ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

มิลาเรปะ

วิวาทะกับเจ้าแม่ผู้ชาญฉลาด

ท่านมิลาเรปะ ได้จากหมู่บ้านนะยานันไปพำนักบำเพ็ญเพียรอยู่ในถ้ำใกล้กับเมือง ลินบา เพดานถ้ำมีซอกหินเป็นโพรงขึ้นไปเบื้องบน ในยามดึกสงัดของคืนวันหนึ่ง บังเกิดเสียงดังคล้ายหินผาบนเพดานถ้ำกำลังแตกแยก เมื่อท่านพยายามเงี่ยหูลงฟังให้ถนัด เสียงก็กลับเงียบหายไป ขณะที่ท่านกำลังเข้าใจว่าประสาทหูของท่านคงจะฟั่นเฟือนไปเอง ก็ได้บังเกิดแสงสว่างนวลส่องเป็นลำยาวมาจากซอกหินที่เป็นต้นกำเนิดของเสียงประหลาด และฉับพลันก็ปรากฏภาพของชายในชุดสีแดงเพลิงนั่งมาบนหลังกวางสีดำสนิท โดยมีหญิงสาวสวยเดินนำหน้ามา ชายในชุดแดงได้แผ่ลมปราณมาปะทะท่าน มิลาเรปะ และได้อันตรธานไปพร้อมกับกวาง ณ ที่นั้นเอง ส่วนหญิงสาว ได้กลายร่างเป็นสุนัขจิ้งจอกมีขนสีแดงเพลิงและได้ตรงเข้ามาคาบเอาเท้าของท่าน มิลาเรปะ เอาไว้ ท่านมิลาเรปะ ได้หยั่งทราบด้วยญาณวิถีของท่านว่าเป็นการกระทำของเจ้าแม่ ดร๊อกสรินโม

อาตมาขอน้อมเศียรเกล้าลงกราบคารวะท่านอาจารย์มาระปะ ผู้เต็มไปด้วยความกรุณา
เธอ ดร๊อกสรินโม เธอผู้มีเจตนาอันชั่วร้าย แห่งลินบาดร๊อก
เธอ ผู้เป็นเจ้าแม่ใจบาป ปรากฏกายอันน่าชังเพื่อหลอกหลอน
ด้วยความดูหมิ่นดูแคลน เธอมุ่งมาดที่จะทำร้ายอาตมาด้วยศาสตร์ที่ต่ำทราม
อาตมาเป็นสมณะผู้ไม่แสดงวจีทุจริต ด้วยสำเนียงอันไพเราะ
อาตมาย่อมกล่าวแสดงแต่วจีสุจริตที่เป็นสัจจธรรมเท่านั้น

ในห้วงเวหาอันกว้างใหญ่ไพศาลนี้ ดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ผลัดกันเปล่งรัศมีส่องสว่างไปทั่วพิภพ
พรชัยจากสุริยันและจันทรา นำความอิ่มอุดมมั่งคั่งมาให้
ลำแสงอันสว่างไสว ฉายออกมาจากทิพย์วิมานอันงดงามแห่งสรวงสวรรค์
บรรดาสรรพสัตว์ต่างมีโอกาสที่จะได้เห็นซึ่งกันและกัน
ดาวดวงอื่นๆไม่อาจโคจรมาทำอันตรายได้
ตราบที่ยังมีการโคจรหมุนเวียนไปทั่วทวีปทั้งสี่

ณ เบื้องทิศตะวันออกบนยอดภูเขาหิมะอันสูงชัน
ดาเซนกาโม นางพญาสิงโตราชินีแห่งขุนเขา ผู้นำมาซึ่งความอุดมสมบูรณ์
เมื่อเธอปรากฏกายขึ้นเหนือขอบฟ้า จงอย่าได้ทำร้ายเธอด้วยพายุเลย
ณ เบื้องทิศใต้ ท่ามกลางป่าอันรกทึบเขียวขจี นางพญาเสือโคร่ง แด๊กโมริดร้า
นำความรุ่งเรืองมั่งคั่งมาสู่ป่า เมื่อเธอเยื้องย่างผ่านเส้นทางแคบๆที่อันตราย
จงอย่าได้ทำร้ายเธอด้วยหลุมพรางดักสัตว์เลย

ณ เบื้องทิศตะวันตก โดกานะยา นางพญามัจฉาแห่งทะเลสาบมาปาม อันมีสีเขียวคราม
เธอเป็นเจ้าแห่งการแหวกว่ายเริงระบำไปในสายน้ำด้วยท่วงท่าและแววตาอันสง่างาม
เมื่อเธอกำลังออกแสวงหาอาหาร จงอย่าได้ทำอันตรายเธอด้วยตะขอเหล็กเลย

ณ เบื้องทิศเหนือ ชาจากูโบ นางพญาแร้งแห่งหุบผาแดง
เธอเป็นราชินีแห่งบรรดานกทั้งปวง
นับว่าน่าประหลาด ที่เธอไม่เคยทำชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงเลย
เมื่อเธอบินร่อนอยู่เหนือขุนเขาเพื่อแสวงหาอาหาร
จงอย่าได้ทำร้ายเธอด้วยตาข่ายดักนกเลย

ในท้องถ้ำแห่ง ลินบา อาตมา มิลาเรปะ ได้นำความอิ่มอุดมมาให้
การปฏิเสธโลกียกรรมทั้งหลายทั้งปวงนั้น ก็เพื่อบำเพ็ญประโยชน์ตนและผู้อื่น
ด้วยดวงจิตที่สว่างไสว อาตมาได้วีริยะเพื่อโพธิญาณในชีวิตนี้
อาตมาพากเพียรปฏิบัติธรรมโดยปราศจากความลังเลสงสัยใดๆ
ดร๊อกสรินโม จงอย่าได้ทำร้ายอาตมาเลย
จงได้ฟังโศลกธรรมต่อไปนี้ ซึ่งมีข้ออุปมาห้าอย่าง และมีความหมายหกประการ
มันเป็นธรรมคีตาที่มีความไพเราะ ดังเสียงจากสายซอทองคำ

ดร๊อกสรินโมเอย เจ้าเข้าใจอาตมาหรือไม่หนอ?
การประกอบกรรมอันลามก มีวิบากผลที่เป็นอันตราย
เธอไม่ควรจักส้องเสพอกุศลกรรม ใช่หรือไม่หนอ?
เธอไม่สมควรที่จักควบคุมความคิดอันชั่วร้ายและดวงจิตที่ต่ำทรามดอกหรือ?
ถ้าเธอไม่ได้เข้าใจว่า รูปลักษณะสภาวะทั้งหลายทั้งปวง
คือปรากฏการณ์มายาแห่งดวงจิตของบุคคล
ก็เป็นอันหมดหวังที่จะขจัดอวิชชาลง
ถ้าบุคคลไม่ได้ตระหนักชัดว่าธรรมชาติแห่งดวงจิตเป็นอนัตตา
เขาจะขจัดความชั่วร้ายโดยเด็ดขาดได้อย่างไร
เจ้าแม่ใจบาป อย่าได้ทำร้ายอาตมาเลย จงกลับสู่ที่พำนักของเธอเถิด

เจ้าแม่ดร๊อกสรินโมล่องหนหายตัวไปในทันใด แต่ยังคงเกาะกุมเท้าของท่านไว้ และเจรจาโต้ตอบว่า…..

โอ้หนอ ท่านผู้เป็นธรรมทายาทที่เต็มไปด้วยพรชัยจากสรวงสวรรค์
ท่านเป็นผู้อยู่โดดเดี่ยวอย่างเอกบุรุษด้วยความกล้าหาญและทรหดอดทน
ท่านเป็นนักบวชผู้ซึ่งดำเนินอยู่ในมรรคาสู่ความเป็นเอกภาพกับสรรพสิ่ง
ท่านเป็นนักบวชในพระพุทธศาสนาผู้ซึ่งมีความสันโดษมักน้อย
ธรรมคีตาของท่าน คือพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ ที่มีค่ายิ่งกว่าทองคำ
การนำทองคำมาแลกเปลี่ยนกับทองเหลือง เป็นเรื่องที่น่าละอาย
ดิฉันไม่สมควรจักได้ถ่ายถอนบาปกรรมที่ดิฉันได้ก่อเอาไว้ดอกหรือ
ถ้าดิฉันไม่ยอมถ่ายถอนบาปกรรม สิ่งที่ดิฉันได้เคยกล่าวเอาไว้ทั้งหมด ย่อมกลายเป็นความเท็จ

เพื่อโต้ตอบคำถามของท่านในเรื่องกรรม ซึ่งท่านเพิ่งแสดงโศลกธรรมให้ดิฉันได้รับฟัง
ขอให้พระคุณเจ้าจงตั้งใจฟังข้ออุปมาเปรียบเทียบของดิฉัน

ในท่ามกลางท้องฟ้าสีครามอันกว้างใหญ่ไพศาล
แสงสว่างจากดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ นำความรุ่งเรืองมาสู่โลกภพนี้
ตามที่ท่านได้กล่าวไว้
รังสีสว่างไสวหลากหลายจากทิพยสถานอันมิอาจคำนึงคำนวณได้ของบรรดาวิสุทธิเทพ
ขจัดความมืดมิดของทวีปทั้งสี่จนหมดสิ้น
ขณะที่สุริยันและจันทราหมุนวนไปรอบๆทวีปทั้งสี่
มันส่องแสงเป็นลำสว่างไสวออกมาโดยไม่ต้องพากเพียรพยายาม
มันมิได้ถึงกับทำให้ตัวมันเองต้องพร่ามัวลงไปด้วยแสงที่เจิดจ้าของมันมิใช่หรือ
ดาวราหูจะผ่านมาก่อภัยพิบัติได้อย่างไร

ณ เบื้องทิศตะวันออก เหนือขึ้นไปยังผลึกที่ใสดังแก้วของยอดภูเขาหิมะ
ดาเซ็นกาโม นำความมั่งคั่งมาให้ เธอเป็นราชินีแห่งป่าและปกครองสัตว์ทั้งปวงดุจบริวาร
เมื่อเธอปรากฏกายขึ้นที่ขอบฟ้า พายุร้ายย่อมไม่มีวันที่จะทำอันตรายเธอ
เธอไม่ได้มัวแต่หยิ่งผยองลำพองตนจนเกินไปนักไม่ใช่หรือ

ณ เบื้องทิศใต้ ท่ามกลางป่าดงพงพี
นางพญาเสือโคร่งนำความรุ่งเรืองมาให้ เธอเป็นใหญ่กว่าสัตว์ป่าทั้งปวง
เธอโอ้อวดถึงชัยชนะที่เกิดแต่กรงเล็บอันแหลมคมของเธอ
เมื่อเธอเยื้องกรายผ่านทางแคบๆที่อันตราย เธอแสดงออกถึงความหยิ่งผยองลำพองตนด้วยการวางท่าทีโอหัง
ถ้าเธอไม่มัวสาละวนอยู่กับการชื่นชมลวดลายมายาบนเนื้อตัวของเธอ
หลุมพรางดักสัตว์ย่อมไม่มีวันที่จะทำร้ายเธอได้เลย

ณ เบื้องทิศตะวันตก ลึกล้ำลงไปในท้องมหาสมุทรสีคราม
นางพญามัจฉาท้องขาว นำความมั่งคั่งสมบูรณ์มาให้
เธอเป็นนักเริงระบำแห่งสายน้ำ
เธอประกาศอ้างว่าเป็นเทพพยากรณ์ผู้ยิ่งใหญ่
เพราะความหิวกระหาย เธอจึงออกหาอาหารอันโอชะ
ถ้าเธอมิได้ใช้เรือนกายมายาของเธอ ออกค้นหาอาหารของมนุษย์ด้วยความหิวแล้วไซร้
ตะขอเหล็กจะทำอันตรายเธอได้อย่างไร

ณ เบื้องทิศเหนือบนภูผาแดง
นางพญาแร้ง ราชินีแห่งนก นำความรุ่งเรืองมั่งคั่งมาให้
เธอเป็นดังเทพของหมู่นกที่อาศัยอยู่ตามสุมทุมพุ่มไม้
นางพญาแร้งได้ประกาศอย่างหยิ่งทะนงถึงข้อแตกต่างกับบรรดานกทั้งปวง
เมื่อเธอออกแสวงหาเลือดและเนื้อเป็นอาหาร
เธอบินร่อนผงาดไปทั่วขุนเขาทั้งสาม
ถ้าเธอไม่จ้องที่จะบริโภคเหยื่อมากเกินไป ตาข่ายดักนกจะทำอันตรายเธอได้อย่างไร

ณ สถานที่แห่งนี้ ท่าน มิลาเรปะ นำความอิ่มอุดมมาให้
ท่านปฏิญาณถึงการบำเพ็ญประโยชน์ตนประโยชน์ท่านอย่างสมบูรณ์
ด้วยดอกไม้แห่งโพธิญาณที่บานสะพรั่งอยู่ในดวงใจของท่าน ทำให้ท่านเต็มเปี่ยมด้วยฉันทะต่อการปฏิบัติธรรม ปณิธานอันยิ่งใหญ่ของท่าน คือการบรรลุสู่พุทธภาวะในอัตภาพร่างกายนี้
ท่านมุ่งมั่นที่จะปกป้องสรรพสัตว์ทั้งปวงในภพภูมิทั้งหก
เมื่อท่านเฝ้าหมกมุ่นจดจ่ออยู่กับการบำเพ็ญสมาธิจิตนั้น
พลังอันแฝงเร้นยิ่งใหญ่แห่งกิเลสอนุสัยในภายใน ได้ถูกปลุกเร้าขึ้นมา
มันรบกวนพฤติภาพแห่งดวงจิตของท่าน และได้ชักนำไปสู่ธรรมวิจัยที่หลงทิศหลงทาง
ถ้าท่านปราศจากซึ่งมิจฉาทิฐิทั้งปวงแล้วไซร้ ดิฉันจะทำร้ายพระคุณเจ้าได้อย่างไร

ท่านควรได้ระลึกรู้ว่ามิจฉาทิฐิส่วนตัวอันเป็นปัจเจกภาวะของบุคคลล้วนๆ
ได้ปลูกฝังความยึดติดอันเลวร้ายที่หยั่งลงเป็นสามัญสำนึกในดวงใจ
มันจะเกิดประโยชน์อะไรที่จะปฏิบัติตามคำแนะนำของท่าน
ในเมื่อท่านเองยังมิได้ตระหนักชัดถึงตถาตภาพแห่งความเป็นเช่นนั้นเองของพฤติกรรมแห่งดวงจิต
ท่านก็สมควรไปตามทางของท่าน ดิฉันก็ควรไปตามทางของดิฉัน

บุคคลผู้ซึ่งมิได้ตระหนักชัดถึงสุญตภาวะ
ย่อมไม่อาจสามารถหลุดรอดจากอิทธิพลอันชั่วร้ายโดยเด็ดขาดไปได้เลย
ถ้าบุคคลจะได้มีสติกำหนดรู้ถึงมายาแห่งอัตตาตัวตน ที่ ปรากฏขึ้นในดวงใจทุกเมื่อแล้วไซร้
บรรดาอุปสรรคและความยุ่งยากทั้งมวล ย่อมจะกลับกลายมาเป็นบทเรียนที่ช่วยเกื้อกูลให้สูงส่งยิ่งๆขึ้นไป
และแม้แต่ดิฉัน ดร๊อกสรินโม ผู้นี้ ก็ยินดีที่จะอุทิศตนเป็นข้าทาสผู้จงรักภักดีตลอดไป
ท่านมิลาเรปะ ท่านยังคงต้องพากเพียรต่อไปอีก
เพื่อหยั่งให้ลึกลงไปถึงรากเหง้าอันละเอียดลออแห่งอวิชชา…

เมื่อดร๊อคสรินโมกล่าวโต้ตอบจบลง ท่านมิลาเรปะเต็มไปด้วยความประทับใจในความเฉลียวฉลาดของเธอ ท่านมีความยินดีแกมประหลาดใจมาก ที่ได้ยินถ้อยคำจากเจ้าแม่ ท่านได้กล่าวโต้ตอบเธอด้วยโศลกธรรมที่มีชื่อว่า “ข้ออุปมาแปดประการสำหรับจินตมยปัญญา”

ใช่เลย ใช่เลย ดร๊อกสรินโม สิ่งที่เธอกล่าวช่างถูกต้องจริงหนอ
โอ้ เธอ ดร๊อคสรินโมผู้มีบาป
ยากนักหนาที่จะสรรหาถ้อยคำอันถูกต้องยิ่งไปกว่าที่เธอได้กล่าวแสดงมาแล้วนี้
ถึงแม้ว่าอาตมาจะได้จาริกธุดงค์ไปทั่วสารทิศ
ก็ยังไม่เคยได้ยินได้ฟังถ้อยคำที่ถูกต้องและเต็มไปด้วยอรรถอันวิจิตรเช่นนี้เลย
แม้ว่าบัณฑิตนับร้อยจะมาร่วมประชุมกัน ณ สถานที่นี้ ก็ไม่อาจแสดงถ้อยคำได้ดีไปกว่านี้
เธอได้แสดงวจีกรรมอันประเสริฐซึ่งมีค่าประดุจทองคำ
มานะสังโยชน์เบื้องสูงในดวงใจของอาตมาเสื่อมสลายลง กิเลสอนุสัยถูกขจัดออกไป
อาณาจักรอันมืดบอดแห่งโมหะอันตรธานไป มีแต่ความสว่างไสว เจิดจรัสปรากฏขึ้นแทนที่
ดอกบัวสีขาวแห่งปรีชาญาณ บานสะพรั่ง สติอันมั่นคงถูกปลุกเร้าให้แจ่มใสขึ้นมา
การปลดปล่อยอัตตาตัวตนดำเนินไปด้วยโลกุตรปัญญา

อาตมาได้ทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าสีครามแห่งภูมิธรรมเบื้องสูง
อาตมาได้ตระหนักชัดอย่างสมบูรณ์ ถึงความว่างเปล่า ปราศจากการดำรงอยู่จริง
ของรูปลักษณะสภาวะทั้งหลายทั้งปวงแม้ว่าจะสัมผัสได้
ความหวาดหวั่นและทุกข์ทรมานในดวงใจของอาตมา ถูกขจัดออกไปจนหมดสิ้นแล้ว
ใช่หรือไม่หนอ

เมื่อมองไปยังดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ อาตมาได้ตระหนักชัดถึงสุญตภาวะของสรรพสิ่ง
ความฟุ้งซ่านและง่วงเหงาซึมเซาย่อมไม่รบกวนอาตมาอีกต่อไป ใช่หรือไม่หนอ

ขุนเขาซึ่งตั้งตระหง่านอยู่อย่างมั่นคงเปรียบได้กับสัมมาสมาธิอันไม่มีวันผันแปร
ความเสื่อมสลายใดๆย่อมไม่มีอิทธิพลต่ออาตมา

เมื่อมองลงไปยังสายน้ำที่กำลังไหลริน อาตมาได้ตระหนักชัดอย่างสมบูรณ์
ถึงธรรมชาติอันเป็นอนิจจังซึ่งเต็มไปด้วยการสังขารปรุงแต่งไม่รู้หยุด
เมื่อรู้แจ้งตระหนักชัดต่อความเห็นผิด ในความมีอัตตาตัวตนของมันเอง
อาตมาย่อมรู้แจ้งตระหนักชัด ต่ออสังขตธรรมซึ่งปราศจากเหตุปัจจัยปรุงแต่ง
รูปลักษณะสภาวะทั้งหลายทั้งปวงย่อมไม่ก่อความงุนงงสงสัยแก่อาตมาอีกต่อไป

เมื่อพิจารณาถึงธรรมชาติของสายรุ้งอันเป็นมายาลวงแห่งการดำรงอยู่
อาตมาได้รู้แจ้งตระหนักชัดถึงเอกสภาวะเดียวของรูปที่ปรากฏกับความว่างเปล่า
ความเห็นว่าว่างเปล่าอย่างขาดสูญและความเห็นว่ามีอัตตาตัวตนอันล้วนเป็นมิจฉาทิฐินั้น
ย่อมไม่สั่นคลอนอาตมาอีกต่อไป

เมื่อแลเห็นเงาและภาพสะท้อนของดวงจันทร์ในน้ำ
อาตมาได้ตระหนักชัดอย่างสมบูรณ์ถึงความสิ้นอุปาทานในเบญจขันธ์
ความคิดคำนึงต่อการเป็นผู้กระทำหรือผู้ถูกกระทำย่อมไม่รบกวนอาตมาอีก
ความคิดคำนึงต่อ การเป็นผู้กำหนดหมาย หรือ สิ่งที่กำหนดหมายถึง ย่อมไม่รบกวนอาตมาอีก
อาตมาย่อมปราศจากความหวั่นไหวใดๆ

เมื่อมองย้อนกลับเข้าไปดูพฤติภาพของดวงจิต ด้วยสติที่เต็มเปี่ยมสมบูรณ์
อาตมาพบความสว่างไสวแห่งดวงประทีปในภายใน ที่ทอแสงจรัสขึ้นมาในความมืดมนอนธกาลแห่งอวิชชา
อาตมาย่อมปราศจากความหวั่นไหวใดๆ

เมื่ออาตมาได้ยินสิ่งที่เธอผู้ใจบาปได้กล่าวแสดง
อาตมาได้รู้แจ้งตระหนักชัดต่อธรรมชาติของดวงจิต ที่มีอุปาทานยึดมั่นในอัตตาตัวตน
อันเป็นอุปสรรคและความยุ่งยากทั้งหลายทั้งปวง
อาตมาย่อมปราศจากความหวั่นไหวใดๆ

เธอ ผู้เป็นภาพหลอนแห่งมาร ช่างเจรจาโน้มน้าวได้อย่างวิเศษมาก
เธอได้เข้าใจถึงธรรมชาติของดวงจิตจริงๆ ตามที่เธอได้กล่าวแสดงมาหรือไม่หนอ?
จงดูนกที่ดุร้ายซึ่งน่าเกลียด ของอมนุษย์แก่ๆ ซึ่งถูกตกแต่งให้เป็นบุญเป็นกุศลขึ้นมาจนได้ ด้วยตัวของเธอเอง
เธอไม่ได้ทำอะไรที่เป็นสาระดอก นอกจากการกระทำที่เต็มไปด้วยความชั่วร้ายและพอกพูนบาปกรรม
สาเหตุที่เป็นเช่นนี้ ก็เพราะความโง่ต่อพระธรรม และการเพิกเฉยต่อศีลสิกขา ของเธอเอง
เธอต้องเอาใจใส่พากเพียรให้มากขึ้น
ในการกำหนดรู้ถึงความชั่วร้ายและความทุกข์ทรมานแห่งสังสารวัฏ
เธอจักต้องขจัดสังโยชน์ทั้งสิบประการลงโดยเด็ดขาด
นักบวชที่เป็นดังราชสีห์เช่นอาตมา ย่อมปราศจากความหวั่นไหวใดๆ
เธอ เจ้าแม่ใจบาป อย่าได้คิดว่าคำพูดยกยอตัวเธอของอาตมา ที่กล่าวในตอนแรกนั้น
เป็นจริงเป็นจังนักเลย
อาตมาเพียงแต่ทำให้เธออิ่มเอมใจเท่านั้น
โอ้เจ้าแม่ผู้เป็นอมนุษย์ เย็นวันนี้เธอได้พยายามล้อเลียนอาตมา
แต่อาตมาคิดว่าเราสมควรจะได้ลอกเลียนแบบอย่างจากพระพุทธองค์ มากกว่า
ในการที่พระองค์ทรงสามารถเอาชนะอุปาทานในเบญจขันธ์ได้อย่างเด็ดขาด
และอาตมาขอสวดภาวนาให้โพธิจิตอันสมบูรณ์ จงได้อุบัติขึ้นในใจเธอ ได้หรือไม่หนอ
ด้วยวจีกรรมอันบริสุทธิ์ของเธอรวมกับความเมตตากรุณาอันไม่มีประมาณของอาตมา
เธอจักกลับกลายมาเป็นสานุศิษย์ของอาตมาในชีวิตข้างหน้าของเธอ ได้หรือไม่หนอ

ความศรัทธาได้หยั่งลงในหัวใจของ ดร๊อกสรินโม เจ้าแม่แห่งลินบา เธอเลิกเกาะกุมเท้าของท่าน และกล่าวกับท่านด้วยเสียงอันไพเราะว่า

เนื่องด้วยบุญกุศลที่สั่งสมไว้มากมาย โอ้ ท่านนักบวชผู้เต็มไปด้วยพรชัยจากสรวงสวรรค์
ท่านจึงมีความสามารถในการบำเพ็ญสมณธรรม
และสามารถใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยว อยู่ในขุนเขาที่เปล่าเปลี่ยววังเวงแห่งนี้ได้
ดวงเนตรแห่งความปราณีของพระคุณเจ้า เฝ้ามองสรรพชีวิตทั้งปวงด้วยความเมตตากรุณา

ดิฉันได้ศึกษาปฏิบัติตามองค์คุรุปัทมาสัมภาวะ
และได้สดับรับฟังถ้อยวลีล้ำค่าในพระธรรมอันศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งร้อยเรียงได้งดงามดังสร้อยประคำ
แม้ว่าดิฉันจะได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนมาแล้วเป็นอันมาก และได้เข้าร่วมในมหาสมาคม
ของหมู่ญาติธรรม
ตัณหาและอุปาทานของดิฉัน ก็ยังท่วมท้น

ดิฉันชักจูงบรรดาผู้ที่ศึกษาปฏิบัติธรรม ให้พบแต่สิ่งที่ดีงาม
ดิฉันแสดงถึงมรรคาอันถูกต้องให้แก่พุทธสาวกผู้มีพรสวรรค์

แม้ว่าความตั้งใจของดิฉันจักเต็มไปด้วยมิตรภาพ และเป็นกุศล
ดิฉันก็ยังต้องแสวงหาอาหารเพื่อสังขารกายอันชั่วหยาบนี้
ดิฉันท่องเที่ยวไปบนโลกภพนี้ ด้วยความหิวกระหายที่จะเสพเลือดและเนื้อเป็นอาหาร

ดิฉันเข้าสิงสู่ในวิญญาณของผู้คนที่ดิฉันพบเจอ ดิฉันปลุกเร้าหัวใจของสาวพรหมจรรย์
ที่สวยรวยเสน่ห์
ดิฉันคลั่งไคล้ด้วยตัณหาราคะในเลือดของชายหนุ่ม ที่แข็งแรงและสง่างาม
ด้วยดวงตาทั้งคู่ของดิฉัน ดิฉันบำเรอตนเองด้วยการเข้าไปเฝ้าดูมหรสพและการละเล่นทั้งปวง
ด้วยมโนทวารของดิฉัน ดิฉันเข้าไปยุยงให้เกิดตัณหาราคะในผู้คนทุกเชื้อชาติ ไม่มียกเว้น
ด้วยกายทวารของดิฉัน ดิฉันยุแหย่ผู้คนให้ตื่นเต้นและหมดโอกาสที่จะได้พักผ่อน

บ้านของดิฉันอยู่ที่ลินบา ประเทศชาติของดิฉันคือก้อนศิลา
กรรมกิริยาเหล่านี้ เป็นสิ่งที่ดิฉันได้กระทำลงไป
เรื่องราวเหล่านี้ คือคำบอกเล่าที่จริงใจและเป็นการสารภาพบาปอย่างซื่อตรง ของดิฉัน
นี้เป็นคำกล่าวปฏิสันถารเนื่องในโอกาสที่ดิฉันได้พบกับพระคุณเจ้า
นี้เป็นประจักษ์พยานในความศรัทธาของดิฉันต่อพระคุณเจ้า
นี้เป็นประจักษ์พยานในไทยทานสำหรับน้อมถวายต่อพระคุณเจ้า
ด้วยการเปล่งวาจาอันเป็นความสัตย์จริงนี้
ขอจงดลบันดาลให้ ดิฉันและพระคุณเจ้า ผาสุกทุกทิวาราตรีกาลเทอญ
ท่านมิลาเรปะมีดำริขึ้นว่า “การโต้ตอบกับเจ้าแม่ผู้มีความจริงใจผู้นี้ ควรปรับเปลี่ยนลีลาให้เป็นไปด้วยดี เพื่อที่ว่าความหยิ่งทะนงของเธอ จักได้หย่อนคลายลง”
ท่านมิลาเรปะได้กล่าวว่า

จงฟัง จงฟังอย่างจดจ่อ เธอ นางแม่มดใจบาป
คุรุคือสิ่งวิเศษ แต่สานุศิษย์คือความต่ำต้อย
บรรดาผู้ที่เอาแต่สดับรับฟังและอ่านแต่ตำรับตำรา คำสอนในพระพุทธศาสนา
ย่อมจับฉวยเอาไว้ได้แต่ถ้อยคำ
เขาทั้งหลายไม่ได้เข้าใจในพระธรรมคำสอนอย่างแท้จริง
คำพูดไพเราะจับใจและคำชี้ชวน ที่มีความหมายตามสมมุติบัญญัติแห่งอรรถของพยัญชนะนั้น
ไม่ได้มีประโยชน์หรือมีคุณค่าใดๆในตัวของมันเอง
การพูดลวงล่อและถ้อยคำที่ว่างเปล่า ไม่ได้ช่วยกำจัดชะล้างมลทินในดวงจิตของบุคคลแต่อย่างใด

มันเป็นเพราะความชั่วร้ายที่ฝังอยู่ในกมลสันดาน ซึ่งก่อตัวขึ้นในอดีตกาล ของเธอ
ร่วมกับการสั่งสมอกุศลกรรมในปัจจุบัน
เธอได้ฝ่าฝืนบรรดาศีลสิกขาและคำปฏิญาณทั้งหลายของเธอเอง
ด้วยวิบากผลแห่งการกระทำที่ผิดพลาดเหล่านี้ เธอจึงได้ถือกำเนิดในอิตถีเพศ
เรือนกายของเธอแวดล้อมอยู่ด้วยวิญญาณร้าย ที่สิงสู่อยู่ในเนื้อและเลือด
วจีกรรมของเธอเป็นการหลอกลวงตนเองและโป้ปดมดเท็จต่อผู้อื่น
มโนกรรมของเธอหมกจมอยู่กับพยาบาทวิตกที่คิดแต่จะประทุษร้ายผู้อื่น

มันเป็นเพราะเธอไม่ใส่ใจในกฎของกรรม
สรีระที่น่าเกลียดและการถือกำเนิดที่ต่ำต้อย จึงอุบัติขึ้นมา
เธอสมควรจักได้พินิจพิจารณา ณ บัดนี้ ถึงความเป็นไปในสังสารวัฏ
เธอสมควรจักได้สารภาพบาปกรรม และปฏิญาณที่จะกระทำแต่กุศล

ดุจดังพญาราชสีห์ อาตมาไม่เคยหวาดกลัว
ดุจดังพญาคชสาร อาตมาไม่เคยมีความร้อนรน
ดุจดังชายวิกลจริต อาตมาปราศจากการเสแสร้งและความหวังใดๆ
อาตมากล่าวความจริงต่อเธออย่างซื่อตรง
การสร้างความลำบากและเดือดร้อนให้แก่อาตมา
ย่อมจะนำความเสียใจทับทวีมากยิ่งขึ้นในดวงใจเธอเท่านั้น
จงได้กล่าวปฏิญาณต่อพระธรรมอันบริสุทธิ์
ด้วยการตั้งจิตปรารถนาที่จะเป็นสานุศิษย์ของอาตมาในอนาคต
โอ้หนอ แม่มดชราผู้ยุ่งเหยิง ของอาตมา
จงได้ไตร่ตรองถึงคำพูดของอาตมาด้วยความใส่ใจเถิด

เจ้าแม่ดร๊อกสรินโมปรากฏกายให้เห็นอีกครั้งหนึ่ง พร้อมกับกล่าวว่า

ในบรรดาพระพุทธะผู้ศักดิ์สิทธิ์ ทั้งอดีต ปัจจุบัน และอนาคต
พระพุทธะวัชชระธาราย่อมเป็นใหญ่ที่สุด
ท่านเป็นศาสดาแห่งศาสนธรรมคำสอนที่น่าพิศวงยิ่ง
การบังเกิดอุบัติแห่งโพธิจิต เป็นสิ่งที่มหัศจรรย์อย่างแท้จริง

พระคุณเจ้าอาจเรียกดิฉันว่าแม่มดชรา แต่แท้ที่จริงดิฉันเป็นผู้มีบุญกุศลอันยิ่งใหญ่
ความเข้าใจที่ชัดเจนบังเกิดขึ้นในใจของดิฉัน ทันทีที่ได้รับฟังคำตักเตือนของท่าน
แรกเริ่มดิฉันตั้งสัตย์สาบานที่จะเชื่อฟังคำแนะนำแห่งคุรุของดิฉัน
ดิฉันศึกษาเล่าเรียนพระธรรมคำสอนอันศักดิ์สิทธิ์มาแล้ว
แต่ต่อมาดิฉันปล่อยตัวตามใจตน เสพคุ้นกับการกระทำอันเลวทราม
ด้วยตัณหาราคะที่เผารนอย่างบ้าคลั่ง ซึ่งร้อนแรงเกินกว่าที่ดิฉันจะทนข่มใจไว้ได้
ดิฉันได้ถือกำเนิดในเรือนร่างอันน่าเกลียดของอมนุษย์เพศหญิง
ดิฉันมุ่งหมายที่จะช่วยเหลือสรรพชีวิตทั้งหลาย
แต่ครั้งแล้วครั้งเล่า ดิฉันกลับหมุนเวียนตกล่วงมาสู่ความชั่วร้าย

พระคุณเจ้าได้มาเยือนสถานที่แห่งนี้เมื่อต้นปีกลาย
พำนักอยู่อย่างโดดเดี่ยวในท้องถ้ำ ท่านบำเพ็ญสมาธิภาวนาในที่อันสงบสงัด
บางเวลาดิฉันรู้สึกรักท่าน แต่บางเวลาก็ไม่ได้รู้สึกเช่นนั้น
ที่ดิฉันมาในค่ำคืนนี้ก็เพราะดิฉันรู้สึกรักท่าน
ที่ดิฉันเกาะกุมเท้าของท่านเอาไว้ ก็เพราะไม่รู้สึกรักท่าน
ณ บัดนี้ ดิฉันเสียใจกับสิ่งที่ได้กระทำลงไป

นับตั้งแต่นี้ต่อไป นางแม่มดผู้ชั่วร้ายตนนี้ จักละเลิกการกระทำที่ผิดพลาดทั้งหลายทั้งปวงของเธอ
ด้วยหัวใจทั้งหมดของเธอ เธอจะพากเพียรปฏิบัติธรรม
เธอจักอนุเคราะห์พุทธศาสนิกชนอย่างดีที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้
จากนี้ต่อไป ภายใต้ร่มเงาของแมกไม้แห่งความเมตตากรุณา
ขอจงได้ปกป้องเธอจากกิเลสนิวรณ์ทั้งห้าประการที่เต็มไปด้วยพิษร้ายด้วยเถิด

ดิฉัน นางแม่มดผู้ชั่วร้ายที่มีเรือนร่างอันน่าเกลียด ขอถือเอาพระคุณเจ้าเป็นสรณะ
และจักเชื่อฟังคำสั่งสอนของท่านตลอดไป
ดิฉันขอละเลิกความตั้งใจอันชั่วหยาบทั้งปวง ตั้งแต่บัดนี้ จวบจนกว่าจะบรรลุสู่พุทธภาวะ
ดิฉันให้คำสัตย์สาบานว่าจักปกป้องสมณะชีพราหมณ์ทั้งหลาย
และจักเป็นกัลยาณมิตรต่อผู้ที่บำเพ็ญสมาธิภาวนาทุกท่าน
ดิฉันจักอนุเคราะห์และช่วยเหลือบรรดาศาสนิกชน และผู้ที่สืบสานพระศาสนาให้ยืนยาว
สำหรับบรรดาพระอริยะสงฆ์และพระธรรมเจ้า ดิฉันจักอุทิศตัวเป็นข้าทาสรับใช้ผู้ซื่อสัตย์ตลอดไป

เพื่อเป็นการชี้ทางสว่างให้แก่เจ้าแม่ดร๊อกสรินโม ที่ได้ปฏิญาณต่อหน้าท่านมิลาเรปะ ว่าเธอจะไม่ประทุษร้ายผู้คนอีกต่อไป และเธอยังจะช่วยปกป้องผู้บำเพ็ญสมาธิภาวนาทั้งหลายอีกด้วย ท่านมิลาเรปะได้กล่าวโศลกธรรมขึ้นว่า
อาตมาคืออุดมบุรุษผู้ปลดปล่อยตนเองจากสังสารวัฏ
อาตมาคือสานุศิษย์ผู้เป็นเลิศในสำนักของท่านอาจารย์
สรีระของอาตมานี้สั่งสมพอกพูนไว้ด้วยคำสอนอันมีค่ายิ่ง
อาตมาเต็มเปี่ยมไปด้วยความจริงใจและซื่อตรง ใช่หรือไม่หนอ

อาตมารู้แจ้งตระหนักชัดต่อปรากฎการณ์ทั้งปวงอันนำไปสู่ความสละปล่อยวาง
อาตมาเป็นดังมารดาผู้เมตตาของบรรดาสรรพสัตว์
อาตมาเป็นบุรุษชาติอาชาไนย ผู้เต็มไปด้วยความกล้าหาญและทรหดอดทน
อาตมาเป็นอริยสาวกผู้สืบต่อดำรงศาสนธรรมของพระสมณะโคดมสัมพุทธเจ้า
ผู้ซึ่งเป็นเอกบุรุษแห่งโพธิจิต

อาตมาเป็นผู้ที่ดำรงมั่นอยู่ในความกรุณา
ด้วยความเมตตาอันไม่มีประมาณ อาตมาจึงขจัดความคิดที่ชั่วร้ายลงได้
อาตมาคือผู้ที่พำนักอยู่ในท้องถ้าแห่งลินบา เพื่อบำเพ็ญสมาธิภาวนาโดยปราศจากสิ่งรบกวน

เธอสุขสบายดีอยู่หรือ แม่มดใจบาปผู้ยุ่งเหยิง
ถ้าในชีวิตนี้เธอมิได้เคยลิ้มรสแห่งความผาสุกสงบเลย
มันก็เป็นเพราะความผิดพลาดของตัวเธอเองโดยแท้
จงได้ระมัดระวังให้ดีถึงความมีมานะถือตัวถือตนซึ่งมีอันตรายแฝงเร้นที่ยิ่งใหญ่
ความเร่าร้อนฉุนเฉียวจากเพลิงแห่งโทสะนั้น มันดุเดือดผิดจากสภาพปรกติธรรมดาของเธอมากนัก
โอ้ แม่มดเอย เจตนาอันชั่วหยาบของเธอ มันร้ายกาจล้ำหน้าตัวเธอเองไปไกลนัก
จิตสังขารที่ดำเนินไปตามแนวทางของอวิชชาอย่างเคยชิน
ที่หยั่งลงเป็นสามัญสำนึกโดยสันดานนั้น
ครอบงำสภาพปรกติของเธอไว้เกือบหมดสิ้น
การประกอบกรรมทุกรูปแบบที่ถูกบัญชาโดยกิเลสอย่างไม่หยุดหย่อนนั้น
นับเป็นการแสดงความวิกลจริตผิดจากสภาพปรกติธรรมดาของเธอมากนัก

การหล่อเลี้ยงมารผู้ลามกไว้ในดวงใจย่อมนำมาแต่ความชั่วร้าย
การเข้าใจชัดถึงความไม่ดำรงอยู่จริงของมาร คือหนทางของพระพุทธองค์
การรู้แจ้งต่อสภาพมายาและความจริงแท้ ว่า คือเอกสภาวะเดียวกัน
เป็นมรรคาอันถูกต้องสู่การสละปล่อยวาง
ด้วยความรู้ที่ว่ามารผู้ลามกคือบิดามารดาของผู้คน เป็นความเข้าใจอันถูกต้อง
การตระหนักชัดว่าตัวจริงของมารก็คือจิตของบุคคล นี้แลคือความรู้เห็นอันยอดเยี่ยม

เธอย่อมจะถูกปลดปล่อยจากพันธนาการทั้งปวง
ถ้าเธอเข้าใจชัดถึงสัจจธรรมที่อาตมาได้กล่าวแสดงมา
นี้เป็นการชี้แนะของอาตมา ต่อเธอ นางแม่มด

การที่เธอจะกลับกลายมาเป็นสานุศิษย์ของอาตมา
เธอจะต้องเฝ้าสำรวมระวังในพระปาฏิโมกข์โดยไม่ล่วงระเมิดต่อพระธรรมวินัย
จงอย่าได้เสื่อมคลายต่อความเป็นผู้มีเมตตากรุณาอันไม่มีประมาณ
จงอย่าได้ประทุษร้ายต่อพุทธศาสนิกชนด้วย กาย วจี และมโนของเธอ
ถ้าเธอฝ่าฝืนกฎเกณฑ์เหล่านี้ นรกก็เป็นสิ่งที่เธอจะพึงหวังได้
จงจดจำข้อความอันมีค่าเหล่านี้ไว้ให้ดี ตลอดทั้งทิวาราตรีกาลและในยามรุ่งอรุณ
จงเพ่งพิจารณาถึงความหมายของมันและประพฤติปฏิบัติตาม

ขอให้เราได้ร่วมกันตั้งความปรารถนาในบัดนี้เถิดว่า
ความแช่มชื่นเบิกบานจงบังเกิดขึ้นแก่เธอโดยเร็วพลัน
ด้วยความบริสุทธิ์แห่งพระโพธิญาณ อันมิได้เป็นสิ่งเหลือวิสัยที่จะบรรลุถึง
อาตมาขออวยพรให้เธอ จงได้ประสบกับสภาพที่ยิ่งกว่าสุขแห่งพระนิพพาน
ในอนาคตอันใกล้นี้ด้วยเทอญ
เธอจะกลับกลายมาเป็นสานุศิษย์ของอาตมาได้หรือไม่หนอ
โอ้ แม่อุบาสิกา แห่งวัชชระธารา

หลังเจ้าที่เจ้าแม่ดร๊อกสรินโมได้ปฏิญาณต่อหน้าท่านมิลาเรปะแล้ว เธอได้น้อมกายลงแสดงความคารวะ ด้วยการก้มลงกราบหลายหน จากนั้นเธอได้อันตรธานไปต่อหน้าท่านมิลาเรปะ ประดุจสายรุ้งเลือนหายไปจากท้องฟ้าฉะนั้น
เจ้าแม่ดร๊อกสรินโมได้พาพี่น้องชายหญิงและวงศาคณาญาติ ที่ต่างล้วนมีใบหน้าซึ่งงดงาม แต่งกายด้วยเสื้อผ้าอาภรณ์อย่างดี นำจตุปัจจัยมาถวายท่าน
ดร็อกสรินโมกล่าวแก่ท่านมิลาเรปะว่า “ดิฉันเป็นปีศาจใจบาป ถูกผลักใสมาด้วยอิทธิพลของกรรม ดิฉันถูกส่งลงไปเกิดในภพภูมิอันต่ำต้อย ขับเคลื่อนมาด้วยสามัญสำนึกอันชั่วหยาบ ดิฉันได้ชักพาผู้อื่นให้ร่วมประกอบกรรมอันเลวทรามกับดิฉันด้วย ขอพระคุณเจ้าได้โปรดงดโทษอโหสิกรรมให้ดิฉัน เจตนาอันชั่วร้าย ทำให้ดิฉันคิดประทุษร้ายต่อพระคุณเจ้า ดิฉันขอขมาต่อสิ่งที่ได้กระทำลงไป นับแต่นี้ต่อไป ดิฉันจะอยู่ในโอวาทของพระคุณเจ้า และจะพยายามอุทิศตนเป็นข้าทาสผู้ซื่อสัตย์ของท่าน ขอจงได้เมตตา แสดงธรรมอันยอดเยี่ยมซึ่งท่านได้รู้แจ้งตระหนักชัด ให้พวกเราได้มีโอกาสสดับรับฟังด้วยเถิด” จากนั้นดร๊อกสรินโมได้กล่าวอาราธนาว่า
โอ้ ข้าแต่ท่าน ผู้เป็นโอรสแห่งพระชินเจ้า มหาบุรุษผู้ยิ่งใหญ่
ด้วยบารมีที่สั่งสมไว้มากมาย ท่านจึงกลายเป็นบุคคลผู้มีพรสวรรค์
ท่านผู้สืบต่อเผ่าพันธุ์วงศ์วานแห่งศากยะ อันเต็มไปด้วยพลานุภาพแห่งกระแสคลื่นของ
ความเมตตากรุณา

ท่านเป็นผู้ที่บำเพ็ญสมาธิภาวนาด้วยความวิริยะอุตสาหะ
ท่านเป็นผู้พำนักอยู่อย่างโดดเดี่ยว
ท่านฝึกฝนปฏิบัติอย่างหนัก ในคำสอนที่ลึกซึ้งยิ่ง
สำหรับพระคุณเจ้า ไม่มีมารและอุปสรรคใดๆ

ด้วยการรู้แจ้งตระหนักชัดอย่างละเอียดลออ ถึงเส้นทางโคจรแห่งพลังปราณในภายใน
ท่านย่อมสามารถแสดงอิทธิปาฏิหาริย์อันยิ่งใหญ่ได้

พวกเราและท่านมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน
ความปรารถนาอันบริสุทธิ์ในชีวิตก่อนหน้านี้ ชักนำให้เราได้มาพบเจอกัน
แม้ว่าดิฉันจะได้พบนักบวชผู้ยิ่งใหญ่มาแล้วหลายท่าน
กลับมีแต่เพียงท่านผู้เดียวเท่านั้น ที่ดิฉันได้รับคำแนะนำสั่งสอนอย่างแท้จริง
ดิฉัน นางแม่มด เจรจาออกไปด้วยความสุจริตและจริงใจ

พระสัทธรรมของหินยานที่ให้ผลรวดเร็ว อาจเป็นเพียงเครื่องล่อ
มันเป็นเรื่องยากหนักหนา ที่จะขจัดกิเลสตัณหา ในส่วนที่เนื่องอยู่กับวิบากผลแห่งกรรม
บุคคลอาจสามารถกล่าวแสดงธรรมโน้มน้าวจิตใจของผู้ฟัง ได้อย่างวิเศษ
แต่การมีเพียงแต่คำพูด ย่อมไร้ประโยชน์ เมื่อความทุกข์ทรมานกล้ำกลายเข้ามา
คุรุที่เป็นเช่นนั้น ย่อมเป็นผู้เบี่ยงเบนออกจากเส้นทางแห่งพระธรรม
เขาย่อมไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ และย่อมก่อแต่โทสะที่เลวร้ายขึ้นมา

พระคุณเจ้า ผู้เป็นร่างจำแลงของพระพุทธเจ้าในกาลทั้งสาม
ได้ตระหนักชัดต่อพระสัทธรรมอันไม่มีวันผันแปร
ด้วยคำสอนที่เป็นเสียงกระซิบในภายใน ท่านได้ปฏิบัติบำเพ็ญล้ำลึกลงไปยัง
แก่นสารสาระของพระธรรม
ณ สถานที่อันเต็มไปด้วยพรชัยแห่งนี้ การบรรลุถึงบรมธรรมสูงสุดได้อุบัติขึ้นมา
พวกเรา ดร๊อกสรินโมและบรรดาวงศาคณาญาติของเธอ ขออาราธนาพระคุณเจ้า
จงได้โปรดแสดงอรรถธรรม ซึ่งอธิบายถึงคำสอนที่ล้ำลึกในภายใน
ขอจงประทานถ้อยคำเร้นลับของปรมัตถสัจจะแห่งวัชชระยาน
ขอจงได้สั่งสอนพวกเราถึงแสงสว่างอันยิ่งใหญ่แห่งปรีชาญาณ
ขอจงได้ประทานรังสีแห่งธรรมให้แก่พวกเรา

ด้วยการได้สดับ พระสัทธรรมล้ำลึกอันไม่ผันแปรแห่งคำสอนเร้นลับ
บุคคลย่อมไม่ตกล่วงลงสู่โลกต่ำแห่งอบายภูมิอีก
ด้วยการปฏิบัติบำเพ็ญตามคำสอนอันเร้นลับ
บุคคลย่อมไม่เวียนวนอยู่ในเส้นทางอันน่าสะพรึงกลัวแห่งสังสารวัฏ
โดยปราศจากการปิดบังอำพรางซ่อนเร้นใดๆ
พวกเราสวดอ้อนวอนขออาราธนาให้พระคุณเจ้า จงได้เปิดเผยถึงพระสัทธรรม
อย่างสมบูรณ์ ด้วยเถิด

ท่านมิลาเรปะได้กล่าวขึ้นว่า “จากจุดยืนที่อาตมาแลเห็น พวกเธอที่สามารถปฏิบัติตามคำสอนสูงสุดของพระสัทธรรมอันไม่ผันแปรได้ มีเพียงบางคนเท่านั้น ถ้าเธอปรารถนาจะเรียนรู้คำสอนที่เป็นเสียงกระซิบในภายใน เธอต้องปฏิญาณด้วยคำสัตย์สาบาน ซึ่งเป็นการอธิษฐานจิตที่แลกด้วยการมอบกายถวายชีวิตทีเดียว”
ดร๊อกสรินโมได้กล่าวคำสัตย์สาบานที่จะเชื่อฟังท่าน และปกป้องพุทธศาสนิกชน ตลอดไป ท่านมิลาเรปะได้กล่าวโศลกธรรมแห่ง “พระสัทธรรมแท้อันไม่ผันแปร บนการสูญสลายยี่สิบเจ็ดรูปแบบ”
แด่ความล้ำลึกแห่งพุทธภาวะในเรือนกายของมนุษย์นี้
แด่ท่านอาจารย์ มาระปะ ผู้เป็นดังบิดาที่ไม่มีใครจะมาเทียบเทียมได้
อาตมาขอกราบลง ณ เบื้องบาทของท่านอาจารย์
อาตมามิใช่เป็นเพียงนักเทศน์ ที่ใฝ่ใจต่อการแสดงความรู้เห็นดอก
อาตมาต้องแสดงธรรมอยู่ซ้ำๆซากๆ ก็เพราะมีท่านทั้งหลายนั่นเองเป็นต้นเหตุ
ในวันนี้ท่านทั้งหลายจะได้รับฟังถึงปรมัตถสัจจะ

เสียงฟ้าร้องคำรามกึกก้องกัมปนาท แสงฟ้าแลบแปลบปลาบ และหมู่เมฆที่ก่อตัวทะมึน
เป็นปรากฏการณ์ที่ก่อตัวขึ้นในห้วงนภากาศและอันตรธานหายลับไป ณ ที่นั้นเอง

สายรุ้งสีสวย กลุ่มหมอก และหยาดน้ำค้าง
เป็นปรากฏการณ์ที่พบเห็นในบรรยากาศรอบๆตัวเรา ที่บังเกิดขึ้นแล้วก็สูญสลายไป ณ ที่นั้นเอง
น้ำผึ้งป่า ผลไม้หอมหวาน และข้าวสาลีที่งอกงามเติบโตอยู่ในท้องทุ่ง
เกิดปรากฏขึ้นมาและก็อันตรธานหายลับไป ณ ที่นั้นเอง

ดอกไม้บานสะพรั่ง ใบไม้ดกครึ้ม และป่าอันเขียวขจี
เกิดปรากฏให้เห็นบนพื้นพิภพและสูญสลายไป ณ ที่นั้นเอง

หมู่คลื่นมากมายเกลื่อนกล่น ปรากฏขึ้นท่ามกลางกระแสน้ำที่ไหลเวียนวน
เอ่อขึ้นๆลงๆ ในมหาสมุทร และแล้วก็เลือนหายไป ณ ที่นั้นเอง

ความคิดที่หลั่งไหล ความยึดมั่นถือมั่น และความทะยานอยากอันร่านทุรน
ปรากฏขึ้นในมโนทวารของบุคคล แล้วก็สูญสลายไป ณ ที่นั้นเอง

สติสัมปชัญญะ ความรู้แจ้งด้วยญาณทัศน์ในภายใน และความสละปล่อยวาง
ปรากฏขึ้นในพฤติกรรมแห่งดวงจิต แล้วก็เลือนหายไป ณ ที่นั้นเอง

ความไม่เกิด ความดับไม่เหลือ และสภาวธรรมที่อยู่เหนือถ้อยคำอธิบาย
ปรากฏขึ้นในอาณาจักรแห่งธรรมกาย แล้วก็กลับสูญสลายไป ณ ที่นั้นเอง

สิ่งหลอกลวง อาการเพ้อคลั่ง และภาพหลอนของปีศาจ
ปรากฏขึ้นในการบำเพ็ญสมาธิแล้วก็เลือนหายไป ณ ที่นั้นเอง

บุคคลผู้เต็มไปด้วยความยึดมั่นถือมั่น ย่อมพบอุปสรรคมากมายในการพากเพียรปฏิบัติ
ถ้าเขามิได้หยั่งรู้ว่ารูปลักษณะสภาวะทั้งหลายทั้งปวงปราศจากตัวตนของมันเอง
หากเป็นเพียงการกำหนดหมายของจิตสังขารที่เต็มไปด้วยอวิชชาเท่านั้น
เขาย่อมดำเนินไปบนเส้นทางที่ผิดพลาด
รากเหง้าของโมหะอันยุ่งยากนั้น ล้วนมาจากดวงจิต
ผู้ซึ่งตระหนักชัดต่อธรรมชาติของดวงจิตเช่นนั้น
ย่อมได้แลเห็นแสงสว่างอันยิ่งใหญ่ โดยปราศจากการมาและการไป
การกำหนดรู้เห็นทางตาต่อธรรมชาติของรูปภายนอก
ย่อมทำให้ตระหนักชัดว่ารูปทั้งปวง เป็นเพียงพฤติกรรมมายาของดวงจิต
เขาย่อมเห็นด้วยว่า ความว่างเปล่าและรูป เป็นเอกสภาวะเดียวกัน

มากยิ่งไปกว่านั้น การบำเพ็ญสมาธิภาวนา ก็เป็นความนึกคิดที่เป็นมายา
การไม่ได้บำเพ็ญสมาธิภาวนา ก็เป็นมายาดุจเดียวกัน
มันคงเป็นเอกภาพเดียว ไม่ว่าท่านจะบำเพ็ญหรือไม่บำเพ็ญสมาธิภาวนา

การพิจารณามีธรรมวิจัย โดยการกำหนดหมายคุณค่าเทียบเคียงแบ่งแยกออกเป็นคู่ๆนั้น
ล้วนเป็นบาทฐานที่ก่อกำเนิดความเห็นผิดให้หยั่งรากลึกลงไปในกมลสันดานทั้งสิ้น
จากทัศนียภาพอันสูงสุด ย่อมปราศจากทัศนะใดๆ ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตาม
นี้คือธรรมชาติแห่งดวงจิต
คำสั่งสอนเกี่ยวกับพระธรรม สมควรอย่างยิ่งที่ต้องแสดงผ่านดวงจิตที่ดำรงอยู่ในสุญตภาวะ
ท่านทั้งหลายควรทำความเข้าใจให้ได้
ถึงความหมายของสภาวธรรมที่อยู่เหนือการนึกคิดด้นเดาเอา
ท่านควรได้บรรลุถึงอาณาจักรแห่งการปราศจากกิเลสนิวรณ์ในการบำเพ็ญสมาธิ
ท่านควรปฏิบัติดำเนินเข้าสู่ตถาตภาพแห่งความเป็นไปเองโดยมิต้องพักหรือเพียร
การบรรลุพระโพธิญาณย่อมอยู่เหนือถ้อยคำอธิบายทั้งปวง
อิสระจากความหวังและความหวั่นไหวใดๆ
อาตมาไม่มีเวลาสำหรับคำพูดไร้สาระอื่นใด นอกจากจะชี้ชวนให้ท่านทั้งหลาย
ได้ระลึกถึงแต่พระธรรมอันทรงคุณอนันต์
จงซักถามอาตมาแต่น้อยเถิด อย่าได้ทำตัวเป็นคนเจ้าปัญหานักเลย
จงได้พยายามปลดปล่อยตัวเธอเอง สู่สภาพอันปลอดโปร่งว่างเบาเถิด
อาตมาได้แสดงธรรมตามที่ท่านอาราธนาแล้ว มันดูออกจะเป็นถ้อยคำที่แปลกประหลาด
แต่ถ้าท่านสามารถเข้าใจ และนำมาปฏิบัติได้จริง
ท่านจะได้ลิ้มรสอันโอชะ ของสภาพที่ยิ่งกว่าสุข เมื่อท่านหิว
และท่านจะได้ดื่มน้ำอมฤต เมื่อท่านกระหาย
ท่านย่อมสามารถช่วยเหลือนักบวชทั้งหลายได้ ด้วยการกระทำของท่านเอง

ดร๊อกสรินโมและบรรดาวงศาคณาญาติของเธอ ถูกทำให้ปลื้มปิติอย่างเหลือล้น และพากันอุทิศตนต่อท่านมิลาเรปะ ด้วยการก้มลงกราบท่านหลายครั้ง เขาพากันกล่าวขึ้นพร้อมกันว่า “ เราศรัทธาในตัวท่านมากจริงๆ” และอันตรธานไปดุจสายรุ้งเลือนหายไปในท้องฟ้าฉะนั้น
นี้คือเรื่องราวที่ท่านมิลาเรปะ วิวาทะกับเจ้าแม่ผู้ชาญฉลาด ดร๊อกสรินโมแห่งลินบา

“ท่านควรปฏิบัติดำเนินเข้าสู่ตถาตภาพแห่งความเป็นไปเองโดยมิต้องพักหรือเพียร” ความหมายของคำว่ามิต้องพักหรือเพียร หมายถึงการดำเนินไปตามทฤษฎีของเหตุปัจจัยตามธรรมชาติธรรมดาซึ่งเป็นไปเอง โดยไม่เกี่ยวกับการปรารภความเพียรด้วยแรงปรารถนา หรือไม่เกี่ยวกับความเกียจคร้านด้วยความท้อถอยของผู้คนด้วยประการทั้งปวง ยกตัวอย่างชาวนาที่ได้หว่านไถพรวนดินในผืนดินที่มีอาหารของพืชอุดม อีกทั้งยังรู้จักการปล่อยน้ำเข้าออกในท้องนาอย่างเหมาะสม ชาวนาผู้นั้นจักปรารถนาให้ข้าวงอกงามหรือไม่ก็ตามข้าวก็จักงอก ไม่เกี่ยวกับการปรารภความเพียรด้วยแรงปรารถนาของชาวนาแต่อย่างใด ในทางตรงกันข้าม ถ้าชาวนาหว่านลงบนพื้นหิน ไม่ว่าเขาจะพากเพียรด้วยแรงปรารถนาให้ข้าวงอกงามเพียงใดก็ตาม ข้าวก็จักไม่งอก การปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาที่ดำเนินไปในแนวทางที่ถูกต้องตามกฎของธรรมชาติย่อมนำไปสู่สัมฤทธิ์ผล ไม่เกี่ยวกับความปรารถนาหรือความท้อถอยของผู้คนต่อการหน่วงเอาสัมฤทธิ์ผลแต่อย่างใด ในทางตรงกันข้าม การมีตัณหาล้ำหน้าคอยหน่วงเอาสัมฤทธิ์ผล กลับเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติธรรมโดยตรง ส่วนการท้อถอยเพราะไม่อาจเข้าถึงสัมฤทธิ์ผล ก็เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติธรรมเช่นเดียวกัน พระพุทธองค์ได้กล่าวอมตะวาจาเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ว่า “เราไม่พัก เราไม่เพียร เราจึงข้าม โอฆะสงสาร “

เกี่ยวกับท่านมิลาเรปะ
ตำนานแห่งหุบเขาอัญมณีแดง
การจาริกธุดงค์สู่ ลาชิ
ธรรมลีลาแห่งเทศกาลหิมะโปรย
วิวาทะกับเจ้าแม่ผู้ชาญฉลาด
มณฑล รักม่า
วิหารเทียมฟ้า จันแพน
ธรรมปิติของสมณะ
ท่านมิลาเรปะ กับนกพิราบ
หุบเขา วัชชระ สีเทา
ภิกษุ เรชุงปะ
ข้อตักเตือนถึงโอกาสที่หาได้ยากในการปฏิบัติธรรม
การค้นหาธรรมชาติแห่งจิตของชายเลี้ยงแกะ
ธรรมคีตาแห่งความตระหนักชัด
การมุ่งสู่โพธิญาณของสตรีเพศ
ธรรมคีตา ณ ที่พักผู้เดินทาง
พาลชนที่กลายเป็นสาวก
การพบกันที่สายธารสีเงินยวง
นิมิตหมายแห่งพระธรรมจากไม้เท้า
ข้อชี้นำยี่สิบเอ็ดประการ
ภิกษุ กาชอนเรปะ
คำตักเตือนสำหรับท่าน ธัมมะวอนชู
การแสดงอิทธิปาฏิหาริย์ ณ ภูเขาหิมะดีซี
การบรรลุธรรมจักษุของท่าน เรชุงปะ
การกลับใจของชาวลัทธิ บอน ผู้กำลังจะตาย
แสดงธรรมกับหญิงสาวผู้ชาญฉลาด
นายพรานกับกวาง
พระราชาแห่ง เนปาล
เผชิญเจ้าแม่ ทเซรินมา
การกลับใจของเจ้าแม่ ทะเซรินมา
ข้อแนะนำเกี่ยวกับภาวะ สัมภเวสี
ทะเซรินมา กับการปฏิบัติสุญญตาธรรม
ข้อตักเตือนสำหรับท่าน ดอจี วอนชู
การพบกับท่าน ธรรมโพธิ
เผชิญนักปริยัติ
เยือนอินเดียครั้งที่สามของท่าน เรชุงปะ
ความตระหนักชัดของท่าน เมกอมเรปะ
สาลีอุยกับพระธรรม
เขาของตัวจามรี
การสำนึกผิดของ เรชุงปะ
ความที่ยิ่งกว่าสุข
ศิษย์เอก กัมโบปะ
นักปริยัติผู้กลับใจ
ธรรมปราโมทย์
แสดงอภิญญาจูงใจคน
รวมโศลกธรรมสั้นๆ
ธรรมเทศนาที่ภูผา บอนโบ้
แรงบันดาลใจ
ชินดอโมและเลซีบุม
แกะที่กำลังจะตาย
ธรรมคีตาแห่งการดื่ม
แด่ เรชุงปะ ด้วยเมตตา
เรชุงปะ สู่เมือง วู
พบท่าน ธัมปาสันจี
มิติแห่งสวรรค์
คำพยากรณ์แห่งเทพธิดา
คำตักเตือนคุณหมอ ยางงี
การจากไปของ เรชุงปะ
เรื่องราวของ ดราชิเซ
กัลยาณมิตร
ประจักษ์พยานแห่งการบรรลุธรรม
ปัจฉิมโอวาท
 

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ