ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

มิลาเรปะ

สาลีอุยกับพระธรรม

ขณะที่ท่านมิลาเรปะ ออกบิณฑบาต โดยมุ่งหน้าไปทางหมู่บ้าน แน๊กชา ท่านสวนทางกับสาวน้อยรูปงามซึ่งแต่งกายด้วยเสื้อผ้าอาภรณ์อย่างดี อายุประมาณสิบหกปี ท่านตรงเข้าไปขอบิณฑบาตจากนาง นางกล่าวปฏิเสธ โดยให้เหตุผลว่าการบริจาคอาหารบนถนนให้กับคนภิกขาจารทุกคนนั้น ย่อมจะต้องจัดเตรียมอาหารตลอดทั้งวันโดยแน่นอน เธอได้เดินหลบเข้าบ้านของเธอไปโดยไม่สนใจกับท่านมิลาเรปะ คืนนั้นเอง หญิงสาวได้เกิดความฝันอันแปลกประหลาด จากความฝันดังกล่าว ทำให้หล่อนเกิดลางสังหรณ์ว่าโดยปรกติแล้วปุถุชนทั่วไปไม่น่าจะเกิดความฝันแบบนี้ หล่อนเชื่อว่าจะต้องเกิดจากพลังแห่งเมตตาธรรมของพระพุทธองค์หรือท่านสมณะมิลาเรปะ ผู้เป็นดังองค์จำลองของพระตถาคตเจ้าก็เป็นได้ หรือว่าโยคีที่เข้ามาขอบิณฑบาตจากหล่อนอาจจะเป็นท่านมิลาเรปะตัวจริงก็ได้ เธอรีบกุลีกุจอจัดอาหารไปถวายท่าน และนมัสการกราบเรียนถามว่า ท่านคือพระคุณเจ้า มิลาเรปะ แห่ง นะยานัน ใช่หรือไม่ เมื่อท่านกล่าวตอบว่าเธออาจเรียกท่านเช่นนั้นได้ หญิงสาวก็ถึงกับมีอาการสั่นสะท้าน โลมชาติของเธอลุกชูชันขึ้นทั่วสรรพางค์กาย เธอก้มลงกราบท่าน และกล่าวละล่ำละลักว่าเธอไม่สงสัยอีกแล้วว่าทำไมเธอจึงเกิดความฝันอันพิสดารในค่ำคืนที่ผ่านมา เธอได้เล่าให้ท่านฟังว่า เธอฝันเห็นดวงจันทร์และดวงอาทิตย์เข้ามาอยู่ในบ้านเธอโดยไม่ทอแสง ขณะนั้นเอง ได้ปรากฏดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ทอแสงจรัสขึ้นอีกทางทิศตะวันออก ซึ่งเป็นผลให้ดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ในบ้านของเธอเปล่งรัศมีขึ้นมาด้วย สุดท้ายจึงเคลื่อนออกไปรวมตัวกันทางทิศตะวันออก ทำให้สกลจักรวาลสว่างไสวไปทั่ว จากนั้นหญิงสาวได้ขอให้ท่านอนุเคราะห์เธอในการปฏิบัติบำเพ็ญเพื่อความเจริญก้าวหน้าในธรรม ท่านมิลาเรปะ ได้กล่าวให้กำลังใจว่าเธอมีความสามารถที่จะปฏิบัติได้ พร้อมกันนั้นท่านได้ใช้พลังจิตแผ่เมตตาให้พรหญิงสาว ก่อนที่ท่านจะกลับสู่นะยานัน
ในเวลาต่อมาหลังจากนั้นไม่นาน หญิงสาวพร้อมเพื่อนของเธอ ได้ติดตามไปยังที่พำนักของท่านมิลาเรปะ เธอได้ถวายก้อนแร่ทองคำแก่ท่าน และกล่าวว่า

ขอท่านมหาสมณะผู้บรรลุถึงบรมธรรมจงได้โปรดรับฟัง
เมื่อดิฉันได้พิจารณาถึงความไม่ยืนยงของสรรพชีวิต
มันไม่ได้ผิดอะไรกับหยาดน้ำที่เกาะติดอยู่บนแก้ว
เมื่อระลึกดังนี้ ดิฉันก็เต็มไปด้วยความสลดสังเวชใจ


หมู่มิตรและบรรดาวงศาคณาญาติ
ก็ไม่ได้ผิดอะไรกับพวกพ่อค้าบนถนนที่คอยเอาแต่แสวงหาผลกำไร
เมื่อระลึกอยู่ดังนี้ดวงใจของดิฉันก็เต็มไปด้วยความเหนื่อยหน่าย
เมื่อดิฉันพิจารณาถึงความยากลำบากในการสะสมเครื่องอุปโภคบริโภค
มันทำให้ดิฉันระลึกถึงการเก็บออมน้ำหวานของบรรดาหมู่ผึ้งที่ทำงานหนักตลอดวัน
โดยไม่มีโอกาสได้บริโภคผลจากการกระทำของมันตามสมควรเลย
เมื่อระลึกอยู่ดังนี้ ดิฉันก็มีแต่ความหม่นหมองในดวงใจ
เมื่อได้ทบทวนถึงดินแดนบ้านเกิดเมืองนอนของดิฉัน มันทำให้ตระหนักชัดว่า โดยแท้ที่จริงแล้ว

มันเป็นดังคุกตะรางที่มีไว้กักขังหมู่มาร เมื่อคิดได้ดังนี้ หัวใจก็มีแต่ความเศร้าสร้อย
ดิฉันคิดถึงข้อเท็จจริงเหล่านี้ตลอดวันและยังวิตกวิจารณ์ถึงมันโดยไม่ยอมหลับนอนตลอดราตรีกาล
ด้วยกุศลวิบากในอดีตชาติ ดิฉันจึงได้มีโอกาสถือกำเนิดเป็นมนุษย์
ชีวิตที่ผ่านมาในอดีตกาล ก่อกำเนิดปัจจัยแห่งวิบากกรรมให้มามีอิทธิพลผลักไสดุนดันดิฉัน
งานในครัวตลอดจนงานบ้านร้อยแปดฉุดรั้งดิฉันเอาไว้ให้หมดอิสระเสรี
ดิฉันเดินทางใกล้ความตายเข้าไปทุกที
เรือนกายอันเปื่อยเน่านี้ ย่อมถึงการแตกสลายลงได้ตลอดเวลา
ลมหายใจเปรียบได้กับกลุ่มหมอกในยามเช้า ย่อมอันตรธานไปเมื่อใดก็ได้
เมื่อระลึกอยู่ดังนี้ ดิฉันไม่อาจข่มตาให้หลับลงได้เลย หัวใจมีแต่ความสลดสังเวช
ข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เป็นวิสุทธิบุคคล เพื่อแสวงหาความลับของความดับทุกข์ในชีวิต
ดิฉันจึงมากราบนมัสการพระคุณเจ้าอยู่ ณ บัดนี้
ขอได้โปรดอวยพรชัยและประทานความเมตตากรุณาแก่ดิฉัน
และได้โปรดอนุเคราะห์ดิฉันด้วยพระสัทธรรมอันศักดิ์สิทธิ์ด้วยเถิด

เพื่อเป็นการทดสอบว่าหญิงสาวสามารถสละอุทิศตนเพื่อพระธรรมได้จริงๆ หรือว่าเธอยังห่วงหาอาลัยในโลกธรรมอยู่อีก ท่านมิลาเรปะได้กล่าวว่า “อาตมาไม่ต้องการทองคำของเธอ มันค่อนข้างยากที่จะพบเจอคนร่ำรวยซึ่งมีความสามารถในการปฏิบัติธรรม แม้ว่าเขาจะมีความสามารถในด้านอื่นๆ โดยที่เธอยังสาวอยู่มาก อาตมาคิดว่า สำหรับเธอ เป็นการดีกว่าที่จะไม่สละโลกออกมาโดยสิ้นเชิง ณ บัดนี้ จงฟังบทโศลกของอาตมา”
อาตมาขอกราบคารวะแด่วิสุทธิบุคคล มาระปะ
ผู้เป็นดังจอมราชันที่อวตารลงมาเพื่อหมุนกงล้อแห่งธรรม
ในอุทยานอันวิจิตรตระการตาและเปี่ยมด้วยปีติสุขแห่งสวรรค์
มวลบุบผามาลีสยายกลีบงดงามและหวานหอมยิ่งนัก
ผึ้งธรรมดาทั่วๆไปย่อมไม่มีโอกาสจะได้เข้าไปตอม
ถึงแม้ว่ามันจะเคยได้ยลโฉมและลิ้มรสเกสรดอกไม้นานาชนิดมาแล้วมากมายก็ตาม

ในมณฑล ชางหลิน ตอนใต้ของขุนเขา สุเมรุ
มีสระอโนดาดที่ใสเย็นด้วยน้ำศักดิ์สิทธิ์แห่งกุศลวิบากอันน่าอัศจรรย์ถึงแปดประการ
บรรดานกธรรมดาทั่วๆไปย่อมไม่เคยมีโอกาสที่จะได้มาเยือน
ถึงแม้ว่าพวกมันจะรู้จักแหล่งน้ำอื่นๆมากมายเพียงใดก็ตาม

ทางตอนเหนือของเมือง โพธิ์คยา สมุนไพรซานแดน มีปรากฏมากมาย
และย่อมสามารถรักษาโรคภัยไข้เจ็บได้นานาชนิด
ผู้ป่วยจำนวนมากก็ไม่เคยมีโอกาสที่จะได้ดื่มกินมัน
แม้ว่าเขาจะได้เก็บรวบรวมสมุนไพรนานาชนิดเอาไว้ก็ตาม

บริเวณรอยต่อเขตแดนของทิเบตและเนปาล มีผู้พบวิสุทธิบุคคล
ซึ่งสามารถช่วยแนะนำเพื่อขจัดปัดเป่าความทุกข์โศกให้ปลาสนาการไปได้
เฉกเช่นเดียวกับองค์อวตารของพระพุทธเจ้า
ผู้ที่มิได้สั่งสมกุศลผลบุญเอาไว้ ย่อมหมดโอกาสที่จะได้พบท่าน
ถึงแม้เขาจะได้เห็นรูปจำลองมากมายของพระตถาคตเจ้า
ความศรัทธาล้ำลึกก็ไม่เคยหยั่งลงในดวงใจ

ในห้วงมหรรณพแห่งสังสารวัฏอันหาที่สุดมิได้นี้
กลุ่มเมฆล่องลอยมาอย่างอ้อยอิ่ง และตกล่วงลงสู่เบื้องต่ำในที่สุด
ผู้ที่มีโอกาสได้ถือกำเนิดเป็นมนุษย์เพียงสองสามรายเท่านั้น
ที่รู้จักพัฒนาจิตวิญญาณของตนเองสู่ภูมิธรรมเบื้องสูง
ด้วยสภาพมายาอันหาสาระมิได้ บุคคลย่อมหลงทิศทางและเต็มไปด้วยโมหะ
ในที่สุดก็สูญเสียโอกาสอันงดงามไปอีกวาระหนึ่ง

การได้ถือกำเนิดเป็นมนุษย์นั้น เป็นเรื่องยากกว่าการเห็นดวงดาวในเวลากลางวัน
แม้ว่าจะได้สั่งสมกุศลวิบากจนมีโอกาสได้เรือนกายของมนุษย์
ผู้คนส่วนใหญ่ก็มักละเลยต่อสัมมาอริยมรรค เพราะมัวแต่หมกจมมึนเมาอยู่กับโลกียสุข
ถึงแม้ว่าประตูชัยเป็นร้อยๆจะเปิดต้อนรับท่านทั้งหลาย
ก็จะมีบุคคลเพียงสองสามรายเท่านั้นที่ผ่านเข้าไปสู่ธรรมวินัยของพระพุทธองค์

ด้วยบุญบารมีของท่านอาจารย์ผู้เป็นดังบิดา
อาตมาได้ตระหนักชัดว่าปรากฏการณ์ทั้งปวงนั้นเป็นคัมภีร์ซึ่งมีค่าประดุจทองคำ
อาตมาย่อมไม่ปรารถนาทองคำที่เธอบริจาค
นี้เป็นธรรมคีตาอันมีข้ออุปมาเปรียบเปรยห้าประการพร้อมด้วยความหมายหกอย่าง
ที่แสดงต่อเธอ สานุศิษย์ผู้ภักดีของอาตมา
ความมีศรัทธาของเธอในเวลานี้นั้น เป็นสิ่งไม่มั่นคงและย่อมอาจผันแปรไปได้เสมอ
ความตั้งใจจริงที่แนบแน่นถาวรนั้นเป็นสิ่งที่บังเกิดขึ้นได้โดยยากยิ่งนัก
ดังนั้นอาตมาคิดว่าเธอสมควรจะได้กลับบ้านของเธอ
ซื่อตรงต่อพระธรรม เฝ้าดูแลสามีของเธอดุจพระเจ้า
จัดงานในบ้านเรือนให้เรียบร้อย และให้ความรักต่อบรรดาเด็กๆ

บูชาคุณของบรรดาคณาจารย์ซึ่งมีพระพุทธองค์เป็นที่สุด
จงได้ปกป้องและอนุเคราะห์ผู้ที่ยากไร้ ปฏิบัติชอบต่อบรรดาญาติมิตรและเพื่อนบ้าน
ณ บัดนี้ เธอได้รับพรชัยจากอาตมาผู้ซึ่งปรารถนาให้เธอรุ่งเรืองไพบูลย์
มีชีวิตยั่งยืนนาน และประสบความสำเร็จทุกประการ
ขอให้เธอจงได้บังเกิดธรรมจักษุต่อเส้นทางดำเนินอันศักดิ์สิทธิ์แห่งพระธรรมด้วยเทอญ

เธอน้อมกายลงกราบท่านมิลาเรปะ และกล่าวว่า “ดิฉันไม่ได้มีความสนใจใยดีต่อ โลกียสุขใดๆ แต่รู้สึกคลื่นเหียนจนสุดที่จะทนทานกับความเป็นไปในสังสารวัฏ ขอได้โปรดอนุญาตให้ดิฉันแสดงเหตุผลด้วยเถิด” จากนั้นเธอกล่าวว่า

ดิฉันขอน้อมคารวะต่อท่านอาจารย์ผู้เต็มไปด้วยความกรุณา
ขอได้โปรดอวยพรชัยให้ดิฉันบรรลุถึงสัมฤทธิผล
ขอได้โปรดพิจารณาถ้อยคำและความจริงใจของดิฉันด้วยเถิด
ข้าแต่วิสุทธิบุคคลผู้ประเสริฐ จงได้รับฟังคำอาราธนาของเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆผู้นี้

ด้วยดวงจิตที่มืดบอดฟุ้งซ่านยุ่งเหยิงและโง่งม
ดิฉันได้พยายามค้นหาความจริงแท้จากก้นบึ้งแห่งดวงใจ
ดิฉันได้ตระหนักถึงความไม่ยั่งยืนของชีวิต
ดิฉันแลเห็นความตายเกาะกุมผู้ที่อยู่ในวัยชราและผู้ที่ยังอยู่ในวัยเยาว์
ทุกๆครั้งที่ได้สัมผัสกับแสงอรุณแห่งวันใหม่

ชีวิตเป็นสิ่งเร้นลับที่น่าสะพรึงกลัว และผันแปรอย่างรวดเร็วดุจเดียวกับหยาดน้ำที่เกาะอยู่บนแก้ว
กาลเวลาเคลื่อนคล้อยไปโดยไม่รีรอ และแล้วในที่สุดชีวิตก็ถึงจุดจบของมัน
ดิฉันยังไม่เคยได้ยินได้ฟังเรื่องราวของบุคคลอมตะผู้ไม่ต้องพบกับความตายเลย
ดิฉันย่อมแน่ใจโดยปราศจากข้อกังขา ว่าจักต้องตายในวันหนึ่งวันใดโดยแน่นอน
ดิฉันย่อมหมดโอกาสและไร้อิสรภาพที่จะเลือกเส้นทางดำเนินของชีวิต หลังจากที่กายแตกทำลายลง
ดิฉันรู้สึกหวาดหวั่นและสลดสังเวชใจ
เมื่อได้ระลึกถึงความทุกข์ทรมานที่ดิฉันอาจจะต้องเผชิญกับมันในโลกต่ำแห่งอบายภูมิ

โลกนี้เป็นดังละคร ภารกิจในบ้านเป็นของเล่นจำเจที่ไม่มีวันจบสิ้น
การดิ้นรนต่อสู้เพื่อความอยู่รอด
การพรากจากบิดามารดาผู้ประเสริฐเพื่ออุทิศตนให้กับคู่ครองของตน
ถ้าบุคคลบังเอิญต้องตกล่วงลงสู่โลกต่ำแห่งอบายภูมิด้วยแล้ว
โอกาสที่จะก้าวดำเนินไปสู่ความหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวง ย่อมเลือนหายไป

ในบางครั้ง ดิฉันคำนึงถึงความไร้สติ
ที่อุทิศตนเองและสมบัติของบิดามารดาให้กับบุคคลที่มาข่มขี่เราประดุจคนรับใช้

แรกเริ่ม คนรักย่อมหวานชื่นดังมาจากสรวงสวรรค์ ต่อมากลับกลายเป็นดุจปีศาจ
ในที่สุดก็แสดงความดุร้ายราวกับช้างตกมันที่มุ่งเข้ามาพิฆาต
เมื่อระลึกดังนี้ ดิฉันก็หม่นหมองยิ่งนัก
ณ บัดนี้ นางทาสผู้นี้จักได้อุทิศชีวิตทั้งมวลให้แก่พระธรรม
และจักร่วมดำเนินไปด้วยกันกับบรรดาญาติธรรมของเธอ
ผู้ชายนั้น โดยส่วนใหญ่มักชอบอวดอ้างสรรพคุณของตนเอง
ยากนักที่จะได้พบบุคคลผู้มีพรสวรรค์อย่างแท้จริง
เมื่อแรกเริ่มเขาขโมยความสดชื่นเปล่งปลั่งในวัยสาวของสตรี
ต่อมาก็หยิบฉวยเครื่องบริโภคของเธอ ในที่สุดเขาก็รูดเอาแหวนเพชรออกจากนิ้วมือของเธอ
เมื่อระลึกอยู่ดังนี้ ดิฉันรู้สึกปวดร้าวอยู่ในภายใน
ณ บัดนี้ ดิฉันจะได้อุทิศตนต่อการพากเพียรปฏิบัติธรรม
และแล้วในไม่ช้าดิฉันจะได้เฝ้าทะนุถนอมเลี้ยงดูบรรดาเด็กๆแห่งญาณทัสสนะ

บ้านเรือนและโบสถ์วิหารเป็นดังคุกตะราง เมื่อแรกเริ่มทำให้ร้อนรนด้วยแรงปรารถนา
ต่อมานำภาระที่ยุ่งยากและปวดเศียรเวียนเกล้ามาให้
ในท้ายที่สุดก็ทอดทิ้งผู้คนให้จมอยู่กับความสิ้นหวัง
เมื่อระลึกอยู่ดังนี้ ดิฉันก็รู้สึกสลดสังเวชอยู่ในภายใน
มันถึงเวลาแล้วที่ข้าทาสผู้นี้จักต้องอุทิศตนเพื่อก่อสร้างวิหารแห่งอมตะธรรม

มันย่อมไร้ความหมายโดยสิ้นเชิงสำหรับอามิสบูชาและพระคัมภีร์
นอกเสียจากว่าบุคคล จะเป็นผู้มีศรัทธาอันซื่อตรงอย่างแท้จริง

ดิฉันได้แลเห็นผู้คนต่อสู้ช่วงชิงในการครอบครองผืนแผ่นดิน วิวาทกันเหนือน่านน้ำ
และในที่สุดก็ทำลายล้างกันด้วยสงคราม เมื่อระลึกอยู่ดังนี้ ดิฉันก็รู้สึกสลดหดหู่ในดวงใจ
ณ บัดนี้ ดิฉันจะได้หว่านเมล็ดพันธุ์แห่งการสำรวมอินทรีย์ลงในภายใน
ดิฉันจักอุทิศชีวิตทั้งมวลนี้เพื่อการปฏิบัติธรรม
ถ้าบุคคลได้บังเกิดศรัทธาต่อพระโพธิญาณ ย่อมเป็นที่แน่ใจได้ว่ากุศลธรรมจักเติบใหญ่
ถ้าเขายังคงแสวงหาความมั่งคั่งอยู่ต่อไป
ย่อมหมายความว่าเขาได้พยายามเพิ่มพูนบาปกรรมด้วยตัวของเขาเอง

เมื่อแรกเริ่ม การพากเพียรแสวงหามาได้ตามความใคร่อยากอันร่านทุรน
ย่อมครอบงำให้เกิดความติดยึดในดวงใจ อันก่อให้เกิดความหยิ่งทะนงตนและริษยา
ผลสุดท้ายบุคคลย่อมจำต้องต่อสู้กับศัตรูโดยเผชิญอันตรายรอบด้าน
เมื่อระลึกอยู่ดังนี้ ดิฉันก็เต็มไปด้วยความเสียใจ
ณ บัดนี้ ดิฉันจะได้มอบกายถวายชีวิตนี้เพื่อปฏิบัติธรรม
ณ บัดนี้ ดิฉันจะได้ก่อแรงบันดาลใจให้ผู้คนดำเนินสู่สัมมาทิฐิ
บุคคลย่อมมองเห็นความผิดพลาดของผู้อื่นได้โดยง่าย แต่ไม่ใคร่จะแลเห็นความผิดพลาดของตนเอง
สามัคคีธรรมจักบังเกิดขึ้นในดวงใจของพวกเราได้อย่างไรกันหนอ
เพราะแม้แต่พระพุทธองค์ผู้บริสุทธิ์สะอาดอยู่ด้วยปัญญาญาณอันสมบูรณ์
ก็ยังอาจถูกตำหนิติเตียนโดยคนบาปหนาได้
ความอิสรเสรีจะบังเกิดขึ้นในหมู่ชนได้อย่างไรกันหนอ
เมื่อระลึกอยู่ดังนี้ ดิฉันย่อมรู้สึกสลดสังเวชในดวงใจ
ณ บัดนี้ ดิฉันจะได้อุทิศตนเพื่อพระธรรม
ณ บัดนี้ดิฉันจะได้เรียนรู้หยั่งลึกลงไปในธรรมชาติแห่งจิตวิญญาณของตนเอง

สรรพสิ่งปรากฏดังคัมภีร์อันมีค่าประดุจทองคำสำหรับท่านอาจารย์ ผู้เป็นนิรมานกายแห่งพุทธะ
บุคคลทั่วไปย่อมไม่อาจได้รับความตระหนักชัดเช่นนี้
ในความจริงแท้ขั้นปรมัตถสัจจะนั้น ปราศจากทั้งการดำรงอยู่และการไม่ดำรงอยู่
เพื่อปราบพิชิตตัณหาราคะและอุปาทานในเบญจขันธ์ ดิฉันขอบำเพ็ญทานบารมี
ด้วยการถวายสมบัติอันเป็นที่รักหวงแหนยิ่ง แก่ท่านอาจารย์

โดยที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสไว้ว่า
“บุคคลควรได้สละออกซึ่งการครอบครองเป็นเจ้าของ
เพราะมันเป็นการสั่งสมเพิ่มพูนตัณหาราคะขึ้นในตน
การยึดมั่นว่าเป็นของเรา เป็นดังวิทยากลซึ่งเป็นเพียงภาพลวงตา
บุคคลควรได้ขจัดมันออกไปจากดวงใจ เพื่ออานิสงส์แห่งทานบารมี”
เพื่อปฏิบัติตามพระพุทธวจนะ ดิฉันขอถวายทองคำนี้แก่ท่าน
จงได้โปรดรับของเล็กๆน้อยอันเกิดแต่ศรัทธาของดิฉัน
และจงได้โปรดอนุเคราะห์ดิฉัน ด้วยคำสั่งสอนของท่านเถิด

ในที่สุดท่านมิลาเรปะ ได้รับทองคำจากหญิงสาว และจากนั้นท่านได้ส่งคืน พร้อมกับกล่าวว่า “ถ้าเธอพิจารณาว่าจักปฏิบัติธรรม การเลิกห่วงหาอาลัยกับชีวิตและความตาย ย่อมมีความหมายว่าเธอได้เข้ามาสู่ประตูแห่งพระธรรมเรียบร้อยแล้ว ณ บัดนี้ เธอควรได้ตระเตรียมมอบกายถวายชีวิต ต่อคุรุ และต่อพระพุทธองค์”
พิธีอภิเษกหญิงสาวให้เป็นนักบวชแบบตันตริก ถูกจัดให้มีขึ้นอย่างน่าเลื่อมใส ท่าน มิลาเรปะ ได้อบรมสั่งสอนและให้ข้อกัมมัฏฐานแก่เธอ พร้อมกับตั้งฉายานามให้เธอว่า “สาลีอุย” ท่านสั่งให้เธอเริ่มต้นบำเพ็ญสมาธิภาวนา ความก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมของเธอดำเนินไปอย่างรวดเร็ว และสามารถที่จะบำเพ็ญเพียรได้โดยลำพังผู้เดียว ท่านมิลาเรปะ ได้ปล่อยให้เธอไปเริ่มใช้ชีวิตนักบวชหญิงอยู่ในหุบเขาที่เงียบสงัดโดยลำพัง ท่านได้แสดงบทโศลกให้ฟังก่อนออกเดินทางว่า

เต็มไปด้วยศุภมงคล คือการได้รับพรชัยจากบรรดาวิสุทธิบุคคล
ปลอดภัยเสมอภายใต้ร่มเงาแห่งพระรัตนตรัย
อำนาจเร้นลับคือพลังแห่งเมตตาธรรมจากบรรดาเทพยดาและเทพธิดา
อาตมาขอน้อมคารวะด้วยความสุจริตใจต่อท่านทั้งหลายทั้งปวงนี้

น้ำเสียงและสำนวนภาษาของอาตมาอาจไม่น่าฟัง
แต่ธรรมบรรยายนี้จะหยิบยื่นศุภมงคลแห่งความหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวง
และจักแสดงให้เธอได้รู้จักหัวใจแห่งคำสอนของพระศาสดา

โปรดสดับรับฟังด้วยความซื่อตรงสาลีอุย อุบาสิกาผู้เต็มเปี่ยมไปด้วยความศรัทธา
ถ้าเธอต้องการจะปัดกวาดผงธุลีออกจากกระจกส่องดวงใจของเธอ
จงได้มองดูความล้ำลึกแห่งห้วงเวหาอันสะอาดบริสุทธิ์
จงได้ปฏิบัติบำเพ็ญอยู่ในขุนเขาที่เงียบสงัด ภายใต้พรชัยของบรรดาวิสุทธิบุคคล

เมื่อพำนักอยู่โดดเดี่ยวในสถานที่อันวิเวก
บุคคลควรได้รู้จักเฝ้าสังเกตการณ์ปรากฏแห่งกระแสคลื่นของอวิชชาสังขาร
อันแฝงเร้นอยู่ล้ำลึกในภายใน
จงเงี่ยหูลงสดับเถิด สาลีอุย
เหมือนกับที่อาตมาได้บอกเธอไว้ ว่าเธอจักสมควรบำเพ็ญสมาธิภาวนาอย่างไร

ด้วยศรัทธาอันมั่นคงต่อการประพฤติธรรม
ขณะแห่งการเริ่มฝึกบำเพ็ญสมาธิด้วยสัมมาสติ เป็นความน่าอัศจรรย์
การมีสมาธิจิตที่ตั้งมั่น ย่อมเป็นเหมือนกับภูผาที่ตั้งตระหง่านอย่างไม่ไหวติง
เพื่อบรรลุถึงกุศลธรรมตามแนวทางของพระศาสดา
จงได้ปล่อยวางความยินดีและความไม่ยินดีลงทั้งสองส่วน

ประดุจดังสายน้ำที่ไหลรินโดยไม่มีหยุด จงบำเพ็ญเพียรอย่างต่อเนื่องด้วยปราศจากสิ่งรบกวน
เพื่อให้ได้รับพรชัยจากอาจารย์ของเธอ จงได้มีสัญชาติแห่งความเป็นคนซื่อตรงโดยสมบูรณ์

ประดุจห้วงเวหาซึ่งปราศจากขอบเขตและศูนย์กลาง
จงเพ่งอากาสานัญจายตนะแห่งความสว่างโล่งโถงของห้วงอวกาศอันไม่มีที่สิ้นสุด
เพื่อจะได้ตระหนักชัดต่อสัจจะสภาวธรรมในภายใน
จงได้หลอมรวมประสบการณ์และปรีชาญาณเข้าด้วยกัน

ดุจดังแสงสว่างอันไม่มีประมาณแห่งดวงอาทิตย์และดวงจันทร์
จงเพ่งอโลกะสัญญาที่ปราศจากความมืดมิด
จงได้เข้าใจว่าบรรดาสรรพชีวิตคือบิดามารดาของเธอ
จงมอบความรักและความเมตตากรุณาต่อสิ่งทั้งปวง

จงใช้มหาสมุทรที่เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาเป็นข้ออุปมา
เพื่อกระตุ้นเตือนให้บำเพ็ญอย่างต่อเนื่อง โดยปราศจากความเกียจคร้านและสิ่งรบกวน
สำหรับการที่จะได้แลเห็นธรรมชาติของดวงจิตโดยกระจ่างชัด
เธอจำเป็นต้องดำรงมั่นอยู่ในแนวทางแห่งคำสอนของอาจารย์โดยเคร่งครัด
ประดุจโลกลูกมหึมาใบนี้ จงบำเพ็ญอัปปนาสมาธิที่แน่วแน่มั่นคง
เพื่อทำให้ตัวของเธอเอง กลายเป็นภาชนะไว้รองรับพระสัทธรรม
จงบำเพ็ญสมาธิภาวนาโดยอยู่เหนือขอบเขตแห่งความหมายของถ้อยคำ
เพื่อจะได้ตระหนักชัดว่าสรรพสิ่งคือพระธรรมคำสอนอันศักดิ์สิทธิ์
จงเฝ้าสอบความคิดและตรวจตราดวงจิตของเธออยู่เสมอ ในทุกกาลและในทุกอิริยาบถ

จงได้มีสติครองตนโดยไม่ประมาท
จงเพิ่มสง่าราศีของตัวเธอ ด้วยเครื่องประดับแห่งพระธรรมวินัย
จงได้สวมใส่อาภรณ์แห่งขันติธรรม
จงขับขี่ไปบนอาชาไนยแห่งความวิริยะเพื่อเข้าสู่ดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์แห่งญาณทัสนะ
ด้วยอานิสงส์แห่งปรีชาญาณ เธอย่อมบรรลุถึงสัมฤทธิ์ผล
จงเลิกความคิดที่จะตอบแทนอาจารย์ของเธอ ด้วยวัตถุปัจจัยอันเป็นอามิสบูชา
แต่จงกำนัลท่านด้วยประสบการณ์และความตระหนักชัด ที่บังเกิดขึ้นในภายในของเธอเอง
ลูกสาวผู้ซื่อตรงของอาตมา เธอได้เข้าใจข้อความที่อาตมาได้กล่าวแสดงอยู่ฤาหนอ?

ด้วยความศรัทธาต่อท่านมิลาเรปะที่เพิ่มพูนขึ้นมากมาย หญิงสาวได้สละโลกียกรรมทั้งปวง และได้ไปบำเพ็ญสมาธิภาวนาอยู่บนภูเขานอนยูล ซึ่งอยู่ในเขตนะยานัน ขณะที่ท่าน มิลาเรปะ กลับไปพำนักที่ภูผาแดงแห่งเมืองดริน

ในเวลาต่อมา ท่านมิลาเรปะได้เห็นแสงเป็นลำส่องออกมาจากพระสถูปเจดีย์ ในสมาธินิมิตของท่าน ท่านหยั่งรู้ด้วยญาณวิถีว่า ท่านเรชุงปะกำลังประสบความยากลำบากในการควบคุมลมหายใจ อันเป็นผลมาจากการฝึกไสยดำ ที่ท่านเรชุงปะเรียนรู้มาจากคนนอกศาสนา ท่านมิลาเรปะเหาะจากยอดภูผาแดงมาสู่ลาชิ ท่านแวะที่ถ้ำสำหรับบำเพ็ญสมาธิภาวนา เรชิน ซึ่งอยู่กลางทาง โดยประทับรอยเท้าของท่านไว้บนก้อนศิลาด้วย ท่านเพ่งอากาสานัญจายตนะ อันมีสัญญาแห่งความสว่างโล่งโถงไม่สิ้นสุดเป็นอารมณ์แห่งสมาธิ และได้พบว่าชีวิตของท่านเรชุงปะกำลังได้รับอุปสรรคจากมิจฉาทิฐิ ซึ่งกำลังกลุ้มรุมรบกวนจิตใจของท่านเรชุงปะอยู่ จากนั้นท่านมิลาเรปะมุ่งสู่ นะยานัน เพื่อเยี่ยมเยียนสานุศิษย์หญิง สาลีอุย ในระหว่างทาง ท่านพบพระภิกษุบางรูป และได้รับทราบข่าวคราวว่าสาลีอุยไม่ได้ออกจากถ้ำในหุบเขานอนยูลเลย พวกเขาได้พากันโจษขานว่านางไม่ได้เคลื่อนไหวร่างกายของนางเลยจนดูไม่ผิดอะไรกับซากศพ ส่วนมากเข้าใจว่าการบำเพ็ญสมาธิจิตของนางนั้น ได้ดำเนินไปโดยผิดพลาดอย่างแน่นอน ท่านมิลาเรปะ มิได้มีความเห็นคล้อยตามเสียงล่ำลือนั้นแต่อย่างใด ท่านได้เดินทางไปเยี่ยมนาง สาลีอุยหยั่งทราบการมาเยือนของท่านมิลาเรปะในสมาธินิมิตของเธอ และได้ออกมาคอยต้อนรับ ท่านมิลาเรปะได้ทดสอบความก้าวหน้าของเธอ โดยกล่าวว่า

โอ้ สาลีอุย เธอเป็นผู้ที่รับเอาพระธรรมไว้ในดวงใจอย่างซื่อตรงด้วยความศรัทธายิ่ง
ผลจากการปฏิบัติตามข้อชี้แนะภายใต้พรชัยของอาจารย์ในเบื้องต้น ช่วยขัดเกลาจิตใจของเธอ
การได้ลิ้มลองน้ำอมฤตจากสรวงสวรรค์แห่งสัมมาอริยมรรค
ทำให้ความหยั่งรู้อันแท้จริงต่อสัจจะสภาวธรรมงอกงามขึ้นในดวงใจของเธอ
ด้วยการอุทิศตนพากเพียรอุตสาหะเพื่อการปฏิบัติบำเพ็ญโดยไม่ท้อถอย
ประสบการณ์อันน่าชื่นชมซึ่งบรรดาวิสุทธิบุคคลล้วนเคยได้ประจักษ์มาแล้ว จึงหยั่งลงในตัวเธอ

ด้วยปราศจากอุปสรรคทั้งปวง เธอควรได้ดำรงอยู่ในความสงบระงับเสมอ
การเรียนแบบอย่างขันติธรรมจากคุรุของเธอ ย่อมทำให้ไม่ต้องถูกฆ่าเพราะบริโภคอาหารที่เป็นพิษ
ความอิสระหลุดพ้นย่อมไม่อาจบรรลุถึงได้ด้วยมิจฉาปฏิปทา
ความพากเพียรที่เต็มไปด้วยโมหะย่อมนำมาแต่ความล้มเหลว

มันเป็นด้วยเหตุผลกลใดหรือ ฝูงกวางจึงอาศัยอยู่ท่ามกลางขุนเขา?
นก ดอจี สีดำ สามารถร้องขับขานด้วยเสียงอันไพเราะนั้น เป็นนิมิตหมายถึงอะไรกันหนอ?
สัตว์จำศีล กเยอ โม สามารถรักษาพลังปราณอันเป็นสายใยแห่งชีวิตไว้ได้เป็นอย่างดี
อะไรกันหนอคือประโยชน์ของการกระทำเช่นนั้น?
พวกโยคี ดอมบู ทูก้า เชี่ยวชาญยิ่งนักในการผสมยาวิเศษ
นักบวชนอกศาสนานิยมการฝึกสมาธิที่สามารถระงับความนึกคิดทั้งปวง
พวกโยคี บราแมน บำเพ็ญความสันโดษมักน้อยตลอดชีวิต
อะไรกันหนอคืออานิสงส์ของการกระทำเช่นนั้น?
บรรดานกแก้วนกขุนทองก็อาจที่จะพูดอย่างมีความหมายได้

แต่สำหรับบุคคลผู้ไม่ได้ดำเนินตามสัมมาอริยมรรค
การต่อสู้ที่เต็มไปด้วยความทะยานอยากของเขา
ย่อมไม่ช่วยนำพาให้เขาบรรลุถึงความอิสระเสรีไปได้เลย

ดวงจิตของปุถุชนย่อมเวียนว่ายอยู่ในวังวนแห่งกิเลสเสมอ เหมือนน้ำวนเชี่ยวที่สะดือทะเล
ด้วยอาศัยพลังแห่งสมาธิ
บุคคลอาจสามารถอำพรางปกปิดตัณหาราคะและบรรดาความคิดที่หลั่งไหลเอาไว้ได้
แต่โดยอาศัยการบำเพ็ญสมาธิเพียงอย่างเดียว
บุคคลย่อมไม่สามารถใช้เป็นพ่วงแพเพื่อข้ามมหาสมุทรแห่งสังสารวัฏไปได้เลย

การฝึกเพ่ง สันตะติ อันคืออนิจจังที่ต่อเนื่อง แห่งรูปธรรม
บุคคลย่อมต้องมีปรีชาญาณแฝงเร้นอยู่ในที่นั้นด้วย
การฝึกเพ่ง สันตะติ ที่กลางใจ บุคคลต้องตระหนักถึงความสว่างไสวแห่งสภาวะสัมภเวสี
การฝึกเพ่ง สันตะติ ขั้นสุดยอดเพื่อเข้าถึงพระผู้เป็นเจ้า ซึ่งแทรกซึมอยู่ในบรรดาสรรพสิ่ง
บุคคลจำต้องตระหนักชัดต่อสภาวธรรมที่อยู่เหนือความเกิดและตาย
การฝึกเพ่ง สันตะติ เพื่อถอดถอนพิษร้ายและชำระระบบประสาท
บุคคลจำต้องยุติการยึดมั่นต่อรูปลักษณะสภาวะทั้งหลายทั้งปวง
เส้นทางดำเนินอันเป็นมัชฌิมาปฏิปทาอย่างแท้จริงย่อมปราศจากการปรารภความเพียรพยายามใดๆ
ไม่มีการกระทำและไม่มีผู้กระทำ
อสังขตธรรมย่อมบริสุทธิและอยู่เหนือขอบเขตของความหมายแห่งการดำรงอยู่หรือไม่ดำรงอยู่
การถูกร้อยรัดด้วยอุปาทานต่อสถานภาพที่เป็นจริง แห่งอัตตาตัวตนของบุคคล และตัวตนของสรรพสิ่ง
ย่อมจางคลายลงโดยไม่ต้องพักหรือเพียร แต่เป็นไปเองตามธรรมชาติ
เหล่านี้คือปรมัตถสัจจะแห่งมหามุทราหรือสุญตาธรรม อันคือความวิมุติหลุดพ้น
สาลีอุย เธอได้รู้แจ้งตระหนักชัดต่อมหามุทราหรือสุญตาธรรมแล้วหรือยัง?

เพื่อเป็นการแสดงถึงประสบการณ์ภายในของเธอต่อท่านมิลาเรปะ สาลีอุยได้แสดงบทโศลกว่า

ผู้สืบสานศาสนธรรมคำสั่งสอนของท่านมหาสมณะ ดอจี ชาง ซึ่งเป็นองค์พระพุทธเจ้าวัชชระธารา
ผู้ที่ได้รับคำทำนายทายทักจากปวงเทพธิดา
ผู้ที่ล่วงรู้ถึงลัทธิตันตระจากการถ่ายทอดของท่าน ทิโลปะ และท่าน นาโรปะ
วิสุทธิบุคคลผู้นี้คือท่าน มาระปะ
ผู้นิยมคำสอนชนิดที่เป็นเสียงกระซิบในภายใน
ด้วยพลังแห่งเมตตาธรรมซึ่งแผ่ออกไปทั้งสิบทิศ
พระคุณเจ้าได้หว่านพืชพันธุ์แห่งพระโพธิญาณไว้อย่างกว้างขวาง
ผลอันบริสุทธิ์แห่งปฏิเวธธรรมทยอยกันงอกงามแตกรวง
ด้วยพรชัยอันศักดิ์สิทธิ์ของพระคุณเจ้า ดิฉันได้รับความอิสรเสรีที่มีค่ายิ่ง
ดิฉันขอน้อมคารวะต่อท่านที่สถิตเป็นบุญราศรีปกแผ่อยู่เหนือเศียรเกล้าของดิฉัน

ท่านเป็นผู้ให้ความเมตตากรุณาต่อดิฉันอย่างท่วมท้น ท่านมหาสมณะผู้ยิ่งใหญ่แห่งกุงตัง
ชื่อเสียงเกียรติคุณของพระคุณเจ้า ขจรไกลไปในทิศทั้งสิบ
แด่ท่านอาจารย์ผู้เป็นมงกุฎอันสง่างามประดับศีรษะของดิฉัน
ดิฉันสวดภาวนาระลึกถึงท่าน ด้วยความจริงใจและซื่อตรงอย่างที่สุด
โอ้ คุรุผู้เป็นดังบิดา โดยอาศัยพระมหากรุณาธิคุณของท่าน โดยแท้
การดำเนินไปบนเส้นทางที่ผิดพลาดจึงถูกยับยั้งขัดขวาง และเบี่ยงเบนมาสู่สัมมาอริยมรรค

พระคุณเจ้า สามารถขัดเกลาฝึกฝนผู้ที่โง่งม
ท่านได้ปลดปล่อยผู้ที่ถูกจองจำกักขังให้เป็นอิสรเสรี
ท่านทำให้ดิฉันได้ตระหนักชัดว่าปรากฏการณ์ทั้งหลายทั้งปวงล้วนไม่ใช่สิ่งซึ่งดำรงอยู่จริง
ดิฉันได้แลเห็นแสงสว่างอันไม่มีประมาณแห่งพระธรรมธาตุ
ดิฉันได้ตระหนักชัดว่าบรรดาความคิดที่หลั่งไหลอยู่ในภายในนั้นเป็นสิ่งหาสาระไม่ได้ และมีธรรมชาติดั่งเงา
เหมือนบรรดาคลื่นน้อยใหญ่ในมหาสมุทรซึ่งปรากฏขึ้นมา เพียงเพื่อจะสูญสลายไป ณ ที่นั้นเอง
ความลังเลสงสัยทั้งมวล, มิจฉาทิฐิและบรรดาโลกียารมณ์หลากหลายประดามีในโลกนี้
ถูกขจัดออกไปจนหมดสิ้น ด้วยการปฏิบัติตามสัมมาอริยมรรค
ดิฉันได้รับความรู้ที่เป็นสัจจะธรรม และเข้าใจในความหมายแห่งลัทธิ ตันตระ
มรรคาที่คับแคบด้วยข้อเท็จจริงเล็กๆน้อยๆไม่สมควรนำมาปฏิบัติเพื่อเข้าถึงสถานะภาพอันสูงส่ง
ความทะยานอยากไม่สามารถนำผู้ใดให้เข้าถึงพุทธภาวะได้
ณ บัดนี้ดิฉันจะได้อาราธนาพระคุณเจ้าให้แสดงข้อชี้แนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำสอนในลัทธิตันตระ
เมื่อเปรียบเทียบภูมิธรรมของดิฉันกับท่านภันเต แงนซั่น ผู้เป็นดุจพี่ชายในทางธรรมของดิฉัน
ดิฉันได้แต่รู้สึกเคารพนับถือในตัวท่าน
เช่นเดียวกับบรรดาเครื่องบริโภคที่พร่องหายไป ความหยิ่งทะนงและมิจฉาทิฐิถูกกลืนกินไปจนหมด
ดังนั้นมรรคาสู่พระโพธิญาณของดิฉันจึงสั้นเข้ามาทุกวัน
ดิฉันสละอุทิศตนให้พระธรรมอย่างสมบูรณ์
หลายปีมาแล้วที่ดิฉันมิได้คลุกคลีกับเครื่องอุปโภคบริโภคอันประณีตใดๆเลย
นอกจากขวนขวายต่อการบรรลุถึงความวิมุติหลุดพ้นโดยปราศจากสิ่งรบกวน
ดิฉันคือนักบวชหญิงที่เต็มไปด้วยฉันทะต่อพระนิพพาน
อันเป็นที่ซึ่งสุญตภาวะและเมตตาเจโตวิมุติดำรงอยู่นิรันดร

โดยอิสระจากการจิตนาการนึกคิดและความหยิ่งผยองลำพองตน
ดิฉันฝักใฝ่การศึกษาเล่าเรียนด้วยศรัทธาในตัวท่านอาจารย์ซึ่งเป็นดังภาพจำลองของพระพุทธองค์
ในขณะที่หมู่เทพธิดามาชุมนุมแวดล้อมอยู่ด้วยกันกับดิฉัน
ดิฉันได้กล่าวบทโศลกแห่งธรรมคีตานี้ ต่อท่านอาจารย์ผู้เต็มไปด้วยความเมตตากรุณา

ท่านมิลาเรปะ ชื่นชมมาก และกล่าวว่า “เธอได้รับความเข้าใจและประสบการณ์ที่ดีมากจากการบำเพ็ญสมาธิภาวนาของเธอ มันเป็นเรื่องยากจริงๆ ที่จะบรรลุถึงความรู้แจ้งตระหนักชัดได้ขนาดนี้ ถึงแม้ว่าบัดนี้เธอจะได้เข้ามาถึงมรรคาของบุคคลที่เป็นสัพพัญญูแล้วก็ตาม เธอก็ยังสมควรต้องบำเพ็ญสมาธิภาวนาอยู่ในสถานที่อันสงบสงัดต่อไป”
สาลีอุยได้ปฏิบัติตามคำแนะนำของท่านมิลาเรปะทุกประการ ต่อมาเธอกลายเป็นหนึ่งในสี่ของสานุศิษย์หญิงชั้นเลิศของท่านมิลาเรปะ เธอได้บำเพ็ญคุณูปการต่อพระศาสนาและต่อมหาชนอย่างมากมาย ตลอดชีวิตที่เหลือของเธอ

นี้คือตำนานเรื่องราวของ สาลีอุย

เกี่ยวกับท่านมิลาเรปะ
ตำนานแห่งหุบเขาอัญมณีแดง
การจาริกธุดงค์สู่ ลาชิ
ธรรมลีลาแห่งเทศกาลหิมะโปรย
วิวาทะกับเจ้าแม่ผู้ชาญฉลาด
มณฑล รักม่า
วิหารเทียมฟ้า จันแพน
ธรรมปิติของสมณะ
ท่านมิลาเรปะ กับนกพิราบ
หุบเขา วัชชระ สีเทา
ภิกษุ เรชุงปะ
ข้อตักเตือนถึงโอกาสที่หาได้ยากในการปฏิบัติธรรม
การค้นหาธรรมชาติแห่งจิตของชายเลี้ยงแกะ
ธรรมคีตาแห่งความตระหนักชัด
การมุ่งสู่โพธิญาณของสตรีเพศ
ธรรมคีตา ณ ที่พักผู้เดินทาง
พาลชนที่กลายเป็นสาวก
การพบกันที่สายธารสีเงินยวง
นิมิตหมายแห่งพระธรรมจากไม้เท้า
ข้อชี้นำยี่สิบเอ็ดประการ
ภิกษุ กาชอนเรปะ
คำตักเตือนสำหรับท่าน ธัมมะวอนชู
การแสดงอิทธิปาฏิหาริย์ ณ ภูเขาหิมะดีซี
การบรรลุธรรมจักษุของท่าน เรชุงปะ
การกลับใจของชาวลัทธิ บอน ผู้กำลังจะตาย
แสดงธรรมกับหญิงสาวผู้ชาญฉลาด
นายพรานกับกวาง
พระราชาแห่ง เนปาล
เผชิญเจ้าแม่ ทเซรินมา
การกลับใจของเจ้าแม่ ทะเซรินมา
ข้อแนะนำเกี่ยวกับภาวะ สัมภเวสี
ทะเซรินมา กับการปฏิบัติสุญญตาธรรม
ข้อตักเตือนสำหรับท่าน ดอจี วอนชู
การพบกับท่าน ธรรมโพธิ
เผชิญนักปริยัติ
เยือนอินเดียครั้งที่สามของท่าน เรชุงปะ
ความตระหนักชัดของท่าน เมกอมเรปะ
สาลีอุยกับพระธรรม
เขาของตัวจามรี
การสำนึกผิดของ เรชุงปะ
ความที่ยิ่งกว่าสุข
ศิษย์เอก กัมโบปะ
นักปริยัติผู้กลับใจ
ธรรมปราโมทย์
แสดงอภิญญาจูงใจคน
รวมโศลกธรรมสั้นๆ
ธรรมเทศนาที่ภูผา บอนโบ้
แรงบันดาลใจ
ชินดอโมและเลซีบุม
แกะที่กำลังจะตาย
ธรรมคีตาแห่งการดื่ม
แด่ เรชุงปะ ด้วยเมตตา
เรชุงปะ สู่เมือง วู
พบท่าน ธัมปาสันจี
มิติแห่งสวรรค์
คำพยากรณ์แห่งเทพธิดา
คำตักเตือนคุณหมอ ยางงี
การจากไปของ เรชุงปะ
เรื่องราวของ ดราชิเซ
กัลยาณมิตร
ประจักษ์พยานแห่งการบรรลุธรรม
ปัจฉิมโอวาท
 

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ