ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

บุคลิกภาพ

อิทธิพลของพฤติกรรมและท่าทีความรู้สึกของผู้อื่นกับบุคลิกภาพของเรา

ขณะที่เราเที่ยวไปตักเตือนท้วงติงแก้ไขลักษณะของผู้อื่น เราเองต้องตรวจดูปฏิกิริยาของผู้อื่นที่มีต่อบุคลิกภาพของเราพร้อมกันไปด้วย คนโดยส่วนมากเข้าลักษณะผงเข้าตาตัวเองมองไม่เห็น การที่เราจะรู้สึกสำนึกในสิ่งบกพร่องในบุคลิกภาพของเราเองนั้น ยากเสียยิ่งกว่าเห็นสิ่งบกพร่องในบุคลิกภาพของผู้อื่นอีก เพราะคนแทบทุกคนบูชาตัวเองและลำเอียงเข้ากับตัวเอง อย่างไรก็ดีคนที่ฉลาดย่อมชั่งปฏิกิริยาของผู้อื่นที่มีต่อบุคลิกภาพของตน และถ้าปฏิกิริยาของผู้อื่นไม่เป็นไปในทางที่ดีต่อตนแล้ว ตนย่อมสำรวจบุคลิกภาพและแก้ไขสิ่งทีบกพร่องเสีย

โดยทั่วไปถ้าปฏิกิริยาของผู้อื่นเป็นไปในทางดีต่อเรา บุคลิกภาพของเราก็ย่อมเป็นชนิดดี โดยทางตรงกันข้ามถ้าปฏิกิริยาของผู้อื่นเป็นไปในทำนองไม่ดีต่อเรา ก็แปลว่าเรามีข้อบกพร่องในบุคลิกภาพของเรา เมื่อเป็นเช่นนี้งานอันแรกของเราก็คือการสืบค้นดูว่าลักษณะใดในบุคลิกลักษณะของเรา เป็นสาเหตุให้เกิดปฏิกิริยาในทำนองไม่ดีต่อเรา เราควรแก้ไขหรือกำจัดลักษณะนั้นเสีย ลักษณะใดที่เกิดจากนิสัย เราต้องแก้โดยการฝึกเพื่อลบล้างความเคยชินออกเสีย ซึ่งไม่ใช่ของง่ายนัก

 

อย่างไรก็ดี ความยากของเรื่องนี้อยู่ที่การจับเค้าเงื่อนในปฏิกิริยาของผู้อื่น ถ้าทุกคนปล่อยปฏิกิริยาออกไปตรงตามความคิดของตน จะไม่เป็นการยากที่จะตรวจค้นดูว่าบุคลิกภาพของเขาบกพร่องไปหรือเปล่าและในลักษณะไหน แต่มรรยาทอันดีงามไม่ยอมให้คนปล่อยปฏิกิริยาของตนออกไปตามความรู้สึกนึกคิดเสมอไป ถ้าเราต้องการจะคะเนความรู้สึกนึกคิดของผู้อื่นให้จงได้แล้ว เราต้องพยายามสังเกตเค้าเงื่อนที่มักจะเล็ดลอดออกมาเล็กน้อยเสมอในพฤติกรรมทั่วๆ ไป ถ้าเราหัดสังเกตอยู่เสมอเราจะทราบจากเค้าเงื่อนเล็กน้อยนี้ได้ว่าเขามีความรู้สึกนึกคิดอย่างไร

เราได้ทราบแล้วว่า เค้าเงื่อนแห่งความรู้สึกนึกคิดมักเล็ดลอดออกมาปรากฏอยู่ในพฤติกรรมทั่วๆ ไปเสมอ ถ้าถึงบทเราเข้าบ้าง เราก็ต้องระวังในเรื่องนี้และต้องฝึกให้ปฏิกิริยาทุกอันในพฤติกรรมต่างๆ สอดคล้องต้องกันให้ราบรื่น คนบางคนปากอย่างหนึ่งใจอย่างหนึ่ง และส่วนที่เป็น “ใจอย่างหนึ่ง” นั้นมักแสดงออกมาเป็นปฏิกิริยาอันใดอันหนึ่งให้คนอื่นเห็น

ดังนั้นเราอาจจะยุติได้ว่า การที่เราจะดำเนินกุศลบายใด ๆ ของเราให้เป็นผลเราต้องให้ปากและพฤติกรรมสอดคล้องต้องกัน ถ้าคนที่เราชมจับได้ว่าเราไม่ได้ชมเธอด้วยน้ำใสใจจริง เราต้องพยายามตรวจค้นดูว่าเขาจับเราได้ตรงไหน แล้วอย่ายอมให้สิ่งเหล่านี้ปรากฏออกมาอีกในโอกาสหลัง ๆ

อ่านต่อ >>>

สิ่งที่กำหนดบุคลิกภาพ
ทฤษฏีบุคลิกภาพ
ทฤษฎีของกลุ่มฟรอยด์ใหม่
ทฤษฏีบุคลิกภาพของแอคเลอร์
ทฤษฏีบุคลิกภาพแบบคุณลักษณะ
ทฤษฏีบุคลิกภาพตามรูปร่างของบุคคล
ทฤษฏีบุคลิกภาพการเรียนรู้ทางสังคม
ทฤษฎีบุคลิกภาพ แบบมนุษยนิยม
ทฤษฏีพัฒนาการบุคลิกภาพของอีริคสัน
การวัดบุคลิกภาพ
เครื่องมือวัดบุคลิกภาพ
การประเมินชนิดฉายภาพตนเอง
วิธีวัดบุคลิกภาพชนิดอื่น ๆ
การแสดงออกสำหรับบุคลิกภาพที่ดี
การพัฒนาบุคลิกภาพ
บุคลิกภาพและความสำเร็จ
อิทธิพลของพฤติกรรมและท่าทีความรู้สึกของผู้อื่นกับบุคลิกภาพของเรา
บุคลิกภาพกับการนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน
การใช้แบบทดสอบบุคลิกภาพ
ประยุกต์ใช้กับตนเอง
 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย