วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา>>

ปรากฎการณ์ เอลนิโน และลานินา

3

09.jpg (21435 bytes)

ภาพจากดาวเทียม แสดงปรากฎการ์เอลนิโนและลานินา สีม่วงและสีน้ำเงิน คือกลุ่มน้ำเย็น สีแดงและสีขาวคือกลุ่มน้ำอุ่น (ซ้ายบน) กลุ่มน้ำอุ่นที่เคยล้อมรอบเกาะอินโดนีเซีย และส่งผลให้ฝนตกมากกว่าปกติ ในช่วงเอลนิโนกำลังเคลื่อนตัวจากไป ในวันที่ 1 ตุลาคม 2540 (ขวาบน)ลานินาหยุดนิ่งในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิก พฤศจิกายน 2541 (ขวาล่าง) ช่วงที่ลานินาอ่อนกำลังลง มกราคม 2542

10.jpg (15689 bytes)

 ภาพแสดงสภาวะที่เกิดปรากฎการณ์เอลนิโน (บน) และลานินา (ล่าง)   ขณะที่เกิดเอลนิโนในฤดูหนาวเดือนธันวาคม 2540 ทางตอนเหนือของอเมริกากลางจะมีอุณหภูมิอุ่นกว่าปกติ ขณะที่ทางตะวันตกเฉียงใต้ และตะวันออกเฉียงเหนือจะเย็นกว่าปกติ แต่เมื่อเกิดปรากฎการณ์ลานินา ในฤดูหนาวเดือนกุมภาพันธ์ 2542 บริเวณตะวันออกกลับอุ่นกว่าปกติ และบริเวณตะวันตดเฉียงเหนือจะเย็นกว่าปกติ

 

11.jpg (20964 bytes)

ภาพแสดงอุณหภูมิเฉลี่ยที่ผิวน้ำของ มหาสมุทร (องศาเคลวิน -K)   ในขณะที่ปรากฎการณ์เอลนิโน (บน) และเมื่อเกิดปรากฎการณ์ลานินา (ล่าง)
            ผลกระทบของปรากฎการณ์ลานินา ทำให้หลายพื้นที่บนโลกมีอากาศแปนปวนผิดไปจากปกติ เช่น บางแห่งมีฝนตกชุกจากปกติ หรือมีหิมะมากกว่าปกติ ดินก็ชุ่มอุ้มน้ำมากจนเกิดน้ำป่า และบางแห่งที่อยู่ชายฝั่งจะมีอุณหภูมิลดลง แต่บางพื้นที่กลับมีอุณหภูมิสูงหรือแห้งแล้ง ฝนและหิมะตกน้อยกว่าปกติ

12.jpg (6391 bytes)

ปรากฎการณ์เอนโซ จะส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในบริเวณนั้น เช่น กระแสน้ำเย็นชายฝั่งจะมีผลดีต่อปลาแซลมอนในมหาสมุทร แต่จะมีผลเสียต่อแพลงค์ตอน ปลา นกเพนกวิน กิ้งก่าอิกัวน่า สิงโตทะเล ที่เกาะกาลาปากอส ประเทศอิกัวดอร์ ทวีปอเมริกาใต้ ในแง่ของห่วงโซ่อาหาร คือเมื่อกระแสน้ำ บริเวณนั้นเปลี่ยนไป แพลงค์ตอนซึ่งเป็นอาหารขั้นต้นจะลดลง สัตว์ที่กินแพลงค์ตอนเป็นอาหารก็จะได้รับผลกระทบ ทำให้มีจำนวนลดลงตามไปด้วยจำนวนลดลงตามไปด้วย.

<<<ย้อนกลับ

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ