วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน >>


นิทานชาวบ้าน

      "นิทาน" ซึ่งมีประจำทุกชาติทุกภาษานั้นมีความสำคัญและมีประโยชน์ แต่ละเรื่องสรุปได้เป็นการให้คติและแนวความคิด ที่ชี้ให้เห็นถึงคุณธรรมความดี และผลเสียจากความชั่ว นิทานจึงเป็นเรื่องควรอ่าน ถ้าผู้ใหญ่ถ่ายทอดให้เด็กพร้อมให้ข้อสรุป และคำสั่งสอนที่ดีก็จะเป็นการปลูกฝังให้เด็กในทางที่ดี จะเป็นการเพาะความนึกคิดที่ดีให้อยู่ในจิตสำนึกของเด็ก ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้เด็กเป็นผู้ใหญ่ที่ดีได้ในภายหน้า

ผู้หญิงตัวอย่าง
ยาย ตา กับเต่า
กากับหมาจิ้งจอก
บุญมาวาสนาช่วย
รังนก
ลูกของแม่ยังไม่โต
เชี่ยงเมี่ยง
นายสุกกับนายดิบ
ซื่อจนเซ่อ
ยันต์สามดอก
ลิงกับนายพราน
อำนาจกับปัญญา
ปลาช่อนตัวใหญ่
พิกุลทอง
สามเกลอ
ความอดทน
เศรษฐีขี้เหนียว
หัวดำใจดำ
  

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย