ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

มิลาเรปะ

พาลชนที่กลายเป็นสาวก

 วันหนึ่งขณะบำเพ็ญสมาธิอยู่ที่ ศรีริ ได้มีหมู่โจรเข้ามายังกระท่อมที่ท่านมิลาเรปะพำนักอาศัยอยู่ เมื่อไม่พบเครื่องอุปโภคบริโภคใดๆเลย พวกโจรก็พากันประหลาดใจกับการเป็นอยู่ตามแบบฉบับของท่าน และต่างยอมรับว่าท่านพิเศษกว่าคนธรรมดาทั่วๆไป เขาพากันกล่าวว่า “ลามะ ที่นี่เลวร้ายมาก เต็มไปด้วยสิ่งที่ไม่เข้าท่าเข้าทางเอาเสียเลย มันยากที่จะหาอาหาร ท่านไปอยู่กับพวกเราดีกว่า เราจะจัดการให้ท่านอย่างพอเหมาะ”
ท่านมิลาเรปะได้กล่าวว่า “สถานที่นี้อาจเต็มไปด้วยเงื่อนไขที่ไม่ค่อยจะดี แต่ที่นี่มีทุกสิ่งทุกอย่างเพียงพอกับชีวิตพรหมจรรย์ของอาตมา แม้ว่าสถานที่ของท่านอาจจะดีกว่า อาตมาก็ไม่ปรารถนาที่จะไป ในทางกลับกัน อาตมาขอฝากให้พวกท่าน กลับไปชักชวนบุคคลที่ต้องการอุทิศตนให้มายังสถานที่แห่งนี้ เพื่อฝึกบำเพ็ญสมาธิภาวนา” ท่านได้กล่าวบทโศลกชื่อ “ขอต้อนรับสู่การภาวนาที่ศรีริ” ว่า

ศรีริ คือดินแดนอันมหัศจรรย์แห่งแคว้น แจล
มันห่างไกลจากวังวนแห่งสังสารวัฏ
แต่อยู่ใกล้กับความวิมุติหลุดพ้น
จงมาเถิดผู้ที่มีสัญชาติแห่งคนตรงและยินดีกับการสละอุทิศตน
จงมาเถิดผู้ที่หมดความห่วงหาอาลัยในโลกนี้แล้ว

ศรีริ คือดินแดนอันมหัศจรรย์แห่งแคว้น แจล
มันห่างไกลจากตัวเมือง แต่ใกล้ชิดกับการปฏิบัติบำเพ็ญและการบรรลุธรรม
จงมาเถิดผู้ที่มีสัญชาติแห่งคนตรงและยินดีกับการสละอุทิศตน
จงมาเถิดผู้ที่หมดความห่วงหาอาลัยในโลกนี้แล้ว

ถึงแม้จะขาดแคลนน้ำไว้ดื่ม แต่ก็กลับเกลื่อนกล่นไปด้วยหมู่เทพธิดา
จงมาเถิดผู้ที่มีสัญชาติแห่งคนตรงและยินดีกับการสละอุทิศตน
จงมาเถิดผู้ที่หมดความห่วงหาอาลัยในโลกนี้แล้ว

ศรีริ คือดินแดนอันมหัศจรรย์แห่งแคว้น แจล
มันเป็นสถานที่ซึ่งเต็มไปด้วยศิริมงคล มันเป็นสถานที่สำหรับผู้อุทิศตนเพื่อความหลุดพ้น
จงมาเถิดผู้ที่มีสัญชาติแห่งคนตรงและยินดีกับการสละอุทิศตน
จงมาเถิดผู้ที่หมดความห่วงหาอาลัยในโลกนี้แล้ว

ศรีริ คือดินแดนอันมหัศจรรย์แห่งแคว้น แจล
เป็นที่ซึ่งท่านเท้าจตุโลกบาล มหาเทพพี่น้องผู้ทรงฤทธิ์ ปกป้องคุ้มครองอยู่
อุปสรรคนานับประการย่อมจะถูกขจัดออกไปโดยเทพาอารักษ์ที่ประจำอยู่ ณ สถานที่นี้
จงมาเถิดผู้ที่มีสัญชาติแห่งคนตรงและยินดีกับการสละอุทิศตน
จงมาเถิดสำหรับผู้ที่หมดความห่วงหาอาลัยในโลกนี้แล้ว

หัวหน้าโจรได้ก้มลงกราบลาท่านมิลาเรปะ และได้ให้คำมั่นว่าจะกลับมาเยี่ยมท่านอีก หลังจากนั้นไม่นานเขาก็กลับมาพร้อมนำพลอยสีเขียวขนาดใหญ่มาด้วย เขาได้นำไปมอบให้ท่าน ทั้งๆที่ไม่แน่ใจว่าตนสมควรจะถวายของเช่นนี้แก่ท่านหรือไม่
ท่านมิลาเรปะกล่าวว่า “ถึงแม้อาตมาไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้มันแต่อาตมาก็จะรับไว้ เพื่อจะได้เกิดบุญกุศลแก่ผู้ที่บริจาคโดยสมบูรณ์” หัวหน้าโจรเข้าใจได้ทันทีว่าท่านมิลาเรปะมี
ฤทธิ์อำนาจที่จะสามารถล่วงรู้ความคิดผู้อื่นได้ หลังจากรับพลอยมาแล้วท่านมิลาเรปะได้กล่าวว่า “พลอยเม็ดนี้ตกเป็นของอาตมาแล้ว อาตมาย่อมมีสิทธิที่จะมอบกลับคืนให้ท่าน และขอให้ใช้ไปในทางที่จะเอื้ออำนวยให้เกิดประโยชน์สำหรับการอุทิศตนเพื่อปฏิบัติธรรม”
หัวหน้าโจรได้ตระหนักชัดถึงความไม่ผูกพันยึดมั่นต่อทรัพย์สมบัติใดๆของท่านมิลาเรปะ จากนั้นท่านได้แสดงข้อแนะนำในการปฏิบัติธรรมให้หัวหน้าโจร ซึ่งต่อมาได้กลายเป็นสานุศิษย์ชั้นแนวหน้าของท่าน มิลาเรปะ มีฉายาว่าท่าน ดริกอมเรปะ
นี้คือตำนานเรื่องราวที่ท่านมิลาเรปะ พบ ดริกอมเรปะ ที่ศรีริ แห่งแคว้นแจล

เกี่ยวกับท่านมิลาเรปะ
ตำนานแห่งหุบเขาอัญมณีแดง
การจาริกธุดงค์สู่ ลาชิ
ธรรมลีลาแห่งเทศกาลหิมะโปรย
วิวาทะกับเจ้าแม่ผู้ชาญฉลาด
มณฑล รักม่า
วิหารเทียมฟ้า จันแพน
ธรรมปิติของสมณะ
ท่านมิลาเรปะ กับนกพิราบ
หุบเขา วัชชระ สีเทา
ภิกษุ เรชุงปะ
ข้อตักเตือนถึงโอกาสที่หาได้ยากในการปฏิบัติธรรม
การค้นหาธรรมชาติแห่งจิตของชายเลี้ยงแกะ
ธรรมคีตาแห่งความตระหนักชัด
การมุ่งสู่โพธิญาณของสตรีเพศ
ธรรมคีตา ณ ที่พักผู้เดินทาง
พาลชนที่กลายเป็นสาวก
การพบกันที่สายธารสีเงินยวง
นิมิตหมายแห่งพระธรรมจากไม้เท้า
ข้อชี้นำยี่สิบเอ็ดประการ
ภิกษุ กาชอนเรปะ
คำตักเตือนสำหรับท่าน ธัมมะวอนชู
การแสดงอิทธิปาฏิหาริย์ ณ ภูเขาหิมะดีซี
การบรรลุธรรมจักษุของท่าน เรชุงปะ
การกลับใจของชาวลัทธิ บอน ผู้กำลังจะตาย
แสดงธรรมกับหญิงสาวผู้ชาญฉลาด
นายพรานกับกวาง
พระราชาแห่ง เนปาล
เผชิญเจ้าแม่ ทเซรินมา
การกลับใจของเจ้าแม่ ทะเซรินมา
ข้อแนะนำเกี่ยวกับภาวะ สัมภเวสี
ทะเซรินมา กับการปฏิบัติสุญญตาธรรม
ข้อตักเตือนสำหรับท่าน ดอจี วอนชู
การพบกับท่าน ธรรมโพธิ
เผชิญนักปริยัติ
เยือนอินเดียครั้งที่สามของท่าน เรชุงปะ
ความตระหนักชัดของท่าน เมกอมเรปะ
สาลีอุยกับพระธรรม
เขาของตัวจามรี
การสำนึกผิดของ เรชุงปะ
ความที่ยิ่งกว่าสุข
ศิษย์เอก กัมโบปะ
นักปริยัติผู้กลับใจ
ธรรมปราโมทย์
แสดงอภิญญาจูงใจคน
รวมโศลกธรรมสั้นๆ
ธรรมเทศนาที่ภูผา บอนโบ้
แรงบันดาลใจ
ชินดอโมและเลซีบุม
แกะที่กำลังจะตาย
ธรรมคีตาแห่งการดื่ม
แด่ เรชุงปะ ด้วยเมตตา
เรชุงปะ สู่เมือง วู
พบท่าน ธัมปาสันจี
มิติแห่งสวรรค์
คำพยากรณ์แห่งเทพธิดา
คำตักเตือนคุณหมอ ยางงี
การจากไปของ เรชุงปะ
เรื่องราวของ ดราชิเซ
กัลยาณมิตร
ประจักษ์พยานแห่งการบรรลุธรรม
ปัจฉิมโอวาท
 

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ