ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

มิลาเรปะ

ธรรมคีตาแห่งการดื่ม

 ขอน้อมคารวะต่อคณาจารย์ทั้งปวง

ในสมัยที่ท่านมิลาเรปะและศิษย์เอกเรชุงปะ พำนักอาศัยอยู่ที่ถ้ำพิชิตมาร บนภูเขาหิมะลาชิ เหล่าอสูรมากมายได้ปรากฏกายขึ้นแสดงทีท่าจะทำร้ายนักบวชทั้งสองรูป ท่านเรชุงปะแอบหลบไปบำเพ็ญสมาธิจิตในซอกหินหลังถ้ำ
วันหนึ่ง ทั้งเทพและอสูรได้พากันรุมล้อมขว้างปาอาวุธเข้าใส่ท่าน มิลาเรปะ พร้อมทั้งขู่คำรามอย่างน่ากลัว ท่านมิลาเรปะได้แสดงบทโศลกว่า

อาตมาขอสวดภาวนาถึงบรรดาคณาจารย์ เพื่อช่วยขจัดความชิงชังและความอำมหิตลงเสีย

มันน่าสมเพชยิ่งนัก ที่บรรดาอมนุษย์เช่นพวกท่าน พากันสั่งสมแต่ความคิดและการกระทำอันชั่วหยาบ
พวกเธอคอยเฝ้าทำร้ายผู้คนอย่างสนุกสนาน
เต็มไปด้วยความกระหายอยากที่จะฆ่าทำลายล้างอย่างบ้าคลั่ง
พวกเธอได้ถือกำเนิดในภพภูมิที่ต่ำทราม และกำลังสั่งสมบาปกรรมให้เพิ่มพูนมากขึ้นไปอีก
เธอจักต้องตกล่วงลงสู่นรกอเวจีในที่สุด
พวกเธอได้หลงลืมเมล็ดพันธุ์แห่งความอิสระเสรีโดยสิ้นเชิง
เธอพบแต่ประตูอิสระภาพที่ปิดตาย โอ้ช่างน่าสลดสังเวชจริงหนอ

ด้วยการสถิตอยู่บนอาสนะแห่งเมตตาเจโตวิมุติ
อาตมาย่อมสามารถแสดงอภิญญาได้โดยไม่มีขอบเขตจำกัด
ถ้าพวกเธอสามารถจับอาตมาไปกินได้ อาตมาจะพอใจมากทีเดียว
ด้วยเมตตาธรรมแห่งโพธิจิต อาตมารอพวกเธออยู่ที่นี่แล้ว

ท่านมิลาเรปะได้เพ่งอาโปกสิณและจำแลงกายแสดงอภิญญาป้องกันการทำร้ายจากบรรดาอมนุษย์ ในที่สุดท่านก็สามารถทำให้เหล่าทวยเทพและอสูรกลับใจ และยอมมอบตนเป็นข้าทาสรับใช้ ท่านมิลาเรปะได้แสดงบทโศลกว่า

จงได้ฟังอาตมา อมนุษย์ทั้งหลาย การประกอบอกุศลกรรมของพวกเธอ
จะไม่ได้ทำลายล้างใครอื่น นอกจากทำลายตนเอง

โดยที่สำหรับอาตมานั้น รูปลักษณะสภาวะทั้งหลายทั้งปวงคือธรรมกาย
แม้แต่กองทัพของอมนุษย์ก็กลับส่งเสริมบารมีธรรมของอาตมา
ถ้าพวกเธอจะได้ถือเอาพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอันเกษมของพวกเธอแล้วไซร้
เธอก็จะได้ถือกำเนิดในภพภูมิที่ดีกว่านี้
ถ้าเธอหยุดกินเลือดเนื้อลงเสียได้ เธอก็จะได้พบกับความอิสระเสรี
ถ้าเธอเลิกทำอันตรายผู้คน ในไม่ช้าเธอจักได้ดำเนินไปในสัมมาอริยมรรค
ถ้าเธอสามารถถอดถอนตนจากความชั่วร้ายทั้งมวลได้สำเร็จ
เธอย่อมสามารถศึกษาปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนา

เพียงแต่เธอเฝ้าสำรวมปฏิบัติในกุศลกรรมบถทั้งสิบประการด้วยกาย วาจา และใจ
พวกเธอก็จะกลับกลายเป็นสานุศิษย์ของอาตมา

ในเช้าวันรุ่งขึ้น ท่านมิลาเรปะถามท่านเรชุงปะว่ามีอะไรเกิดขึ้นหรือไม่ ในค่ำคืนที่ผ่านมา ท่านเรชุงปะตอบว่า “กระผมเพ่งอโลกะสัญญาสมาธิ และได้เห็นคนขว้างก้อนกรวดใส่ท่านอาจารย์ ขณะที่ท่านอาจารย์นอนอยู่บนเตียง มันขว้างโดนหรือเปล่าครับ?” ท่านมิลาเรปะตอบว่า “ด้วยความสนุกสนาน เรือนกายของอาตมากลายเป็นน้ำเมื่อคืนนี้ อาตมาไม่แน่ใจว่าก้อนกรวดโดนอาตมาหรือเปล่า อาตมารู้สึกระคายเคืองที่หน้าอก เธอช่วยตรวจให้อาตมาที” ท่านกล่าวพร้อมกับเปลี่ยนร่างเป็นน้ำอีก ท่านเรชุงปะพบก้อนกรวดเม็ดเล็กๆอยู่ในน้ำ จึงจับโยนทิ้งไป หลังจากนั้น ท่านมิลาเรปะก็หายระคายเคืองที่หน้าอก
สานุศิษย์กลุ่มหนึ่งของท่านมิลาเรปะปรารถนาจะขึ้นไปยังยอดเขาสูงแห่งลาชิ โดยได้กล่าวอาราธนาขอร้องมิให้ท่านมิลาเรปะขึ้นไป เนื่องด้วยความชราของท่าน ท่านมิลาเรปะแย้งว่าท่านสามารถทำได้อย่างสบาย ท่านได้กล่าวว่า

อาตมาขอน้อมคารวะต่อคณาจารย์ทั้งปวง

มิลาเรปะต้องการจะปีนขึ้นไปให้ถึงยอดเขา แต่เขาแก่ชราเกินไปเสียแล้ว
ร่างกายของเขากระปลกกระเปลี้ยสิ้นกำลัง
เขาควรจะนอนนิ่งๆไม่ไหวติง เหมือนคุณพี่ภูผานี้กระนั้นหรือ?

ท่านมิลาเรปะได้แสดงอภิญญาขึ้นไปปรากฏกายอยู่บนยอดเขาอย่างง่ายดาย เมื่อท่านเหาะกลับคืนมายังถ้ำ ท่านได้หยอกล้อบรรดาสานุศิษย์ของท่านว่า น่าจะมีใครสักคนนำเบียร์มาให้ท่านดื่มด้วย ท่านมิลาเรปะได้แสดงบทโศลกว่า

ขอน้อมเศียรเกล้าลงกราบคารวะท่านอาจารย์ มาระปะ ผู้ถ่ายทอดพระธรรม
มันไม่ใช่เรื่องที่จะกระทำได้โดยง่ายเลย สำหรับการที่จะอธิบายถึงวิสุทธิบุคคลผู้เข้าถึงบรมธรรม
แจ่มใสดังห้วงเวหา สว่างไสวดังสุริยันและจันทรา
ท่านไม่เคยกำหนดหมายแยกแยะคุณค่าของสิ่งใดๆเป็นคู่ๆว่าต่ำหรือสูงตามคติทวินิยม
ท่านเป็นดังรูปจำลองของพระพุทธองค์ที่สถิตอยู่เหนือเศียรเกล้าอันเต็มไปด้วยสง่าราศีของอาตมา

ในบรรดาภพภูมิทั้งหกนั้นพวกมนุษย์ถือได้ว่าเป็นผู้นำ
เขาพากันกลั่นเบียร์ในฤดูใบไม้ร่วงจนถึงฤดูใบไม้ผลิจากพืชล้มลุกที่ต่ำต้อย
แต่สำหรับการดื่มของพวกเราสมณะศากยะบุตรนั้น
เราก่อเตาไฟที่มีสามประตู กาหม้อต้มแห่งสุญตภาวะถูกตระเตรียม
จากนั้นถูกเติมให้เต็มด้วยธาตุอันสะอาดบริสุทธิ์ทั้งห้าและน้ำอมฤตแห่งเมตตาธรรม
อัคนีแห่งปรีชาญาณถูกจุดให้ลุกโชดช่วงขึ้นมาเพื่อการเผาไหม้

ในอาณาจักรแห่งความเป็นเอกสภาวะเดียว ธงชัยแห่งสภาพที่ยิ่งกว่าสุขโบกสะบัด
เมื่อเติมเชื้อแห่งธรรมวิจัยผสมคลุกเคล้าลงไป
บุคคลย่อมอาจสามารถเข้าสู่นิทราอย่างง่ายๆ บนเตียงนอนแห่งอมตภาวะ

เชื้อหมักข้าวบาเล่ห์อันเป็นนิมิตหมายของความเป็นหนึ่งเดียว ถูกตักออกมาวางบนจาน
เพิ่มพลังด้วยปรีชาญาณที่ตระหนักชัดถึงธรรมชาติ
ซึ่งไม่อาจถูกกำหนดแบ่งแยกคุณค่าออกเป็นคู่ๆ ตามคติทวินิยมได้
เบียร์แห่งพลังปราณ จรดอยู่ที่ปากประตูสู่ความเต็มเปี่ยมสมบูรณ์แห่งสัมฤทธิ์ผล
เบียร์แห่งน้ำอมฤตถูกทำให้บริสุทธิ์ด้วยเทพเจ้าเฮรูก้า
เฮรูก้าแห่งเอกภาพคือเงื่อนไข แห่งความบริสุทธิ์
เฮรูก้าแห่งดอกปทุมคือสีสัน เฮรูก้าแห่งความหลากหลาย คือกลิ่นของมัน
รสชาติของมันคือวัชชระ และสัมผัสของมันคือธรรมปิติ

อาตมาคือนักบวชที่ดื่มเบียร์ เพราะมันจุดประกายสว่างไสวขึ้นในกายแห่งธรรมของอาตมา
อีกทั้งยังสัมโภคกายของอาตมาให้อิ่มหนำสำราญ
นิรมานกายของอาตมาได้รูปแบบที่มีนัยยะเป็นอนันต์
ผู้ที่เป็นยอดมนุษย์ซึ่งมีร้อยเศียรเท่านั้นที่สามารถดื่มเบียร์ซึ่งเป็นดังน้ำอมฤตนี้ได้

และนี่คืออีกอุปมาหนึ่ง

จากการก่อเกิดของแก่นสารสาระแห่งพระธรรม
เบียร์ที่ผสมคลุกเคล้าอย่างวิเศษ จึงปรากฏออกมา
สำหรับบรรดาคุรุและพระพุทธเจ้าทั้งหลายแห่งพระรัตนตรัย มันเป็นเครื่องบวงสรวงอันมีค่า
บนมัชฌิมาปฏิปทาแห่งปรีชาญาณอันช่ำชอง
วินัยแห่งสัมมายาถูกสำรวมระวัง ดังนั้น บรรดาเทพแห่งธรรมมณฑล จึงพากันยินดี

ด้วยการก่อเกิดของคำแนะนำทั้งธรรมดาและพิเศษเหนือธรรมดา
สภาวะธรรมอันล้ำลึกจึงถูกบรรลุถึง
ดังนั้นบุคคลจึงเข้าถึงสัมฤทธิ์ผลตามความปรารถนาของตน
และย่อมสามารถยังให้เกิดสัมฤทธิ์ผลแก่บุคคลอื่นๆด้วย

ใครก็ตามที่สวมใส่อาภรณ์แห่งอลังการทั้งหก
ย่อมได้ดื่มเบียร์อันบริสุทธิ์แห่งพระธรรมคำสอนที่เป็นเสียงกระซิบภายในที่สืบสานต่อกันมา
เปลวสว่างแห่งความที่ยิ่งกว่าสุข ย่อมเจิดจ้าขึ้นมาในเขาผู้นั้น
เพียงจิบเดียวของความที่ยิ่งกว่าสุข ความเศร้าโศกและทุกข์ทรมานก็อันตรธานไป
นี้คือยอดเบียร์ที่นักบวชดื่ม
มีเพียงไม่กี่ราย ที่ได้ร่วมดื่มธรรมรสอันวิเศษอัศจรรย์นี้

เกี่ยวกับท่านมิลาเรปะ
ตำนานแห่งหุบเขาอัญมณีแดง
การจาริกธุดงค์สู่ ลาชิ
ธรรมลีลาแห่งเทศกาลหิมะโปรย
วิวาทะกับเจ้าแม่ผู้ชาญฉลาด
มณฑล รักม่า
วิหารเทียมฟ้า จันแพน
ธรรมปิติของสมณะ
ท่านมิลาเรปะ กับนกพิราบ
หุบเขา วัชชระ สีเทา
ภิกษุ เรชุงปะ
ข้อตักเตือนถึงโอกาสที่หาได้ยากในการปฏิบัติธรรม
การค้นหาธรรมชาติแห่งจิตของชายเลี้ยงแกะ
ธรรมคีตาแห่งความตระหนักชัด
การมุ่งสู่โพธิญาณของสตรีเพศ
ธรรมคีตา ณ ที่พักผู้เดินทาง
พาลชนที่กลายเป็นสาวก
การพบกันที่สายธารสีเงินยวง
นิมิตหมายแห่งพระธรรมจากไม้เท้า
ข้อชี้นำยี่สิบเอ็ดประการ
ภิกษุ กาชอนเรปะ
คำตักเตือนสำหรับท่าน ธัมมะวอนชู
การแสดงอิทธิปาฏิหาริย์ ณ ภูเขาหิมะดีซี
การบรรลุธรรมจักษุของท่าน เรชุงปะ
การกลับใจของชาวลัทธิ บอน ผู้กำลังจะตาย
แสดงธรรมกับหญิงสาวผู้ชาญฉลาด
นายพรานกับกวาง
พระราชาแห่ง เนปาล
เผชิญเจ้าแม่ ทเซรินมา
การกลับใจของเจ้าแม่ ทะเซรินมา
ข้อแนะนำเกี่ยวกับภาวะ สัมภเวสี
ทะเซรินมา กับการปฏิบัติสุญญตาธรรม
ข้อตักเตือนสำหรับท่าน ดอจี วอนชู
การพบกับท่าน ธรรมโพธิ
เผชิญนักปริยัติ
เยือนอินเดียครั้งที่สามของท่าน เรชุงปะ
ความตระหนักชัดของท่าน เมกอมเรปะ
สาลีอุยกับพระธรรม
เขาของตัวจามรี
การสำนึกผิดของ เรชุงปะ
ความที่ยิ่งกว่าสุข
ศิษย์เอก กัมโบปะ
นักปริยัติผู้กลับใจ
ธรรมปราโมทย์
แสดงอภิญญาจูงใจคน
รวมโศลกธรรมสั้นๆ
ธรรมเทศนาที่ภูผา บอนโบ้
แรงบันดาลใจ
ชินดอโมและเลซีบุม
แกะที่กำลังจะตาย
ธรรมคีตาแห่งการดื่ม
แด่ เรชุงปะ ด้วยเมตตา
เรชุงปะ สู่เมือง วู
พบท่าน ธัมปาสันจี
มิติแห่งสวรรค์
คำพยากรณ์แห่งเทพธิดา
คำตักเตือนคุณหมอ ยางงี
การจากไปของ เรชุงปะ
เรื่องราวของ ดราชิเซ
กัลยาณมิตร
ประจักษ์พยานแห่งการบรรลุธรรม
ปัจฉิมโอวาท
 

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ