Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา >>

5 ภูเขาไฟที่สำคัญของโลก

 1. ภูเขาไฟเวสซุเวียส ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้
  นาทรานเบิลร์ ประเทศอิตาลี ยอดสูง 3858 ฟุต

 2. ภูเขาไฟปอมปิเอ ในประเทศอิตาลี ระเบิดครั้งแรก
  เมื่อปี 79 ก่อน ค.ศ. และระเบิดอีกในปี ค.ศ.1944

 3. ภูเขาไฟสะตรอมโบลี หมู่เกาะไลปารี เหนือเมืองซิคิวลี
  สูง 3000 ฟุต มีฉายาว่า "ประภาคารแห่งทะเลเมดิเตอร์
  เรเนียน" ระเบิดเมื่อปี ค.ศ.1956

 4. ภูเขาไฟฟูจิยามา อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ กรุงโตเกียว
  ประเทศญี่ปุ่น ยอดปกคลุมด้วยหิมะทั้งหมด สูง 12385 ฟุต
  ชาวญี่ปุ่นถือว่าเป็นภูเขาไฟศักดิ์สิทธิ์

 5. ภูเขาไฟแรงเกลล์ สูง 14000 ฟุต
  และภูเขาไฟคัทไม สูง 7500 ฟุต อยู่ในมลรัฐอลาสกา
  ประเทศอเมริกา

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com