ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม>>

ลักษณะขวัญดีร้ายของโค

พระบริสุทธศีลาจารย์ (วัน มะนะโส)

วัตถุประสงค์ที่นำมาเผยแพร่ เพื่อมิต้องการให้ภูมิปัญญาของบรรพบุรุษในอดีตสูญหายไปตามกาลเวลา และเพื่อเป็นการชี้ให้เห็นถึงความเชื่อของชาวบ้านที่ผูกพันกับการเกษตรกรรม อันที่จริงแล้วยังมีตำราการดูลักษณะวัวชนอีกเฉพาะตำราหนึ่ง แต่ไม่สามารถนำมาเผยแพร่ ณ ที่นี้ได้ เนื่องจากกลัวจะเป็นการนำไปสู่การเบียดเบียนสัตว์

สูตรดี

 1. ขวันอยู่ตรงขากรรไกรทั้งสองข้าง หรือข้างเดียว ท่านว่าดีควนเลี้ยงดี
 2. ขวันอยู่ใต้คาง ชื่อว่า คาบแก้ว ท่านว่าดีควนเลี้ยง ไม่มีโทษดี
 3. ขวันอยู่หว่างเขา ชื่อว่า ทูนข้าวปลูก ท่านว่าเลี้ยงไว้ทำนาดี
 4. ขวันอยู่บนคอ ชื่อว่า ครอบแอกไถ ท่านว่าเลี้ยงไว้ทำนาดี
 5. ขวันอยู่จอมหนอก ชื่อว่า จอมปราสาด ดีวิเศษนัก
 6. ขวันอยู่ใต้เพิงหางติดข้างโคนหาง ชื่อว่า สำเพาเพรียบ ท่านว่าเลี้ยงไว้ดีวิเศษนัก
 7. ขวันอยู่ที่แค่งทั้ง ๔ ข้าง ท่านว่าดีจะช่วยคุ้มกันอันตราย
 8. ขวันอยู่ใต้กีบทั้ง ๔ ตีน หรือตีนเดียว ชื่อว่า ปราบทวีบ ท่านว่าควนเลี้ยงดีวิเศษนัก จะสมบูรณ์พูนเกิดไปด้วยทรัพย์สินเงินทอง
 9. ขวันอยู่โคนกีบหน้า หรือหลังซ้าย หรือขวา ท่านว่าดีจะสมบูรณ์พูลเกิดไปด้วยทรัพย์สินศฤงคาร

ลักษณะขวันอยู่ที่พอปานกลาง

สูตรมัธยม

 1. ขวันอยู่ที่กลางหน้าผาก ชื่อว่า ขวันเดิม ไม่ดีไม่ชั่วพอมัธยม
 2. ขวันอยู่ที่ท้ายทอยหนอก ชื่อว่า พกหมาก ไม่ดีไม่ชั่วพอมัธยม
 3. ขวันอยู่ที่นั่งดี ชื่อว่า แท่นพระยา ดีพอมัธยม
 4. ขวันข้างพุงทั้งสองข้าง หรือข้างเดียว ไม่ดีไม่ชั่วพอมัธยม
 5. ขวันอยู่บนหัวขาหลัง ชื่อว่า ปัดหลอด ไม่ดีไม่ชั่วพอมัธยม
 6. ขวันอยู่โคนลิงทั้งสองข้าง หรือข้างเดียว ชื่อสำเภาในอู่ ดีแต่ไม่เหลือทรัพย์

ลักษณะขวันโคที่ร้ายนัก

สูตรร้าย

 1. ขวันอยู่ใกล้เคียงกับรูจมูก ชื่อว่า สูบสมุทร ท่านว่าร้ายนัก จะนำความเดือดร้อนมาสู่ครอบครัว
 2. ขวันอยู่ใต้ตา ชื่อว่า ทูลเพลิง ถ้าใครเลี้ยงไว้ ประดุจดังเพลิงลามห้ามไม่ให้เลี้ยง
 3. ขวันอยู่ข้างหนอกทั้งซ้ายขวา ระยะ ๑ ศอก หรือ ๑ คืบ ชื่อว่า ขวันอ้อมรั้ว ท่านว่าร้ายไม่ดี
 4. ขวันอยู่ที่ปลายหางพอวีถึง ชื่อว่า ปัดจาย ท่านว่าร้ายนักไม่ควรเลี้ยง
 5. ขวันอยู่ที่ขาหลังทั้งสองข้าง หรือข้างเดียวหน้าหรือหลังหรือข้างแต่อยู่ที่ขา ชื่อว่า สำเภาพัง ท่านว่าร้ายนัก ถ้าใครเลี้ยงจะอายุสั้น และเสื่อมสูญทรัพย์สิน
 6. ขวันอยู่ที่รับน้ำขี้ ท่านว่าร้ายนัก มักจะทำร้ายผู้เลี้ยง
 7. ขวันอยู่ปากลิง ชื่อว่า สำเภารั่ว ถ้าใครเลี้ยงไว้จะเสื่อมสูญทรัพย์สิน ท่านว่าร้ายนัก

ตำราดูสีโคดีร้าย

 1. โคตัวใดสีแดงทั่วข้างตัวตลอดถึงเขาเล็บตาหาง แดงไม่มีสีอื่นเข้าปะปน ชื่อว่า โคหงส์ และประกอบด้วยขวันอยู่ประจำที่ดี ท่านว่าวิเศษนัก
 2. โคตัวใดสีดำมีแวว เขาดำ หางดำ เล็บดำตาดำ ไม่มีสีอื่นเข้าปะปน ชื่อว่า โคเพชร ท่านว่าดีนัก จะสมบูรณ์พูนเกิด
 3. โคตัวใดสีแดงเหมือนแสงไฟ แต่ลายขาวตั้งแต่โคนหางจนถึงตา ชื่อว่า โคสุภราช เป็นโคชั้นเอก ท่านว่าดีนัก ถ้าผู้ใดเลี้ยงให้ปลูกโรงสูงจากพื้นขึ้น ๑ ศอก เครื่องแอกไถราด ทั้งสำรับให้ตั้งไว้ที่โรงโคนั้น จะสมบูรณ์พูนเกิด
 4. โคตัวใดสีดำแต่ไม่มีแวว ลิ้นแดง หรือตัวแดงแต่ลิ้นดำ หรือตัวขาวลิ้นดำ ๓ อย่างนี้ ชื่อก่อพระเพลิง ถ้าผู้ใดเลี้ยงโคไว้จะฉิบหาย ทั้งเป็นมหาอุบาทว์ ไม่ดีร้ายนัก
 5. โคตัวใดสีแดง แต่ด่างทั้งตัว หางดอก ชื่อว่า เปลวเพลิง ถ้าผู้ใดใครเลี้ยงไว้จะร้ายนักกว่าโคชนิดอื่น ๆ แม้ขนของมันก็อย่าให้ตกในบ้าน ท่านว่า อุบาทว์ แพศยานัก
 6. โคตัวใดลายเหมือนกับเสือทั้งตัว ไม่ควรเลี้ยง ร้ายยิ่งกว่าชนิดอื่น ท่านห้ามไว้ไม่ให้เลี้ยงเป็นอันขาด

ลักษณะสีเขาโคที่ดี

 1. โคตัวใดเขาเป็นสีแวว เห็นเงาสีโคนเขาเหลืองปลายสีแดง ประดุจดังสีมณี ท่านว่า ดีนัก อยู่กับใครเกิดความสวัสดี
 2. โคตัวใดเขาดำนิล ท่านว่า ดีนัก ตีค่าไว้ ๙ ชั่งทอง
 3. โคตัวใดสีแววอยู่ในเขา โคนั้นอยู่กับใคร จะเป็นเศรษฐี คนจะนับหน้าถือตา
 4. โคตัวใดเขาเป็นปลอกรอบปลายเขา ที่ปลายแหลมมีสีขาวแวว ท่านว่า ไว้ดีนัก ตีค่าไว้ ๑๐ ชั่งทอง ควรเป็นของพระมหากษัตริย์
 5. โคตัวใดเขาสีดอกชบาแดงที่ปลายแหลมสีเหลืองแวว ท่านว่า ไว้ควรเป็นของท้าวพระยา มหากษัตริย์
 6. โคตัวใดโคนเขาสีน้ำข้าว ปลายเขาสีเหลืองแวว ท่านว่า ไว้ดีนัก ถ้าใครมีไว้จะสมบูรณ์พูลเกิดทรัพย์สินเงินดี
 7. โคตัวใดที่เขาเป็นลายเหมือนรูปภควัม โคตัวนี้ชื่อว่าเทพสิงหรณ์ ท่านว่า ดีมีไว้เป็นตบะเดชะคุ้มภัยอันตรายมาไม่ถึง
 8. โคตัวใดเขาเป็นเสี้ยนรอบเขา แต่สีต่างกันกับสีที่พื้นเขา ท่านว่า จะมีตบะเดชะมาก ควรจะเป็นของพระยามหากษัตริย์
 9. โคตัวใดปลายเขาเหมือนน้ำค้างในตอนดึก ท่านว่า ดีนัก ถ้าใครมีไว้จะบังเกิดเพชรนิลจินดายศถาบรรดาศักดิ์
 10. โคตัวใดเขาผุดเป็นเสี้ยนทั้งเขา หรือที่ปลาย ท่านว่า ดี จะสมบูรณ์พูนเกิด สรรพทรัพย์สินเงินทองดีนักแล
 11. โคตัวใดเขาสีเขียวสีดำ เป็นลำดับขึ้นไป และมีสีเหลืองรับอยู่ที่ปลาย ดีนักถ้ามีไว้จะเกิดลาภอันพึงใจ ค่า ๑๐ ชั่งทอง
 12. โคตัวใดเขาผุดขึ้นเป็นลายตอกทั่วทั้งเขา ดีนักค่า ๕ ตำลึงทอง จะบำรุงทรัพย์สิน จะบังเกิดลาภอันพึงใจ
 13. โคตัวใดเขาดำล้วนไม่ปนสีอื่น ๆ สำหรับพ่อค้าพานิช ถ้ามีไว้จะซื้อง่ายขายดี มีกำไร ค่า ๕ ตำลึงทอง
 14. โคตัวใดเขาสีเหลืองเบี้ยจักจัน หรือเหมือนสีดอกอัญชัน หรือเหมือนสีคราม ดีนักใครมีไว้ จะคุ้มครองป้องกันทุก ๆ อย่าง
 15. โคตัวใดเขาสีเป็นรูปสิงโตตั้งท่าแผ่นทยาน หรือเหมือนกับวงแหวน ดีนักจะมีตบะเดชามาก ศัตรูทำร้ายไม่ได้
 16. โคตัวใดเขากลมเกลี้ยงราวกับกลึง เหมือนขัดถูแล้วดีนัก ใครมีไว้จะเกิดลาภอันล้นหลาม และจะคุ้มภัยอันตราย
 17. โคตัวใดเขาเป็นชั้น ๆ เหมือนคันฉัตร ท่านว่า ดีนัก จะสมบูรณ์พูนเกิดลาภยศ จะมีผู้เมตตาอารี ถ้าผู้ใดไม่เชื่อท้าให้เผาตำรา

นอโม ตรีนิสิงเห

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ