วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา>>

ปรากฎการณ์ เอลนิโน และลานินา

                 "เอลนิโน"   ( El Nino) เป็นคำมาจากภาษาสเปน แปลว่า เด็กผู้ชาย มีความหมายอีกนัยหนึ่งว่า บุตรของพระคริสต์ ชาวประมงเปรูใช้ชื่อนี้เรียกสภาวะเมื่อน้ำอุ่นไหลเข้ามาแทนที่บริเวณชายฝั่งอเมริกาใต้ช่วงหลังเทศกาลคริสต์มาสเล็กน้อย ปรากฎการณ์เอลนิโนอาจเกิดขึ้นทุก 4-7 ปี และส่งผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในมหาสมุทรแปซิฟิก บางแห่งเกิดฝนตกหนักน้ำท่วม ขณะที่บางแห่งเกิดฝนแล้ง ปรากฎการณ์นี้อาจเกิดขึ้นเพียงไม่กี่เดือนหรือ 14-22 เดือน ส่วน "ลานินา" (La Nina) เป็นคำมาจากภาษาสเปน แปลว่า เด็กผู้หญิงตัวเล็กๆ ในทางอุตุนิยมวิทยา หมายถึง ปรากฎการณ์ ในทางกลับกันกับเอลนิโน อุณหภูมิผิวน้ำในมหาสมุทรแปซิฟิกใกล้เส้นศูนย์สูตรเกิดแปรปวน ส่วนใหญ่จะเย็นขึ้นกว่าปกติ แต่นักอุตุนิยมวิทยามักใช้คำว่า "เอนโว" (Enso -Oscillation) แทนคำว่า เอลนิโน และความแปรผันของระบบอากาศในซีกโลกใต้

01.jpg (16684 bytes)

ในสภาวะปกติที่ไม่มีปรากฎการณ์เอลนิโน กระแสน้ำอุ่นทางตะวันตก ของมหาสุมทรจะส่งผลให้บริเวณเอเซียตะวันตกเฉียงใต้ นิวกินี และทางเหนือของออสเตรเลียมีฝนอุดมสมบรูณ์ กระแสน้ำซึ่งเย็นกว่าทางตะวันตกออกของมหาสุมทรแปซิฟิก และลมสินค้าซึ่งพัดจากตะวันออกไปตะวันตก จะทำให้แรธาตุในน้ำทะเลเคลื่อนขึ้นมาด้านบน เกิดตวามอุดมสมบูรณ์ กลายเป็นแหล่งประมงที่สำคัญ ส่วนทางชายฝั่งอเมริกาใต้ จะเป็นบริเวณที่แห้งแล้งเพราะมีความกดอากาศสูง

02.jpg (21338 bytes)

เมื่อเกิดปรากฎการณ์เอลนิโนขึ้น ลมสินค้าจะอ่อนกำลังลง หรือลมพัดกลับทางทิศตรงกันข้ามกับทิศทางปกติ ทำให้กระแสน้ำอุ่นทางด้านตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิก ไหลกลับไปทางด้านตะวันออก ส่งผลให้อุณหภูมิของผิวน้ำบริเวณชายฝั่งอเมริกาใต้สูงขึ้น ทำให้เกิดความแปรปวนของสภาพภูมิอากาศในอเมริกา และเกิดภาวะฝนแล้งในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ อินเดีย แอฟริกาตอนใต้

 

03.jpg (10864 bytes)

ภาพจากดาวเทียมขณะเกิดปรากฎการณ์เอลนิโน ในวันที่ 14 มิถุนายน 2541 แสดงอุณหภูมิของน้ำที่กำลังเปลี่ยนแปลงจากอุ่นไปสู่เย็น น้ำทะเลที่แสดงด้วยสีม่วงในบริเวณตอนกลาง เป็นกระแสน้ำเย็นซึ่งกำลังเคลื่อนข้านเส้นศูนย์สูตร ส่วนสีแดงและสีขาวเป็นกลุ่มน้ำอุ่น และพื้นที่สีเขียวแสดงภาวะปกติ

04.jpg (19617 bytes)

ภาพสร้างจากข้อมูลจากดาวเทียม แสดงความแตกต่างของอุณหภูมิผิวน้ำทั่วโลก ในเดือนมกราคม 2526 จะเห็นว่าปรากฎการณ์เอลนิโน เกิดอยู่ทางฝั่งตะวันตกของอเมริกา ส่งผลให้สภาพภูมิอากาศในสหรัฐอเมริกาแปรปวน

อ่านต่อหน้า 2

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ