Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

มิลาเรปะ

แรงบันดาลใจ

 ขอน้อมคารวะต่อคณาจารย์ทั้งปวง

เทพธิดาวัชระอันศักดิ์สิทธิ์ได้มาเยือนท่านมิลาเรปะที่ท้องถ้ำแห่งนะยานัน และได้กล่าวถึงข้อธรรมเร้นลับที่ควรถูกแสดงต่อสานุศิษย์บางรูปของท่านมิลาเรปะ เพื่อเป็นการปลุกเร้าหรือจุดประกาย ท่านได้อนุญาตให้เทพธิดาแสดงธรรมต่อสานุศิษย์ของท่านได้ด้วยตนเอง เธอได้เหาะเหินไปในอากาศและแสดงธรรมต่อสานุศิษย์ของท่านเป็นรายบุคคลเลยทีเดียว ในระหว่างนี้ทุกคนต่างได้ยินเสียงขับกล่อมด้วยท่วงทำนองเสนาะจากสรวงสวรรค์ ทิพยมาลีโปรยปรายลงมาพร้อมด้วยกลิ่นหอมเย็น ท้องฟ้าก็ดูแปลกประหลาดกว่าที่เคยพบเห็น บรรดาสานุศิษย์ของท่านมิลาเรปะ ต่างก็ได้รับแรงบันดาลใจจากข้อธรรมที่นางกล่าวแสดงโดยทั่วหน้ากัน ท่านมิลาเรปะได้แสดงบทโศลกว่า

ในธรรมมณฑลอันปราศจากมลทินของพระธรรมคำสอน
เป็นเสียงกระซิบภายในซึ่งถ่ายทอดสืบสานกันต่อๆ มา
เครื่องบวงสรวงอันคือความสงัดจากตัณหาราคะ พร้อมอยู่แล้ว
ในระหว่างการจุดประกายให้แก่ภาชนะรองรับพระสัทธรรมอันคือพุทธะปัญญา
พวกเราได้ยินเสียงขับกล่อมด้วยท่วงทำนองเสนาะจากสรวงสวรรค์
เราได้แลเห็นบรรดาเทพธิดาในธรรมมณฑล
ทิพยมาลีโปรยปรายลงมาสาธุการพร้อมด้วยกลิ่นหอมเย็น
สานุศิษย์ของอาตมา ต่างก็ได้รับแรงบันดาลใจจากข้อธรรมที่นางกล่าวแสดงโดยทั่วหน้ากัน
ทั้งหมดนี้ เกิดจากเมตตาธรรมของบรรดาคุรุแห่งกายู

ท่านมิลาเรปะได้แนะนำให้บรรดาสานุศิษย์ของท่าน ได้จดจำคำสอนนี้ไว้อย่างเร้นลับ โดยสามารถเปิดเผยได้เฉพาะในบางโอกาสเท่านั้น

สมัยหนึ่ง ท่านเรชุงปะได้วาดรูปของนักบวชหญิงแห่งวัชชระ แล้วนำมาให้ท่าน
มิลาเรปะช่วยชี้ข้อบกพร่อง ท่านมิลาเรปะตอบว่า “ผู้เฒ่าคนนี้ไม่รู้จักการจัดทำรายละเอียดอันประณีตถูกต้องตามลัทธิในศาสนาดอก แต่อาตมาจะพยายามสวดภาวนาปรีชาญาณแห่งสัตวา เพื่อให้ลงมาช่วยชี้ข้อบกพร่องในรูปสัมมายาสัตวาของเธอ” ท่านกล่าวพร้อมกับขว้างดอกไม้ไปที่รูป ทำให้รูปภาพเกิดอาการสั่นไหว ในระหว่างนั้นเอง สัญลักษณ์แห่ง กาย วจี และมโน ของพระพุทธองค์ ปรากฏขึ้นในท้องฟ้า เป็นสายรุ้งสว่างไสว และเคลื่อนเข้ามาสูญสลายไปในรูปภาพ ทิพยมาลีโปรยปรายลงมาเหมือนฝนตก บนศีรษะของท่านมิลาเรปะ แล้วสูญสลายไปในเรือนกายของท่าน ขณะที่บรรดาสานุศิษย์กำลังตกตะลึง ท่านได้กล่าวบทโศลกว่า

รูปแบบของสัมมายาสัตวา ถูกอวยพรชัยโดย แสงอันศักดิ์สิทธิ์แห่ง กาย วจี และมโน
นี้คือรูปธรรมของปรีชาญาณแห่งสัตวา อันเป็นกายแห่งความเป็นจริง
เมื่อแสงเคลื่อนเข้ามาสู่รูปภาพและสูญสลายไป การอวยพรชัยก็เสร็จสิ้นสมบูรณ์

แม้ว่าพ่อเฒ่ามิลาจักแก่ชราและไม่ได้ขึ้นไปเบื้องบน
ปรีชาญาณแห่งเทพธิดา ก็ได้นำทิพยมาลีมาจากดินแดนของธรรมกายลงมา
ซึ่งผสมกลมกลืนไปกับรูปเทพผู้พิทักษ์ซึ่งเป็นสาวกของพระพุทธองค์
เมื่ออาตมาประกอบพิธีกรรม ดอกไม้ทิพย์อันมหัศจรรย์ ก็ตกลงมาประดับศีรษะ
และเรือนกายของอาตมา
จากนั้นเทพผู้พิทักษ์ซึ่งเป็นสาวกของพระพุทธองค์ ก็เข้ามาหลอมรวมกับอาตมา
พวกเธอที่ได้เป็นประจักษ์พยานในความมหัศจรรย์อันยิ่งใหญ่นี้
นับว่าเป็นผู้ที่มีวาสนาบารมีแก่กล้า

ท่านเรชุงปะและสานุศิษย์องค์อื่นๆ ต่างได้ประจักษ์แจ้งว่า ท่านอาจารย์ ไม่ได้แตกต่างจาก นักบวชหญิงแห่งวัชชระ แต่อย่างใดเลย

เกี่ยวกับท่านมิลาเรปะ
ตำนานแห่งหุบเขาอัญมณีแดง
การจาริกธุดงค์สู่ ลาชิ
ธรรมลีลาแห่งเทศกาลหิมะโปรย
วิวาทะกับเจ้าแม่ผู้ชาญฉลาด
มณฑล รักม่า
วิหารเทียมฟ้า จันแพน
ธรรมปิติของสมณะ
ท่านมิลาเรปะ กับนกพิราบ
หุบเขา วัชชระ สีเทา
ภิกษุ เรชุงปะ
ข้อตักเตือนถึงโอกาสที่หาได้ยากในการปฏิบัติธรรม
การค้นหาธรรมชาติแห่งจิตของชายเลี้ยงแกะ
ธรรมคีตาแห่งความตระหนักชัด
การมุ่งสู่โพธิญาณของสตรีเพศ
ธรรมคีตา ณ ที่พักผู้เดินทาง
พาลชนที่กลายเป็นสาวก
การพบกันที่สายธารสีเงินยวง
นิมิตหมายแห่งพระธรรมจากไม้เท้า
ข้อชี้นำยี่สิบเอ็ดประการ
ภิกษุ กาชอนเรปะ
คำตักเตือนสำหรับท่าน ธัมมะวอนชู
การแสดงอิทธิปาฏิหาริย์ ณ ภูเขาหิมะดีซี
การบรรลุธรรมจักษุของท่าน เรชุงปะ
การกลับใจของชาวลัทธิ บอน ผู้กำลังจะตาย
แสดงธรรมกับหญิงสาวผู้ชาญฉลาด
นายพรานกับกวาง
พระราชาแห่ง เนปาล
เผชิญเจ้าแม่ ทเซรินมา
การกลับใจของเจ้าแม่ ทะเซรินมา
ข้อแนะนำเกี่ยวกับภาวะ สัมภเวสี
ทะเซรินมา กับการปฏิบัติสุญญตาธรรม
ข้อตักเตือนสำหรับท่าน ดอจี วอนชู
การพบกับท่าน ธรรมโพธิ
เผชิญนักปริยัติ
เยือนอินเดียครั้งที่สามของท่าน เรชุงปะ
ความตระหนักชัดของท่าน เมกอมเรปะ
สาลีอุยกับพระธรรม
เขาของตัวจามรี
การสำนึกผิดของ เรชุงปะ
ความที่ยิ่งกว่าสุข
ศิษย์เอก กัมโบปะ
นักปริยัติผู้กลับใจ
ธรรมปราโมทย์
แสดงอภิญญาจูงใจคน
รวมโศลกธรรมสั้นๆ
ธรรมเทศนาที่ภูผา บอนโบ้
แรงบันดาลใจ
ชินดอโมและเลซีบุม
แกะที่กำลังจะตาย
ธรรมคีตาแห่งการดื่ม
แด่ เรชุงปะ ด้วยเมตตา
เรชุงปะ สู่เมือง วู
พบท่าน ธัมปาสันจี
มิติแห่งสวรรค์
คำพยากรณ์แห่งเทพธิดา
คำตักเตือนคุณหมอ ยางงี
การจากไปของ เรชุงปะ
เรื่องราวของ ดราชิเซ
กัลยาณมิตร
ประจักษ์พยานแห่งการบรรลุธรรม
ปัจฉิมโอวาท
 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com