เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

น้ำมันเชื้อเพลิง

น้ำมันเชื้อเพลิง เป็นพลังงานอีกชนิดหนึ่ง ซึ่งมีความสำคัญต่อชีวิตประจำวันไม่น้อย ตั้งแต่ลืมตาจนกระทั่งเข้านอน
                     น้ำมันดิบ (Crude Oil) ได้มาจากการสำรวจขุดค้น แล้วสูบขึ้นมาจากใต้ดิน ทั้งบนบกและใต้ทะเล ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ สันนิฐานว่าน้ำมันดิบเกิดจากซากพืชซากสัตว์ ที่ตายทับถมนับล้านๆปี ไม่มีหลักฐานแน่นอนว่ามนุษย์เริ่มรู้จักใช้นำมันดิบตั้งแต่เมื่อใด แต่มนุษย์เริ่มรู้จักน้ำมันดิบได้จากน้ำมันดิน หรือยางมะตอย
                      จากประวัติศาสตร์โบราณกล่าวว่า ได้มีการใช้น้ำมันดิบเป็นน้ำมันหล่อลื่นเพลารถศึกของฟาโรห์แห่งอียิปต์ พวกกรีกทำลายกองเรือพวกศันเธีย ลงได้โดยการนำน้ำมันราดลงไปในทะเลแล้วจุดไฟเผา พวกคนจีนในสมัยแรกๆก็มีการระบุไว้ในบันทึกว่า เคยรู้จักน้ำมันดิบและแก๊สธรรมชาติมานานแล้ว แต่จากการขุดค้นเพื่อเจาะหาน้ำมันดิบที่แท้จริง และถือเป็นการเริ่มประวัติศาสตร์ ของอุตสาหกรรมน้ำมันดิบนั้น เริ่มขึ้นที่เมือง ติตัสวิลล์ รัฐเพนซิลเวเนีย ประเทศสหรัฐฯ เมื่อ 27 สิงหาคม 2402

                       สำหรับประเทศไทย เริ่มสำรวจน้ำมันตั้งแต่ พ.ศ. 2464 และในปี พ.ศ. 2497 ได้เจาะพบน้ำมันดิบแห่งแรกที่บ่อต้นขาม อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งต่อมาเรียกว่า แหล่งน้ำมันไชยปราการ.

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ