ปรัชญา อภิปรัชญา ญาณวิทยา จิตวิทยา ตรรกศาสตร์ >>

ปรัชญาการเมือง

4

วิวาทะทางปรัชญาการเมืองระหว่างยุคสมัย

วิวาทะทางปรัชญาการเมืองระหว่างภูมิปัญญาโบราณ (Ancient) กับภูมิปัญญาสมัยใหม่ (Modern)

ฝ่ายแรกเห็นว่าความรู้ที่แท้จริงอันประเสริฐสูงสุดและสมบูรณ์แบบนั้น ได้ถูกค้นพบแล้วโดยผู้รู้ในสมัยโบราณ และไม่เห็นความจำเป็นที่จะต้องแสวงหาอะไรใหม่ๆ อีกต่อไป สิ่งสำคัญจึงอยู่ที่ทำอย่างไรจึงจะฟื้นฟูภูมิปัญญาโบราณให้กลับคืนชีพขึ้นมาอีกครั้ง และพยายามที่จะทำความเข้าใจภูมิปัญญานั้นให้ได้เท่ากับผู้รู้ในอดีต

ส่วนอีกฝ่ายหนึ่งเห็นว่า ภูมิปัญญาโบราณนั้น ไม่ได้เป็นอย่างที่พวกแรกกล่าวอ้าง แต่ภูมิปัญญาสมัยใหม่ อันได้แก่ ความรู้ต่างๆ ที่ถูกค้นพบใหม่ต่างหากที่จะนำมนุษยชาติไปสู่ความก้าวหน้าอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ไม่มีเหตุผลใดที่จะยึดติดและหยุดชะงักกับภูมิปัญญาโบราณต่อไป ความรู้ทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่จึงเป็นเข็มทิศสำคัญสำหรับก้าวเดินของมนุษยชาติ

 

การวิวาทะนี้ได้เริ่มขึ้นตั้งแต่ปลายศตวรรษที่สิบหกจนถึงปลายศตวรรษที่สิบแปด และลงเอยด้วยชัยชนะของพวกที่นิยมภูมิปัญญาสมัยใหม่ โดยรูปธรรมของชัยชนะคือ “การปฏิวัติฝรั่งเศส 1789” ซึ่งล้มล้างสิ่งต่างๆ ของระบอบเก่าโดยสิ้นเชิง ทำให้คนในยุโรปตะหนักถึงการก้าวเข้าสู่ “ยุคสมัยใหม่” ที่แท้จริง ที่เลิกนิยมภูมิปัญญาโบราณ และหันมาชื่นชมยกย่อง “ความรู้ใหม่ๆ” และการค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆ ซึ่งดำเนินสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน และเรียกขานยุคใหม่ที่อยู่ในช่วงเวลาระหว่างศตวรรษที่ 5 จนถึงศตวรรษที่ 13 ใหม่ว่า “ยุคกลาง” อันหมายถึงยุคที่อยู่ระหว่าง “ยุคโบราณ” และ “ยุคใหม่ (ที่แท้จริง)”

อย่างไรก็ตาม ยุคสมัยใหม่ที่เน้นวิทยาศาสตร์เริ่มถูกท้าทายในช่วงศตวรรษที่ 20 ตัวอย่างเช่น งานของ Adorno & Horkheimer และ แนวคิด Phenomenology ของ Husserl

อ่านต่อ >>>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย