วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา >>

ความหมายของ GMOs

ในร่างกายของคนหรือสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นพืชหรือสัตว์ หรือจุลินทรีย์นั้น มีหน่วยพันธุกรรมที่ควบคุมการแสดงออกของลักษณะต่างๆ เป็นต้นว่า ทำให้มีตาสีฟ้า ตาสีดำ มีผิวเหลือง ผิวขาว หน่วยพันธุกรรมดังกล่าวเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ยีน (gene) โดยยีนนี้มีส่วนประกอบที่สำคัญคือ DNA
                         เมื่อความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เจริญขึ้น มีการศึกษาค้นคว้าวิเคราะห์โครงสร้างของยีน และได้ทดลองทำการตัดต่อยีน โดยนำยีนของสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่ง ใส่เข้าไปในสิ่งมีชีวิตอีกชนิดหนึ่ง และทำให้สิ่งมีชีวิตชนิดหลัง แสดงลักษณะบางประการของสิ่งมีชีวิตชนิดแรกออกมา การทดลองดังกล่าวเป็นที่มาของ GMOs โดยคำว่า GMOs นั้นมาจากคำว่า Genetically Modified Organisms ซึ่งแปลว่า สิ่งมีชีวิตที่ผ่านการดัดแปลง หรือตบแต่งด้วยกรรมวิธีทางพันธุวิศวกรรม (Genetic Engineering)
                            การดัดแปลงหรือตัดต่อยีนนั้น นิยมทำในพืช เพราะทำได้ง่ายกว่า และสามารถศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นได้จากหลายชั่วอายุ ใช้เวลาน้อยกว่าศึกษาในสัตว์ เนื่องจากแต่ละช่วงอายุของสัตว์ใช้เวลายาวนานกว่าพืช
                              ตัวอย่างของพืชที่ผ่านการตัดต่อทางพันธุกรรม เพื่อให้มีความต้านทานโรคและแมลงได้ดียิ่งขึ้น เช่น ฝ้าย ข้าวโพด และมันฝรั่ง เนื่องจากนักวิทยาศาสตร์ทราบว่า สารที่สกัดมาจากแบคทีเรียชนิดหนึ่งที่ชื่อว่า บีที หรือ Bacillus Thuringlensis สามารถกำจัดแมลงกลุ่มหนึ่งได้ จึงได้มีการนำเอายีนของแบคทีเรียชนิดนั้น มาตัดต่อและถ่ายฝากเข้าไปในพืช ทำให้พืชนั้นแสดงลักษณะของแบคทีเรียบีทีออกมา และต้านทานแมลงกลุ่มดังกล่าวได้.

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ