เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

กำเนิดหนังสือพิมพ์

จากการส่งข่าวสารระหว่างประเทศในลักษณะกระดาษแผ่นเดียว จนมาถึงต้นราก ของหนังสือพิมพ์สมัยใหม่ “Coranto” ที่เกิดขึ้น เมื่อ ปี ค.ศ. 1620 ในฮอลแลนด์ และแพร่อิทธิพลมาถึงอังกฤษ จนเกิดหนังสือพิมพ์ที่มีลักษณะเหมือนหนังสือพิมพ์มากที่สุดชื่อ “Oxford Gazette” ในปี ค.ศ. 1665

ขณะที่ต้นกำเนิดหนังสือพิมพ์ในประเทศไทยอยู่ในช่วงปลายรัชกาลที่ 3 จนถึงกลางรัชกาลที่ 4 ปี พ.ศ. 2384 เล่มแรกคือ “บางกอก รีคอร์เดอร์” หรือ ที่คนไทยเรียกว่า จดหมายเหตุอย่างสั้นที่บุกเบิกโดยหมอบรัดเลย์ จากนั้นก็มี บางกอกคาร์เลนดาร์, บางกอกเดลี่ ทั้งหมดเป็นหนังสือพิมพ์ที่ออกโดยชาวต่างประเทศ ในช่วง ปลายรัชกาล ที่ 4 คนไทยกลุ่มหนึ่งที่เคยไปศึกษาในต่างประเทศเห็นว่า หากให้ฝรั่งออกหนังสือพิมพ์ฝ่ายเดียวจะเป็น ภัย จึงออกหนังสือราชกิจจานุกเบกษา ในปี พ.ศ. 2401 เพื่อแจ้งข่าวสารของทางราชการ และมีอีกหลายเล่มทยอยออกมาในระยะหลังช่วงแรกหนังสือพิมพ์จะเผยแพร่เฉพาะในราชสำนัก ต่อมาใน ปลายรัชกาลที่ 5 จึง เริ่มขยายสู่สามัญชน มีการออกหนังสือพิมพ์ โดยสามัญชนชื่อ สยามประเภท โดย ก.ศ.ร. กุหลาบ และเทียนวรรณ อาจกล่าวได้ว่า เป็นจุดเริ่มต้นการแข่งขันของหนังสือพิมพ์ ก็ว่าได้ เพราะหนังสือพิมพ์สยามประเภทต้องแข่งขันกับหนังสือพิมพ์เจ้านายในราชสำนัก แต่กลับได้รับความนิยมมากกว่า เพราะมีการนำเสนอเนื้อหาสาระที่หลากหลาย รวมไปถึงเนื้อหาเชิงเยาะเย้ยถากถางสังคมและล้อเลียนการเมืองด้วย

หนังสือพิมพ์ได้มีการ พัฒนาผ่านยุคสมัยต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นในยุคระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ยุคการเปลี่ยนแปลงในระบบรัฐธรรมนูญ จนกระทั่งถึงปัจจุบันมีการปรับตัวให้เข้ากับสภาพเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม จนเข้าสู่ยุคเทคโนโลยี ซึ่งจะเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะเปลี่ยนโฉมหน้าของหนังสือพิมพ์ดั้งเดิม สู่การเป็นหนังสือพิมพ์ออนไลน์ จึงเป็นเรื่องที่หนังสือพิมพ์แต่ละฉบับจะต้องสร้างความแตกต่าง เพื่อสามารถเอาชนะคู่แข่งและดำรงอยู่ในตลาดสื่อสิ่งพิมพ์ต่อไป.

***แหล่งที่มา : http://www.tlcthai.com/webboard/view_topic.php?table_id=1&cate_id=121&post_id=27771, 2553.

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย