วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา >>

5 ภูเขาไฟที่สำคัญของโลก

 1. ภูเขาไฟเวสซุเวียส ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้
  นาทรานเบิลร์ ประเทศอิตาลี ยอดสูง 3858 ฟุต

 2. ภูเขาไฟปอมปิเอ ในประเทศอิตาลี ระเบิดครั้งแรก
  เมื่อปี 79 ก่อน ค.ศ. และระเบิดอีกในปี ค.ศ.1944

 3. ภูเขาไฟสะตรอมโบลี หมู่เกาะไลปารี เหนือเมืองซิคิวลี
  สูง 3000 ฟุต มีฉายาว่า "ประภาคารแห่งทะเลเมดิเตอร์
  เรเนียน" ระเบิดเมื่อปี ค.ศ.1956

 4. ภูเขาไฟฟูจิยามา อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ กรุงโตเกียว
  ประเทศญี่ปุ่น ยอดปกคลุมด้วยหิมะทั้งหมด สูง 12385 ฟุต
  ชาวญี่ปุ่นถือว่าเป็นภูเขาไฟศักดิ์สิทธิ์

 5. ภูเขาไฟแรงเกลล์ สูง 14000 ฟุต
  และภูเขาไฟคัทไม สูง 7500 ฟุต อยู่ในมลรัฐอลาสกา
  ประเทศอเมริกา

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ