วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา>>

ปรากฎการณ์ เอลนิโน และลานินา

2

05.jpg (11931 bytes)

แผนภูมิแสดงสภาพภูมิอากาศ ในระหว่างที่เกิดปรากฎการณ์เอลนิโน ทางตอนใต้ของสหรัฐอเมริกาและเปรู เกิดฝนตกหนัก เกิดน้ำท่วมทางด้านตะสันตกของมหาสมุทรแปซิฟิก เอเซียตะวันออกเฉียงใต้ อินเดีย แอฟริกาเกิดฝนแล้ง และอุณภูมิที่ผิวน้ำบริเวณชายฝั่งอเมริกาใต้สูง

06.jpg (16656 bytes)

แผนภูมิแสดงภูมิอากาศในขณะเกิดเอลนิโน นักวิทยาศาสตร์พบว่า ความกดอากาศที่ระดับผิวน้ำทะเล ในมหาสุมทรแปซิฟิกตอนใต้ มีความสัมพันธ์กลับกันกับบริเวณมหาสมุทรอินเดีย คือ เมื่อมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้มีความกดอากาศสูง ที่มหาสมุทรอินเดียจากแอฟริกา ถึงออสเตรเลียจะมีความกดอากาศต่ำ ซึ่งจะทำให้เกิดการหมุนเวียนของ อากาศระหว่างมหาสมุทรทั้งสองจากบริเวณที่มีความกดอากาศต่ำ ส่งผลให้เกิดบริเวณที่แห้งแล้งและบริเวณที่มีฝนตกชุก

 

07.jpg (12395 bytes)

นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าปรากฎการณ์ทั้งเอลนิโน และลานินา มีความเชื่อมโยงกับพายุมรสุมในทวีปเอเซีย ภาพแสดงให้เห็นพายุมรสุม ฝนตก ฟ้าคะนอง ที่เกิดทางตอนเหนือของบังกลาเทศ ในเดือนสิงหาคม 2528 ปริมาณน้ำฝน 3000-5000 มิลลิเมตร ก่อให้เกิดน้ำท่วมในพื้นที่หลายแห่ง

08.jpg (20518 bytes)

ในปรากฎการณ์เอลนิโน พ.ศ. 2540 เกิดไฟไหม้ป่าในอินโดนีเซีย หมอกควันจำนวนมากแผ่กระจายครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ บรูไน และภาคใต้ของไทย ในภาพแสดงกลุ่มควันจากไฟไหม้ป่าที่กระจาย ออกไปหลายประเทศ ในขณะที่เอลนิโนได้ขัดขวางฝนจากไต้ฝุ่น ที่เคยตกเป็นปกติ ซึ่งจะมาช่วยดับไฟป่าและ ขจัดฝุ่นควันในบรรยากาศ แต่เอลนิโนกลับทำให้เกิดพายุเฮอริเคนที่อเมริกากลางิเคนที่อเมริกากลาง

<< ย้อนกลับ | อ่านต่อหน้า 3 >>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย