วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา >>

ช่วงเวลาของการค้นพบทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับ"สสาร"

บันทึกทางวิทยาศาสตร์ จากความคิดในยุคแรกๆ เกี่ยวกับจักรวาลและธรรมชาติของแรงและพลังงาน จนถึงโลกปัจจุบันของฟิสิกส์อนุภาค

 • 400 ปี ก่อน ค.ศ.
  เดโมคริตุส นักวิทยาศาสตร์กรีกได้เสนอแนะว่า สสารประกอบด้วยอนุภาคเล็กๆ
  ที่แบ่งแยกไม่ได้ เรียกว่า อะตอม
 • 350 ปี ก่อน ค.ศ.
  อริสโตเติล นักปรัชญาชาวกรีก เสนอว่า สสารประกอบด้วยธาตุ 4 ธาตุ คือ ดิน น้ำ ลม ไฟ
 • 2 ปี ก่อน ค.ศ.
  วิชาเล่นแร่แปรธาตุ ได้มีการศึกษากันในประเทศอียิปต์ จีน และอินเดีย
  นักเล่นแร่แปรธาตุ พยายามเปลี่ยนแปลงธาตุ "พื้นฐาน" เช่น ตะกั่ว ให้เป็นธาตุมีค่า
  เช่น ทองคำ นักเล่นแร่แปรธาตุ เป็นกลุ่มแรกที่ศึกษาสสารอย่างมีระบบ
  ต่อมาเรื่องนี้ จึงเผยแพร่มาที่ยุโรป
 • ค.ศ.1620
  แจน แวน เฮลมองต์ นักวิทยาศาสตร์ชาวคัตซ์ ให้ชื่อว่า "ก๊าซ"
 • ค.ศ.1620
  ฟรานซิส เบคอน นักปรัชญาชาวอังกฤษ พัฒนาวิธีการทางวิทยาศาสตร์
  เป็นวิทยาศาสตร์ ที่มีการทดลองเป็นหลัก
 • ค.ศ.1649
  ปีแอร์ การ์เซนดิ นักวิทยาศาสตร์ฝรั่งเศส ได้แปลหนังสือกรีกโบราณ เกี่ยวกับทฤษฎีอะตอม
  ทำให้ความคิดเกี่ยวกับอะตอม ได้เผยแพร่อีกครั้งหนึ่ง
 • ค.ศ.1650
  ออตโต ฟอน เกอริกเก นักฟิสิกส์เยอรมัน ได้ทำเครื่องสูบสุญญากาศสำเร็จ
 • ค.ศ.1661
  รอเบิรต์ บอยล์ นักวิทยาศาสตร์ชาวไอริช ได้เห็นความเจริญเกี่ยวกับธรรมชาติของธาตุ
  และสารประกอบ เขาเสนอว่า การมีอนุภาคเล็กๆ อยู่นั้น ใช้อธิบายปฏิกิริยาเคมีได้
 • ค.ศ.1670
  โรเบิร์ต ฮุก นักฟิสิกส์ชาวอังกฤษ ได้สร้างกล้องจุลทรรศน์ขึ้น
 • ค.ศ.1755
  โจเซฟ แบล็ก นักเคมีชาวสก๊อต ได้พิสูจน์ก๊าซชนิดหนึ่ง ว่าเป็นคาร์บอนไดออกไซด์
  และเป็นผู้ค้นพบความร้อนแฝงด้วย
 • ค.ศ.1766
  เฮนรี คาเวนดิช นักเคมีชาวอังกฤษ เป็นผู้ค้นพบไฮโดรเจน
 • ค.ศ.1770
  ชาร์ลส์ คูลอมบ์ และนักประดิษฐ์ชาวฝรั่งเศส ศึกษาแรงไฟฟ้าสถิต
 • ค.ศ.1779
  แอนโทนี ลาวัวซิเยร์ นักเคมีชาวฝรั่งเศส ได้ตั้งชื่อก๊าซออกซิเจน และแสดงปฏิกิริยา
  ในการเผาไหม้ ได้พิสูจน์ว่า อากาศเป็นสารผสมของก๊าซต่างๆ และน้ำเป็นสารประกอบ
  ของออกซิเจน และไฮโดรเจน
 • ค.ศ.1780
  จีน แอนโทนี แซฟทัล นักเคมีชาวฝรั่งเศส ตั้งโรงงานผลิตกรดซัลฟิวริก
 • ค.ศ.1807 - 1808
  ฮัมฟรีย์ เดวี นักเคมีชาวอังกฤษ ค้นพบโพแทสเซียม โซเดียม แมกนีเซียม แบเรียม
  และสทรอนเซียม
 • ค.ศ.1811
  อเมเดโอ อาโวกาโดร นักฟิสิกส์ชาวอิตาเลียน ได้ตั้งสมมติฐาน ที่กล่าวว่า
  ปริมาตรที่เท่ากัน ของก๊าซต่างชนิดกัน มีจำนวนอนุภาคเท่ากัน
 • ค.ศ.1830
  นักเคมีชาวเยอรมัน ได้ศึกษาเน้นหนักทางคาร์บอน ซึ่งเป็นธาตุสำคัญทางเคมีอินทรีย์
  ของสิ่งมีชีวิต
 • ค.ศ.1833
  ไมเคิล ฟาราเดย์ นักฟิสิกส์ และนักเคมี ชาวอังกฤษ เป็นผู้ค้นพบกฎของอิเล็กโตรลิซิส
 • ค.ศ.1841
  จอนส์ จาคอบ เบอร์ซีเลียส นักเคมีชาวสวีเดน เป็นผู้ค้นพบอัญรูป
 • ค.ศ.1842
  เออแซน เมลซอ เปลิโกท์ นักวิทยาศาสตร์ชาวฝรั่งเศส ค้นพบยูเรเนียม
 • ค.ศ.1852
  เอ็ดวาร์ด แฟรงคลิน นักเคมีชาวอังกฤษ แนะนำแนวคิดเกี่ยวกับเวเลนซี
 • ค.ศ.1868
  ฮีเลียม ได้ค้นพบการศึกษา สเปกโตรสโคปิก ของดวงอาทิตย์
 • ค.ศ.1869
  ดมิตริ เมนเดเลเยฟ ชาวรัสเซีย จัดจำแนกธาตุที่เป็นหมู่ โดยใช้มวลอะตอม
  และทำเป็นตารางธาตุขึ้น
 • ค.ศ.1896
  แอนโทนี เฮนรีล เบกเคอเรล นักฟิสิกส์ชาวฝรั่งเศส เป็นผู้ค้นพบกัมมันตภาพรังสี
 • ค.ศ.1897
  โจเซฟ จอห์น ทอมสัน นักฟิสิกส์ชาวอังกฤษ ค้นพบอิเล็กตรอน
 • ค.ศ.1898
  มารี กูรี นักเคมีชาวฝรั่งเศส - โปแลนด์ และสามีชาวฝรั่งเศส ปิแอร์ กูรี แยกเรเดียม
  และพอโลเนียมได้
 • ค.ศ.1909
  ลีโอ เฮนริก แบกเคลแลนด์ นักเคมีชาวอเมริกัน ได้สังเคราะห์พลาสติก
  แบกเคลไลต์ขึ้น เป็นครั้งแรก
 • ค.ศ.1911
  เออร์เนสต์ รัตเทอร์ ฟอร์ด นักฟิสิกส์ชาวนิวซีแลนด์ ได้ค้นพบนิวเคลียสอะตอม
  และต่อมาเขาได้เรียนรู้ ถึงการเปลี่ยนแปลงธาตุ ไปเป็นอีกธาตุหนึ่ง
 • ค.ศ.1913
  นีลล์ บอร์ นักฟิสิกส์ชาวเดนมาร์ก ค้นพบว่าอิเล็กตรอน โคจรรอบนิวเคลียสของอะตอม
  ในลักษณะเป็นขั้นๆ
 • ค.ศ.1915
  วิลเลียม แบรก และลอเรนซ์ แบรก บุตรชายของเขา ได้คิดค้นวิชาว่าด้วยผลึก
  กล่าวคือ เพื่อค้นหาโครงสร้างผลึก
 • ค.ศ.1931
  เจมส์ แซดวิก นักฟิสิกส์ชาวอังกฤษ ค้นพบนิวตรอน
 • ค.ศ.1931
  เอิร์นสต์ รัสกา นักฟิสิกส์ชาวเยอรมัน ประดิษฐ์กล้องอิเล็กตรอนไมโครสโคป
 • ค.ศ.1939
  ลินัส พอลลิง นักเคมีชาวอเมริกัน อธิบายเกี่ยวกับพันธะเคมี ระหว่างอะตอมและโมเลกุล
 • ค.ศ.1964
  เมอเรย์ เกลแมนน์ นักฟิสิกส์ชาวอเมริกัน เสนอเรื่องควาร์ก
 • ค.ศ.1984
  อเล็ก เจฟฟรีย์ นักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษ ได้พัฒนาลายพิมพ์ทางพันธุกรรม
 • ค.ศ.1995
  สถานะที่ 5 ของสสารเรียกว่า "ซูเปอร์อะตอม" ได้มีการค้นพบที่อุณหภูมิใกล้ศูนย์สัมบรูณ์

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ