรรค์ โอซาว่า ได้เผยแพร่ปรัชญาแมคโคไบโอติกส์ และการบริโภคที่ถูกต้องไปทั่วโลก หลังจากที่เขาได้ถึงแก่กรรมในปี 1960 เศษ ๆ มิตรสหาย และลูกศิษย์ของเขาได้ช่วยกันเผยแพร่ความรู้นี้ต่อไป มิชิโอ กูชิ เป็นหนึ่งในผู้สืบทอดเจตนารมณ์ของโอซาว่า ที่เป็นกำลังสำคัญ ทำให้แมคโคไบโอติกส์เป็นที่นิยมมากขึ้น

การบริโภคในทัศนะของ แมคโคไบโอติกส์ คือ การรับประทานอาหารที่สอดคล้องกับธรรมชาติของมนุษย์ ซึ่งเป็นแหล่งรวมมูลฐานแห่งชีวิต อันได้แก่ แสงแดด ดิน น้ำ และอากาศ ซึ่งผสมผสานอยู่ในอาหารธรรมชาติ และยังสามารถสร้างดุลยภาพให้แก่ร่างกายได้ดีที่สุด  อาหารแมคโคไบโอติกส์ประกอบด้วย

  • อาหารประเภทข้าวกล้อง และเมล็ดธัญพืชที่ไม่ขัดขาว รวมถึง ข้าวสาลี ข้าวโอ๊ต ข้าวบาเลย์ ข้างโพด 50-60%
  • ผักต้มที่ปลูกในดินบริสุทธ์ ไม่มีสารเคมีเจือปน 25%
  • สาหร่ายทะเลและถั่ว โดยเฉพาะถั่วเหลือง 15%
  • ซุปเต้าหู้ และเครื่องปรุงธรรมชาติ และของหวานประเภท ผล ไม้ หรืออาจจะมีปลาได้เป็นครั้งคราว 5-10%

อาหารแมคโคไบโอติกส์เป็นที่นิยมกันอย่าแพร่หลายอีกประเภท หนึ่ง ในประเทศไทย อาหารเพื่อสุขภาพชีวจิต ก็เป็นแนวคิดเชิงสุขภาพประเภทเดียวกับแมคโคไบโอติกส์ ที่เป็นทางเลือกที่ดีอีกทางของคนรักสุขภาพ

การปฏิบัติตามหลักแมคโคไบโอติกส์นี้ถือได้ว่า เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาของมนุษยชาติ รวมถึงความสัมพันธ์ของมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม และความจำเป็นของแต่ละบุคคล

อาหารมิใช่เพียงแค่ป้องกัน รักษาสุขภาพ และความเจ็บไข้ได้ป่วยเท่านั้น แต่หากเป็นการบำบัดโรคภัยของผู้ป่วยที่ต้องการจะรักษาตนเองด้วยวิธีธรรมชาติ การผสมผสานความรู้ของแพทย์ตะวันออกดั้งเดิม เป้าหมายก็คือ การนำความสุขสมบูรณ์และอายุวัฒนะมาสู่สุขภาพ และสังคมของเรา และนี่คือหลักการของ แมคโคไบโอติกส์

***จากนิตยสาร fitness ปีที่ 9 ฉบับที่ 100

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย