ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

ธนบัตรไทย

5


ธนบัตร แบบ 10

     เนื่องจากมีการปลอมแปลงธนบัตรแบบ 9 ชนิดราคา 100 บาทมาก กระทรวงการคลังจึงจ้างบริษัท โทมัส เดอลารู พิมพ์ธนบัตรราคา 100 บาทขึ้นใหม่ ใช้หลากสี ประกาศใช้เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2511 ขนาด 8.7 คูณ 14.5 ซม
     ด้านหน้าทางขาวมีพระบรมฉายาลักษณ์สีน้ำเงิน ล้อมด้วยลายกนกสีเขียวอ่อน แดงอ่อน ใต้ลงมา เลขไทยสีแดง เลขหมายสีดำ ตัวอักษรโรมันเลขอาหรับ อยู่มุมซ้าย ลายน้ำพระบรมฉายาลักษณ์ ภายในนกนสีแดงด้านซ้าย มีรูปครุฑ ต่อลงมา คำว่า "รัฐบาลไทย" "ธนบัตรเป็นเงินที่ชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย" ลายมือชื่อสีดำ พื้นลายกนก
                      ด้านหลัง รูปเรือสุพรรณหงส์สีแดงบนพื้นสีฟ้า เหลือง เลขไทยซ้ายเลขอาหรับขวา เนื้อกระดาษฝังเส้นใยกันปลอมคำว่า "ประเทศไทย" เป็นระยะ

ธนบัตร แบบ 11

                 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงเปิดโรงพิมพ์ธนบัตรของธนาคารแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2512 ธนบัตรที่พิมพ์ชนิดแรกคือ ราคา 5 บาท และ 10 บาท จนกระทั่งปี พ.ศ. 2515 ก็พิมพ์ธนบัตรเองทั้งหมด เว้นชั่วคราวที่ขลุกขลักในปี 2517 ได้นำชนิด 10 บาท และ 20 บาท ของแบบ 9 กลับมาใช้
                ธนบัตรแบบ 11 มี 5 ราคา คือ 5 บาท , 10 บาทสีน้ำตาล   , 20 บาท สีเขียว , 100 บาท สีแดง และ 500 สีม่วง
                 ด้านหน้า ทุกชนิดมีลักษณะเหมือนกันคือ พระบรมฉายาลักษณ์ทรงเครื่องบรมขัตติราชฯ อยู่ด้านขวา มีลายไทยหลากสี ราคา 5 บาท มีภาพเทพพนม , 10 บาท สิงห์นั่งแท่น , 20 บาท พญานาค , 100 บาท ครุฑจับพญานาค  500 บาท รูปครุฑ

 


ธนบัตร แบบ 12

                ธนบัตรแบบ 12 พิมพ์ที่โรงพิมพ์ธนบัตรของธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นแบบที่ 2 มี 3 ราคา คือ 10 บาท , 20 บาท และ 100 บาท
                  ด้านหน้า พระบรมฉายาลักษณ์ทรงเครื่องแบบจอมทัพอยู่ด้านขวา มีลายน้ำพระพักตร์เอียงอยู่ด้านซ้าย ใต้ลงมามีเลขหมายสีดำ อักษรไทยตัวเลขบนลายกนก ราคาอยู่มุมขวา เลขไทยข้างบน อาหรับล่างทั้งสองข้าง ในราคา 20 บาท , 100 บาท ส่วนราคา 10 บาท มุมซ้ายล่างเป็นเลขไทย ด้านบนซ้ายมีรูปครุฑพ่าห์ ถัดเข้ามามีเลขหมายอักษรโรมันเลขอาหรับ
                   ด้านหลัง ชนิดารคา 10 บาท มีภาพพระบรมรูปทรงม้า ราคา 20 บาท มีภาพอนุสาวรีย์พระเจ้าตากสิน ราคา 10 บาท ภาพสมเด็จพระนเรศวรทรงช้างที่ดอนเจดีย์ มีคำว่า "ประเทศไทย" อยู่ในเส้นใยฝังกันปลอม


ธนบัตร แบบ 13

                ธนบัตรแบบ 13 ประกาศใช้เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2528 โดยโรงพิมพ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ธนบัตรรุ่นนี้ออกมา ได้เพียงราคาเดียว คือ ราคา 50 บาท ขนาด 7.2 คูณ 14.4 ซม. สีโดยทั่วไป เป็นสีน้ำเงินอมม่วง
                ด้านหน้า ทางขาวมีพระบรมฉายาลักษณ์ทรงเตรื่องพระบรมขัตติยราชฯ พระพักตร์ตรงสีน้ำเงิน ถัดมาทางขวา มุมบนและล่างขวามีเลขไทย และเลขอาหรับบอกจำนวน ด้านมุมบนซ้ายมีรูปครุฑพ่าห์ สีน้ำเงิน แดง ลายน้ำพระบรมฉายาลักษณ์อยู่ด้านซ้าย มีตราจักรีอยู่ถัดจากครุฑไปทางขาว
                   ด้านหลัง มีภาพพระบรมราชาอนุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระที่นั่งอนันตสมาคม เครื่องหมายลัญจกรอยู่มุมบนซ้าย รูปครุฑพ่าห์มุมบนขวา และใต้ลงมา เป็นลายน้ำพระบรมฉายาลักษณ์ฯ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย