สุขภาพ ความงาม อาหารและยา สมุนไพร สาระน่ารู้ >>

แมคโคไบโอติกส์

แมคโคไบโอติกส์ เป็นศัพท์ที่ใช้ในภาษากรีกโบราณ หมายถึง การมีชีวิตที่ยืนยาว และสุขภาพสมบูรณ์ อันเนื่องมาจากการดำรงชีวิตที่สอดคล้องกับสิ่งแวดล้อมในยุคใหม่ ผู้คิดค้นคำนี้เป็นนักปราชญ์ญี่ปุ่นชื่อ จอร์ ชอ โอซาว่า ซึ่งได้ให้ความหมายคำนี้ว่า "ความเป็นอยู่ของคนสุขภาพดี"

แมคโคร แปลว่า กว้างใหญ่ หรือยิ่งใหญ่ ไบออส แปลว่า ชีวิต รวมความแล้ว มีความหมายสามารถอธิบายได้ว่า ถ้ารับประทานอาหารให้ถูกต้องแล้ว คนจะมีชีวิตที่ดี มีความสนุกสนานตื่นเต้นเป็นอิสระ และมีความคิดสร้างสรรค์ โอซาว่า ได้เผยแพร่ปรัชญาแมคโคไบโอติกส์ และการบริโภคที่ถูกต้องไปทั่วโลก หลังจากที่เขาได้ถึงแก่กรรมในปี 1960 เศษ ๆ มิตรสหาย และลูกศิษย์ของเขาได้ช่วยกันเผยแพร่ความรู้นี้ต่อไป มิชิโอ กูชิ เป็นหนึ่งในผู้สืบทอดเจตนารมณ์ของโอซาว่า ที่เป็นกำลังสำคัญ ทำให้แมคโคไบโอติกส์เป็นที่นิยมมากขึ้น

การบริโภคในทัศนะของ แมคโคไบโอติกส์ คือ การรับประทานอาหารที่สอดคล้องกับธรรมชาติของมนุษย์ ซึ่งเป็นแหล่งรวมมูลฐานแห่งชีวิต อันได้แก่ แสงแดด ดิน น้ำ และอากาศ ซึ่งผสมผสานอยู่ในอาหารธรรมชาติ และยังสามารถสร้างดุลยภาพให้แก่ร่างกายได้ดีที่สุด  อาหารแมคโคไบโอติกส์ประกอบด้วย

  • อาหารประเภทข้าวกล้อง และเมล็ดธัญพืชที่ไม่ขัดขาว รวมถึง ข้าวสาลี ข้าวโอ๊ต ข้าวบาเลย์ ข้างโพด 50-60%
  • ผักต้มที่ปลูกในดินบริสุทธ์ ไม่มีสารเคมีเจือปน 25%
  • สาหร่ายทะเลและถั่ว โดยเฉพาะถั่วเหลือง 15%
  • ซุปเต้าหู้ และเครื่องปรุงธรรมชาติ และของหวานประเภท ผล ไม้ หรืออาจจะมีปลาได้เป็นครั้งคราว 5-10%

อาหารแมคโคไบโอติกส์เป็นที่นิยมกันอย่าแพร่หลายอีกประเภท หนึ่ง ในประเทศไทย อาหารเพื่อสุขภาพชีวจิต ก็เป็นแนวคิดเชิงสุขภาพประเภทเดียวกับแมคโคไบโอติกส์ ที่เป็นทางเลือกที่ดีอีกทางของคนรักสุขภาพ

การปฏิบัติตามหลักแมคโคไบโอติกส์นี้ถือได้ว่า เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาของมนุษยชาติ รวมถึงความสัมพันธ์ของมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม และความจำเป็นของแต่ละบุคคล

อาหารมิใช่เพียงแค่ป้องกัน รักษาสุขภาพ และความเจ็บไข้ได้ป่วยเท่านั้น แต่หากเป็นการบำบัดโรคภัยของผู้ป่วยที่ต้องการจะรักษาตนเองด้วยวิธีธรรมชาติ การผสมผสานความรู้ของแพทย์ตะวันออกดั้งเดิม เป้าหมายก็คือ การนำความสุขสมบูรณ์และอายุวัฒนะมาสู่สุขภาพ และสังคมของเรา และนี่คือหลักการของ แมคโคไบโอติกส์

***จากนิตยสาร fitness ปีที่ 9 ฉบับที่ 100

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ