วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา>>

ปรากฎการณ์ เอลนิโน และลานินา

2

05.jpg (11931 bytes)

แผนภูมิแสดงสภาพภูมิอากาศ ในระหว่างที่เกิดปรากฎการณ์เอลนิโน ทางตอนใต้ของสหรัฐอเมริกาและเปรู เกิดฝนตกหนัก เกิดน้ำท่วมทางด้านตะสันตกของมหาสมุทรแปซิฟิก เอเซียตะวันออกเฉียงใต้ อินเดีย แอฟริกาเกิดฝนแล้ง และอุณภูมิที่ผิวน้ำบริเวณชายฝั่งอเมริกาใต้สูง

06.jpg (16656 bytes)

แผนภูมิแสดงภูมิอากาศในขณะเกิดเอลนิโน นักวิทยาศาสตร์พบว่า ความกดอากาศที่ระดับผิวน้ำทะเล ในมหาสุมทรแปซิฟิกตอนใต้ มีความสัมพันธ์กลับกันกับบริเวณมหาสมุทรอินเดีย คือ เมื่อมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้มีความกดอากาศสูง ที่มหาสมุทรอินเดียจากแอฟริกา ถึงออสเตรเลียจะมีความกดอากาศต่ำ ซึ่งจะทำให้เกิดการหมุนเวียนของ อากาศระหว่างมหาสมุทรทั้งสองจากบริเวณที่มีความกดอากาศต่ำ ส่งผลให้เกิดบริเวณที่แห้งแล้งและบริเวณที่มีฝนตกชุก

 

07.jpg (12395 bytes)

นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าปรากฎการณ์ทั้งเอลนิโน และลานินา มีความเชื่อมโยงกับพายุมรสุมในทวีปเอเซีย ภาพแสดงให้เห็นพายุมรสุม ฝนตก ฟ้าคะนอง ที่เกิดทางตอนเหนือของบังกลาเทศ ในเดือนสิงหาคม 2528 ปริมาณน้ำฝน 3000-5000 มิลลิเมตร ก่อให้เกิดน้ำท่วมในพื้นที่หลายแห่ง

08.jpg (20518 bytes)

ในปรากฎการณ์เอลนิโน พ.ศ. 2540 เกิดไฟไหม้ป่าในอินโดนีเซีย หมอกควันจำนวนมากแผ่กระจายครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ บรูไน และภาคใต้ของไทย ในภาพแสดงกลุ่มควันจากไฟไหม้ป่าที่กระจาย ออกไปหลายประเทศ ในขณะที่เอลนิโนได้ขัดขวางฝนจากไต้ฝุ่น ที่เคยตกเป็นปกติ ซึ่งจะมาช่วยดับไฟป่าและ ขจัดฝุ่นควันในบรรยากาศ แต่เอลนิโนกลับทำให้เกิดพายุเฮอริเคนที่อเมริกากลางิเคนที่อเมริกากลาง

<< ย้อนกลับ | อ่านต่อหน้า 3 >>

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ