ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม>>

ลักษณะบุรุษ

ลักษณะมหาบุรุษ 80 ประการ

ลักษณะ 80 ประการต่อไปนี้ จะมีได้เฉพาะอัจฉริยะบุคคลเท่านั้น คือเป็นผู้มีบุญ วาสนา มีโชคลาภว่าคนทั่วไป
หมายเหตุ ข้อใดกล่าวถึงมือทั้ง 2 ข้าง กล่าวถึงเท้าทั้ง 2 ข้าง จมูก คิ้ว ให้หมายถึงทั้ง 2 อย่าง รวมเป็น 80 ลักษณะพอดี

 1. มีนิ้วมือ นิ้วเท้าเรียวยาวกว่ากัน เว้นเฉพาะนิ้วหัวแม่มือยาวเท่ากับข้อที่ 1 ของนิ้วชี้

 2. นิ้วมือ นิ้วเท้ากลมกลึง

 3. เล็บมือ เล็บเท้า สีแดง เล็บซ้อนอยู่บนปลายบนนิ้วมือ ไม่คร่อมอย่างคนทั่วไป

 4. คิ้วยาวเรียวไปทางหางตาสม่ำเสมอกัน ปลายคิ้วโค้งลงเล็กน้อย

 5. ข้อมือ ข้อเท้า ซ้อนอยู่ในเนื้อมิดชิด

 6. ฝ่าเท้าทั้ง 2 ข้างเท่ากันพอดี

 7. เยื้องกายไป งามดุจโคอุสุภราช

 8. ก้าวเดินครั้งแรกจะเอาเท้าขวาออกก่อนเสมอ

 9. หัวเข่ากลมเกลี้ยง มองไม่เห็นกระดูกล้ำออกมา

 10. ท่าทีเป็นราชสีห์ ไม่มีอิริยาบถอิสตรีแม้แต่น้อย

 11. มีหน้าท้องเสมอถึงทรวงอก

 12. ขาอ่อนงามดุจท่อนกล้วย

 13. ลำแขนดุจงวงช้างสาร

 14. สรีระร่างกายแต่ละส่วน เป็นสัดส่วน งามพร้อมไม่มีที่ติ

 15. หน้าท้องมีรอยวนขวาขยายกว้างออกไป

 16. ผิวหนังหนาในที่ควรหนา บางในที่ควรบาง

 17. ผิวหนังไม่มีที่หดย่น

 18. ทั่งร่างกายไม่มี ไฝ ปานดำด่างเลย

 19. ทั่วร่างกายงามพร้อม ตั้งแต่เบื้องบน ลงมาถึงเบื้องล่าง

 20. ทั่วร่างกายงามบริสุทธิ์หาที่ติมิได้เลย

 21. มีกำลังดุจช้างสาร

 22. จมูกโด่งคมสัน

 23. สัณฐานจมูกงดงาม

 24. ริมฝีปากสม่ำเสมอ ไม่เลื่อมล้ำกว่ากัน มีสีแดงดุจตำลึงสุก

 25. ฟันขาวงามดุจสังข์

 26. ฟันขาวงามบริสุทธิ์ดุจสีน้ำค้าง ไม่มีมลทินเลย

 27. ฟันเกลี้ยงไม่มีรอยมลทิน

 28. ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ บริสุทธิ์

 29. ฟันเขี้ยว 4 ซี่ กลมกลึง

 30. ดวงหน้าสัณฐานรูปไข่

 31. แก้มทั้งสองข้างเปล่งปลั่งเสมอกัน

 32. ลายมือมีรอยลึกเสมอกัน

 33. ลายมือมีรอยอันยาว

 34. ลายมือมีรอยอันตรง

 35. ลายมือมีรอยสีแดงเสมอกัน

 36. รัศมีร่างกายแผ่ออกไปเป็นปริมณฑล

 37. กระพุ้งแก้มแต่งตรึงเสมอกัน

 38. กระบอกตากว้างและยาวเท่ากัน ทั้ง 2 ข้าง

 39. ดวงตาประกอบด้วยประสาททั้ง 4 แจ่มใสบริสุทธิ์

 40. ขนตาเหยียดตรงไม่งอคด

 41. ลิ้นมีสัณฐานอันงดงาม

 42. ลิ้นอ่อนละเอียดละไม มีสีแดงเข้ม

 43. หูทั้ง 2 ข้าง ยาวราบเรียบ ดุจกลีบดอกไม้

 44. ช่องหูกลมกลึงงาม

 45. ขนหูมีปลายซ่อยภายในทั้งสิ้น

 46. ขนหูมีเส้นสละสลวย

 47. ศีรษะมีสัณฐานงดงามดุจฉัตร หน้าผากกว้างเสมอกัน

 48. ขอบหน้าผากไม่เว้า เถิกล้านอย่างสามัญชน

 49. คิ้วยาวโก่งดุจคันศร

 50. ขนคิ้วยาวเรียวล้มราบไปทางปลายคิ้วทั้งหมด

 51. คิ้วใหญ่ดำดกสนิท

 52. คิ้วยาวสุดหางตา เหมือนกันทั้ง 2 ข้าง

 53. ผิวกายละเอียดทั่งร่าง

 54. ทั่วร่างกายมีรัศมีรุ่งโรจน์เสมอ

 55. ผิวกายไม่มีมลทินมัวหมอง

 56. ผิวกายสดชื่นตลอดเวลา

 57. กลิ่นกายหอมฟุ้ง ดุจกลิ่นหอมกฤษณา

 58. เส้นขนตามร่างกายละเอียดอ่อน

 59. ลมหายใจเข้าออก เดินสะดวกสม่ำเสมอ

 60. ปากงามดุจแย้มยิ้ม

 61. กลิ่นปากหอมดุจกลิ่นดอกบัว

 62. เส้นผมดำสนิทจนออกแสง

 63. กลิ่นหอมฟุ้งตลบอบอวล

 64. ผมหอมดุจกลิ่นโกมุท

 65. เส้นผมกลมสลวยทุกเส้น

 66. เส้นผมดำสนิทเสมอกันทุกเส้น

 67. เส้นผมทุกเส้นละเอียดนุ่ม

 68. เส้นผมเวียนขาวทุกเส้น จนถึงกลางขม่อม

ลักษณะบุรุษโทษ 18 ประการ >>>

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย