วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน >>


นิทานชาวบ้าน

      "นิทาน" ซึ่งมีประจำทุกชาติทุกภาษานั้นมีความสำคัญและมีประโยชน์ แต่ละเรื่องสรุปได้เป็นการให้คติและแนวความคิด ที่ชี้ให้เห็นถึงคุณธรรมความดี และผลเสียจากความชั่ว นิทานจึงเป็นเรื่องควรอ่าน ถ้าผู้ใหญ่ถ่ายทอดให้เด็กพร้อมให้ข้อสรุป และคำสั่งสอนที่ดีก็จะเป็นการปลูกฝังให้เด็กในทางที่ดี จะเป็นการเพาะความนึกคิดที่ดีให้อยู่ในจิตสำนึกของเด็ก ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้เด็กเป็นผู้ใหญ่ที่ดีได้ในภายหน้า

» ผู้หญิงตัวอย่าง

» ยาย ตา กับเต่า

» กากับหมาจิ้งจอก

» บุญมาวาสนาช่วย

» รังนก

» ลูกของแม่ยังไม่โต

» เชี่ยงเมี่ยง

» นายสุกกับนายดิบ

» ซื่อจนเซ่อ

» ยันต์สามดอก

» ลิงกับนายพราน

» อำนาจกับปัญญา

» ปลาช่อนตัวใหญ่

» พิกุลทอง

» สามเกลอ

» ความอดทน

» เศรษฐีขี้เหนียว

» หัวดำใจดำ

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย