Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์  >>

อาวุธนิวเคลียร์จากการใช้ธาตุเนฟทูเนียม

(Neptunium)

ในอดีตนั้นธาตุพลูโตเนียม (Plutonium) ถือเป็นธาตุเดียวที่ถูกใช้ในการทำอาวุธนิวเคลียร์ แต่ในปัจจุบันนี้ได้มีการนำเอาธาตุชนิดอื่นเข้ามาใช้ในการผลิตอาวุธนิวเคลียร์ อาทิเช่น ธาตุยูเรเนียม (Uranium-235) และธาตุเนฟทูเนียม (Neptunium-237) ซึ่งถือว่าเป็นการค้นพบใหม่โดยคณะนักวิทยาศาสตร์แห่ง Los Alamos (N.M.) National Laboratory

ธาตุเนฟทูเนียมนี้ถือเป็นธาตุที่มีคุณลักษณะคล้ายกับโลหะ อีกทั้งยังเป็นธาตุที่มีคุณสมบัติทางเคมีเหมือนกันกับธาตุยูเรเนียม เพียงแต่น้ำหนักอะตอมและประจุไฟฟ้าต่างกัน เมื่อนิวตรอนของเนฟทูเนียมถูกกระตุ้นจะก่อให้เกิดปฏิกริยาลูกโซ่ (Chain Reaction) และก่อให้เกิดพลังงานออกมาโดยที่พลังงานที่ปลดปล่อยออกมานี้ถ้าถูกควบคุมและดูแลอย่างดีก็จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายใดๆ แต่ถ้าปราศจากการควบคุมแล้วปฏิกริยาลูกโซ่นี้จะก่อให้เกิดการระเบิดที่รุนแรงได้

ที่มา: Science News, October 26, 2002)

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com