ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

มิลาเรปะ

ภิกษุ กาชอนเรปะ

 ตามคำพยากรณ์ของท่านมาระปะ ท่านมิลาเรปะและสานุศิษย์หลายรูป ได้ร่วมเดินทางไปยังภูเขาหิมะดีซี เมื่อถึงทะเลสาบโลโว การเดินทางจำเป็นต้องชะงักลง เพราะศิษย์คนหนึ่งของท่านมิลาเรปะอาพาธ ท่านจึงเผยแพร่ธรรมอยู่ ณ ที่นั้นตลอดฤดูร้อน เมื่อถึงฤดูใบไม้ร่วงท่านจึงเตรียมที่จะออกเดินทางต่อไปยังภูเขาหิมะดีซี ก่อนการเดินทางได้มีการร่วมชุมนุมกัน โดยสานุศิษย์นั่งรายล้อมฟังท่านมิลาเรปะแสดงธรรม ทุกคนต่างตระหนักดีว่า ไม่มีใครสามารถทำนายได้ว่าเมื่อใดจึงจะมีโอกาสได้พบกันอีก ท่านมิลาเรปะได้แสดงบทโศลกชื่อ “การบำเพ็ญโยคะที่ถูกต้อง”

อาตมาเป็นสมณะชาวทิเบตที่จัดได้ว่าเป็นผู้มีการศึกษาน้อย
คำสั่งสอนของอาตมายังพอจะทำให้เกิดความเลื่อมใสขึ้นในหมู่พุทธศาสนิกชนได้หรือไม่หนอ
อาตมาเป็นผู้มีปรกตินิยมการนอนแต่เพียงเล็กน้อย อาตมาใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ในสมาธิภาวนา
ในภายนอก อาตมาดูอ่อนโยนหรือไม่หนอ สำหรับในภายใน ความยิ่งใหญ่คือขันติธรรมของอาตมา

การรู้แจ้งต่อเอกสภาวะเดียว ทำให้อาตมารู้แจ้งสิ่งทั้งปวง
เมื่อกำหนดพิจารณาต่อสิ่งทั้งปวง อาตมาได้พบว่ามันคือเอกสภาวะเดียว
อาตมาเชี่ยวชาญยิ่งนักในโลกุตรธรรม

เตียงนอนของอาตมาเล็กนิดเดียว แต่อาตมานอนได้อย่างสบาย
เสื้อผ้าของอาตมาบางนิดเดียว อาตมายังคงอบอุ่นอยู่ได้หรือไม่หนอ
อาตมาฉันท์อาหารเพียงเล็กน้อย แต่ก็ยังคงรู้สึกว่าพอ

อาตมาได้รับความเคารพบูชาจากผู้แสวงบุญทั่วไป
บนเส้นทางของการเกิดและตายอันน่าสะพรึงกลัวนี้
ขอให้ท่านทั้งหลายผู้มีสัญชาติแห่งความเป็นคนตรง จงได้รับฟังข้อชี้แนะจากอาตมา


อาตมาได้สละบ้านเรือนออกจาริกธุดงค์ไปโดยปราศจากความอาลัยอาวรณ์ต่อสิ่งใดๆ
อาตมาเพ่งเพียรอยู่กับการเรียนรู้ธรรมชาติอันแท้จริงของจิตวิญญาณ
อาตมาไม่ครอบครองสิ่งใดๆ
อาหารหยาบหรือประณีต มิได้มีความแตกต่างกันเลยสำหรับอาตมา
อาตมาพ้นแล้วจากอาการดิ้นทุรนอยู่ภายใต้อิทธิพลร้อยรัดของกามตัณหา

ด้วยหมดความยึดมั่นในตัวตน อาตมาจึงไม่ทะยานอยากในสิ่งใดๆ
อาตมาหมดความกำหนดหมายในการเป็นผู้กระทำหรือผู้ถูกกระทำโดยสิ้นเชิง
อาตมาได้เปิดประตูแห่งอมตะมหานฤพานได้แล้วใช่หรือไม่หนอ

อาตมาเช็ดน้ำตาให้แก่คนชราเมื่อต้องตกจมอยู่ในความโศกตรม
อาตมาเป็นกัลยาณมิตรที่ดีสำหรับคนหนุ่มสาว
อาตมาได้จาริกไปทั่วแว่นแคว้นเพื่อประโยชน์สุขทั้งแก่เทวดาและมนุษย์

หลังจากได้รับฟังโศลกธรรมนี้จบลง เขาพากันกล่าวกับท่านมิลาเรปะว่า “พระคุณเจ้า นี้เป็นชีวิตและการปฏิบัติบำเพ็ญของท่าน ได้โปรดกรุณาบอกด้วยเถิด ว่าพวกเราสมควรจะประพฤติอย่างไร ขอให้รับพวกเราเป็นสานุศิษย์ และช่วยแนะนำพวกเราด้วย” ท่านมิลาเรปะได้ย้ำถึงความไม่ยืนยงของสรรพชีวิตทั้งปวง ท่านได้ตักเตือนให้ปฏิบัติธรรมอย่างซื่อตรง ท่านได้กล่าวบทโศลกชื่อ “ธรรมคีตาแห่งความผันแปร ด้วยอุปมาทั้งแปด” บุคคลผู้ซึ่งปรารถนาจะปฏิบัติธรรมด้วยความซื่อตรงไม่ท้อถอย ที่แวดล้อมอยู่ ณ ที่นี้
จงถามตนเองเถิดว่า “เราได้ปฏิบัติธรรมด้วยความซื่อตรงหรือยัง?”
“ความศรัทธาอันล้ำลึก ได้อุบัติขึ้นในหัวใจของเราหรือยัง?”
บุคคลผู้ปรารถนาที่จะปฏิบัติธรรมโดยไม่ท้อถอย
ควรฟังธรรมบรรยายแห่งสมมุติสัจจะต่อไปนี้
ด้วยการพินิจพิจารณาถึงความหมายอันแท้จริงของมัน
จงฟังข้ออุปมาเปรียบเปรยเหล่านี้
ภาพระบายด้วยสีทอง สีคราม
กระแสน้ำไหลเชี่ยวกราก ณ หุบเขาเบื้องบน
ต้นข้าวเติบโตในท้องทุ่ง
ผ้าไหมงามผุดผาด
เพชรเม็ดงาม
แสงจันทร์สว่างนวล
และบุตรชายอันมีค่า
เหล่านี้คือข้ออุปมาทั้งแปด

ไม่มีใครเคยอุปมาแบบนี้มาก่อน ด้วยถ้อยคำที่เป็นเหตุเป็นผลอยู่ในตัวของมันเองเช่นนี้
ไม่มีผู้ใดจะสามารถเข้าใจความหมายของมันได้
ถ้าไม่ได้ตั้งใจฟังข้ออุปมาทั้งหมด

ภาพระบายด้วยสีทองนั้นจืดจางลงไปในทันทีเพียงเมื่อระบายเสร็จ
นี้แสดงให้เห็นถึงความเป็นเพียงมายาของสรรพสิ่ง
นี้พิสูจน์ชัดถึงธรรมชาติอันผันแปรของสิ่งทั้งปวง คิดดูเถิดแล้วท่านจะปฏิบัติธรรม

ดอกไม้สีครามสวยสด จืดจางและห่อเหี่ยวลงไปตามกาลเวลา
นี้แสดงให้เห็นถึงความเป็นเพียงมายาของสรรพสิ่ง
นี้พิสูจน์ชัดถึงธรรมชาติอันผันแปรของสิ่งทั้งปวง คิดดูเถิดแล้วท่านจะปฏิบัติธรรม

กระแสน้ำไหลเชี่ยวกราก ณ หุบเขาเบื้องบน
ไม่ช้าไม่นานก็อ่อนกำลังลงและไหลเอื่อยๆในทุ่งราบเบื้องล่าง
นี้แสดงให้เห็นถึงความเป็นเพียงมายาของสรรพสิ่ง
นี้พิสูจน์ชัดถึงธรรมชาติอันผันแปรของสิ่งทั้งปวง คิดดูเถิดแล้วท่านจะปฏิบัติธรรม

ต้นข้าวเติบโตในท้องทุ่งแตกรวงสีเหลืองอร่าม ไม่ช้าไม่นานก็ถูกเคียวมาเกี่ยวไป
นี้แสดงให้เห็นถึงความเป็นเพียงมายาของสรรพสิ่ง
นี้พิสูจน์ชัดถึงธรรมชาติอันผันแปรของสิ่งทั้งปวง คิดดูเถิดแล้วท่านจะปฏิบัติธรรม

ผ้าไหมงามผุดผาด ไม่ช้าไม่นานก็ถูกตัดด้วยมีดคม
นี้แสดงให้เห็นถึงความเป็นเพียงมายาของสรรพสิ่ง
นี้พิสูจน์ชัดถึงธรรมชาติอันผันแปรของสิ่งทั้งปวง คิดดูเถิดแล้วท่านจะปฏิบัติธรรม

เพชรเม็ดงามที่ท่านเฝ้าแหนหวง ไม่ช้าไม่นานก็เป็นของคนอื่น
นี้แสดงให้เห็นถึงความเป็นเพียงมายาของสรรพสิ่ง
นี้พิสูจน์ชัดถึงธรรมชาติอันผันแปรของสิ่งทั้งปวง คิดดูเถิดแล้วท่านจะปฏิบัติธรรม

แสงจันทร์สว่างนวล ไม่ช้าไม่นานก็เริ่มสลัวลงและหายลับไป
นี้แสดงให้เห็นถึงความเป็นเพียงมายาของสรรพสิ่ง
นี้พิสูจน์ชัดถึงธรรมชาติอันผันแปรของสิ่งทั้งปวง คิดดูเถิดแล้วท่านจะปฏิบัติธรรม

บุตรชายอันมีค่าถือกำเนิดขึ้นมา ไม่ช้าไม่นานเขาก็พรากจากไป
นี้แสดงให้เห็นถึงความเป็นเพียงมายาของสรรพสิ่ง
นี้พิสูจน์ชัดถึงธรรมชาติอันผันแปรของสิ่งทั้งปวง คิดดูเถิดแล้วท่านจะปฏิบัติธรรม

เหล่านี้คือข้ออุปมาทั้งแปด ที่อาตมานำมากล่าวแสดง
อาตมาหวังว่าเธอจะได้จดจำและนำไปประพฤติปฏิบัติ

การสมาคมและธุรกิจการงานจะฉุดกระชากลากท่านไปตลอดกาล
จงวางมันลงเสียแล้วเริ่มต้นประพฤติธรรม ณ บัดนี้
ถ้าท่านยังมัวคิดว่าพรุ่งนี้จึงเป็นเวลาสมควรเริ่มต้นประพฤติธรรม
ท่านย่อมพบในทันทีว่า ชีวิตได้ล่องลอยตามยถากรรมต่อไปอีก
ใครเล่าจะทำนายได้ว่าเมื่อใดความตายจะมาเยือน

จงไตร่ตรองดูให้ดีเถิดสำหรับการอุทิศชีวิตเพื่อประพฤติธรรม

ผู้ฟังธรรมทั้งหมด ต่างรู้สึกเคารพรักท่านมิลาเรปะ ความศรัทธาได้หยั่งลง หลายคนน้ำตาไหลรินออกมา ชายหนุ่มสามคนท่ามกลางหมู่ผู้ฟังธรรม ขอให้ท่านมิลาเรปะรับเขาเป็นสานุศิษย์ ท่านมิลาเรปะได้แสดงบทโศลกที่มีชื่อว่า “ความยากเย็นสิบประการ”
ถ้าพุทธศาสนิกชนปราศจากความเมตตากรุณา
เขาจะสามารถเอาชนะและทำให้คนที่ชั่วร้าย เปลี่ยนพฤติกรรมได้อย่างไร?

ถ้าสติไม่ได้ถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมา
กุศลธรรมจะถูกปลูกฝังให้งอกงามขึ้นในจิตใจของบุคคลได้อย่างไร?

ถ้านักบวชผู้ยิ่งใหญ่ ไม่มีขันติธรรม
ประสบการณ์และความรู้แจ้งตระหนักชัด จะอุบัติขึ้นได้อย่างไร?

ถ้าพระภิกษุไม่สำรวมระวังในพระธรรมวินัย
เขาจะได้รับจตุปัจจัย การปรนนิบัติ และความเคารพนับถือ ได้อย่างไร?

ถ้านักบวชตันตริก ละเมิดคำสอนแห่ง สัมมายา
เขาจะบังเกิดอินทรีย์พละได้อย่างไร?

ถ้าโยมอุปัฏฐากเป็นคนตระหนี่ถี่เหนียว
เขาจะมีชื่อเสียงเป็นที่รักใคร่นับถือได้อย่างไร

ถ้านักบวชเอาแต่พูดตลกโปกฮาไร้สาระ
เขาจะไม่มีวันได้รับความเคารพบูชา

บุคคลที่ไม่ได้สำรวมระวังในกรรมหรือในกุศล
ย่อมไม่มีวันที่จะเข้าใจถึงสัจจะแห่งสุญตาธรรม

ถ้าพระภิกษุที่มหาชนเลื่อมไส เบื่อหน่ายต่อพระศาสนา
เขาย่อมพบความยากลำบาก ที่จะประยุกต์พระศาสนาให้เหมาะ กับชีวิตประจำวัน

ชายหนุ่มผู้ผาสุก แม้ว่าความศรัทธาจะหยั่งลงในตัวเธอ ณ บัดนี้
การบังคับใจตนเอง ก็ยังเป็นสิ่งที่ยากเย็นอยู่ดี
แม้ว่า ณ บัดนี้ เธอจะรู้สึกว่าเป็นความต้องการเร่งด่วน ที่จะปฏิบัติธรรม
ลูกเอ๋ย ถ้าเธอไปไกลเกินไป ไม่ช้าเธอจะต้องเสียใจ

ขอให้เราตั้งความปรารถนาว่าจะได้พบกันอีก
อิทธิพลแห่งกรรมและวิบากผลของมัน จะทำให้เราได้พบกันอีก
จงมั่นคงหนักแน่นอยู่กับถ้อยคำของอาตมา
จงผาสุกและโชคดี ปราศจากโรคาพาธทั้งปวง
จงมีอายุขัยที่ยืนยาว อย่าได้เจ็บได้ไข้
และพ่อกับลูกๆของพ่อ คงจะได้พบกันอีก

อาตมาจะจาริกธุดงไปตามวิถีทางของอาตมา
พวกเธอชายหนุ่มที่ยังซุกซนและร่าเริง กลับไปบ้านของพวกเธอได้แล้ว

ผู้ฟังธรรมพากันรุมล้อมท่านมิลาเรปะ จับชายจีวรและกอดรัดท่าน หลั่งน้ำตา ก้มลงกราบเท้า และตั้งจิตอธิษฐาน ตามความปรารถนาของตน
ในท่ามกลางหมู่ผู้ฟังธรรม มีชายหนุ่มผู้หนึ่ง ได้อ้อนวอนที่จะให้รับตนไว้เป็นสานุศิษย์ ในที่สุดเขาติดตามท่านไปยังภูเขาหิมะดีซีด้วย ท่านมิลาเรปะได้สั่งสอนอบรม จนบรรลุถึงความอิสระหลุดพ้น มีฉายานามว่า กาชอนเรปะ ซึ่งเป็นหนึ่งในศิษย์ผู้ใกล้ชิดท่านมิลาเรปะ

เกี่ยวกับท่านมิลาเรปะ
ตำนานแห่งหุบเขาอัญมณีแดง
การจาริกธุดงค์สู่ ลาชิ
ธรรมลีลาแห่งเทศกาลหิมะโปรย
วิวาทะกับเจ้าแม่ผู้ชาญฉลาด
มณฑล รักม่า
วิหารเทียมฟ้า จันแพน
ธรรมปิติของสมณะ
ท่านมิลาเรปะ กับนกพิราบ
หุบเขา วัชชระ สีเทา
ภิกษุ เรชุงปะ
ข้อตักเตือนถึงโอกาสที่หาได้ยากในการปฏิบัติธรรม
การค้นหาธรรมชาติแห่งจิตของชายเลี้ยงแกะ
ธรรมคีตาแห่งความตระหนักชัด
การมุ่งสู่โพธิญาณของสตรีเพศ
ธรรมคีตา ณ ที่พักผู้เดินทาง
พาลชนที่กลายเป็นสาวก
การพบกันที่สายธารสีเงินยวง
นิมิตหมายแห่งพระธรรมจากไม้เท้า
ข้อชี้นำยี่สิบเอ็ดประการ
ภิกษุ กาชอนเรปะ
คำตักเตือนสำหรับท่าน ธัมมะวอนชู
การแสดงอิทธิปาฏิหาริย์ ณ ภูเขาหิมะดีซี
การบรรลุธรรมจักษุของท่าน เรชุงปะ
การกลับใจของชาวลัทธิ บอน ผู้กำลังจะตาย
แสดงธรรมกับหญิงสาวผู้ชาญฉลาด
นายพรานกับกวาง
พระราชาแห่ง เนปาล
เผชิญเจ้าแม่ ทเซรินมา
การกลับใจของเจ้าแม่ ทะเซรินมา
ข้อแนะนำเกี่ยวกับภาวะ สัมภเวสี
ทะเซรินมา กับการปฏิบัติสุญญตาธรรม
ข้อตักเตือนสำหรับท่าน ดอจี วอนชู
การพบกับท่าน ธรรมโพธิ
เผชิญนักปริยัติ
เยือนอินเดียครั้งที่สามของท่าน เรชุงปะ
ความตระหนักชัดของท่าน เมกอมเรปะ
สาลีอุยกับพระธรรม
เขาของตัวจามรี
การสำนึกผิดของ เรชุงปะ
ความที่ยิ่งกว่าสุข
ศิษย์เอก กัมโบปะ
นักปริยัติผู้กลับใจ
ธรรมปราโมทย์
แสดงอภิญญาจูงใจคน
รวมโศลกธรรมสั้นๆ
ธรรมเทศนาที่ภูผา บอนโบ้
แรงบันดาลใจ
ชินดอโมและเลซีบุม
แกะที่กำลังจะตาย
ธรรมคีตาแห่งการดื่ม
แด่ เรชุงปะ ด้วยเมตตา
เรชุงปะ สู่เมือง วู
พบท่าน ธัมปาสันจี
มิติแห่งสวรรค์
คำพยากรณ์แห่งเทพธิดา
คำตักเตือนคุณหมอ ยางงี
การจากไปของ เรชุงปะ
เรื่องราวของ ดราชิเซ
กัลยาณมิตร
ประจักษ์พยานแห่งการบรรลุธรรม
ปัจฉิมโอวาท
 

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ