ปรัชญา อภิปรัชญา ญาณวิทยา จิตวิทยา ตรรกศาสตร์ >>

ปรัชญาการเมือง

4

วิวาทะทางปรัชญาการเมืองระหว่างยุคสมัย

วิวาทะทางปรัชญาการเมืองระหว่างภูมิปัญญาโบราณ (Ancient) กับภูมิปัญญาสมัยใหม่ (Modern)

ฝ่ายแรกเห็นว่าความรู้ที่แท้จริงอันประเสริฐสูงสุดและสมบูรณ์แบบนั้น ได้ถูกค้นพบแล้วโดยผู้รู้ในสมัยโบราณ และไม่เห็นความจำเป็นที่จะต้องแสวงหาอะไรใหม่ๆ อีกต่อไป สิ่งสำคัญจึงอยู่ที่ทำอย่างไรจึงจะฟื้นฟูภูมิปัญญาโบราณให้กลับคืนชีพขึ้นมาอีกครั้ง และพยายามที่จะทำความเข้าใจภูมิปัญญานั้นให้ได้เท่ากับผู้รู้ในอดีต

ส่วนอีกฝ่ายหนึ่งเห็นว่า ภูมิปัญญาโบราณนั้น ไม่ได้เป็นอย่างที่พวกแรกกล่าวอ้าง แต่ภูมิปัญญาสมัยใหม่ อันได้แก่ ความรู้ต่างๆ ที่ถูกค้นพบใหม่ต่างหากที่จะนำมนุษยชาติไปสู่ความก้าวหน้าอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ไม่มีเหตุผลใดที่จะยึดติดและหยุดชะงักกับภูมิปัญญาโบราณต่อไป ความรู้ทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่จึงเป็นเข็มทิศสำคัญสำหรับก้าวเดินของมนุษยชาติ

 

การวิวาทะนี้ได้เริ่มขึ้นตั้งแต่ปลายศตวรรษที่สิบหกจนถึงปลายศตวรรษที่สิบแปด และลงเอยด้วยชัยชนะของพวกที่นิยมภูมิปัญญาสมัยใหม่ โดยรูปธรรมของชัยชนะคือ “การปฏิวัติฝรั่งเศส 1789” ซึ่งล้มล้างสิ่งต่างๆ ของระบอบเก่าโดยสิ้นเชิง ทำให้คนในยุโรปตะหนักถึงการก้าวเข้าสู่ “ยุคสมัยใหม่” ที่แท้จริง ที่เลิกนิยมภูมิปัญญาโบราณ และหันมาชื่นชมยกย่อง “ความรู้ใหม่ๆ” และการค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆ ซึ่งดำเนินสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน และเรียกขานยุคใหม่ที่อยู่ในช่วงเวลาระหว่างศตวรรษที่ 5 จนถึงศตวรรษที่ 13 ใหม่ว่า “ยุคกลาง” อันหมายถึงยุคที่อยู่ระหว่าง “ยุคโบราณ” และ “ยุคใหม่ (ที่แท้จริง)”

อย่างไรก็ตาม ยุคสมัยใหม่ที่เน้นวิทยาศาสตร์เริ่มถูกท้าทายในช่วงศตวรรษที่ 20 ตัวอย่างเช่น งานของ Adorno & Horkheimer และ แนวคิด Phenomenology ของ Husserl

อ่านต่อ >>>

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ