ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

กำเนิดเดือนทั้ง 12

 • เดือนกุมภาพันธ์ (February)
  ตั้งตามนามของเทพธิดาเฟบรูเลีย ผู้รักษาเวลาเพื่อพลีกรรมล้างบาป

 • เดือนมีนาคม (March)
  ตั้งตามนามของเทพเจ้ามาร์ช ผู้เป็นเทพเจ้าแห่งสงคราม

 • เดือนเมษายน (April)
  ตั้งมาจากภาษาลาติน "Aperire" แปลว่า "เปิด" หรือ "ผลิดอกออกผล"

 • เดือนพฤษภาคม (May)
  ตั้งตามนามเทพธิดาแม่ ซึ่งเป็นเทพธิดาผู้ช่วยให้พืชพรรณไม้ในโลกเจริญเติบโต

 • เดือนมิถุนายน (June)
  เป็นคำมาจากภาษาลาตินว่า "JuveinsW แปลว่า "หนุ่ม" หรือ "วัยรุ่น"

 • เดือนกรกฎาคม (July)
  ตั้งเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่ จูเลียส ซีซาร์ จักรวรรดิแห่งโรมัน

 • เดือนสิงหาคม (August)
  ตั้งเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่ ออกุสตุส จักรพรรดิองค์แรกของโรมัน

 • เดือนกันยายน (September)
  ตั้งมาจากภาษาลาตินว่า "Septem" แปลว่า "เจ็ด"

 • เดือนตุลาคม (October)
  ตั้งมาจากภาษาลาตินว่า "Octo" แปลว่า "แปด"

 • เดือนพฤศจิกายน (November)
  เป็นคำมาจากภาษาลาตินว่า "Novem" แปลว่า "เปิด" หรือ "ผลิดอกออกผล"

 • เดือนธันวาคม (December)
  ตั้งมาจากภาษาลาตินว่า "Devem" แปลว่า "สิบ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย