ปรัชญา อภิปรัชญา ญาณวิทยา จิตวิทยา ตรรกศาสตร์ >>

ปรัชญาการเมือง

5

งานของ Adorno & Horkheimer

งานของ Adorno & Horkheimer ชื่อว่า Dialectic of Enlightenment โดย Adorno & Horkheimer ย้อนกลับไปที่ต้นตอของ Enlightenment ว่าทำให้มนุษย์ถูกพรากได้อย่างไร

ตรงนี้อาศัยความคิดของ Francis Bacon ที่ว่า วิทยาศาสตร์เกิดขึ้นเพื่อควบคุมธรรมชาติ การจะทำเช่นนั้นได้ต้องมีความรู้เรื่องธรรมชาติ ถึงจะเอาชนะธรรมชาติได้ และเมื่อเอาชนะธรรมชาติได้ มนุษย์ก็ไม่ต้องกลัวธรรมชาติ ดังนั้น ธรรมชาติจึงเป็นตัวทำให้เกิด Enlightenment

Adorno & Horkheimer บอกว่า ความรู้นั้นก็คืออำนาจ แท้ที่จริงแล้วเป็นอำนาจที่เกิดจากในระบบ ซึ่งไม่เพียงแต่จะปลดปล่อยมนุษย์เท่านั้น ยังกดขี่มนุษย์ได้ด้วย เมื่อย้อนกลับไปดูที่ความรู้ เกิดจากวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์เน้นความสามารถในการอธิบายได้ และเข้าใจธรรมชาติว่ามีลักษณะอย่างไร มีเอกภาพอย่างไร สามารถคำนวณได้/วัดได้ ซึ่งจะทำให้เราสามารถควบคุมธรรมชาติได้ แต่สิ่งที่ตามมาก็คือ Enlightenment นี้ ได้กลายเป็นศาสตร์ที่พูดถึงความจริงและเหนือความเห็นต่างๆ ที่มนุษย์มี ไม่ว่าจะเป็นความเห็นในเชิงศาสนา / ศิลปะ / ความคิด / ความเชื่อ ต่างๆ

 

ผลที่ออกมาก็คือ วิทยาศาสตร์อยู่เหนือความเห็นและประสบการณ์ด้านต่างๆ ของมนุษย์ และได้อ้างความเหนือกว่าเหล่านี้ มาอ้างความถูกต้องชอบธรรมของระบบต่างๆ ที่วางอยู่บนความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในการคิด คำนวณ

ดังนั้น สำหรับ Adorno & Horkheimer นั้น concept ของ Enlightenment ที่แท้จริง จึงต้องชี้ให้เห็นถึงความอ่อนด้อยของประสบการณ์ เหตุผล ฯลฯ ของมนุษย์ ที่ไม่ได้อยู่ในระบบของวิทยาศาสตร์ และสามารถจัดกล่องให้กับความไร้เหตุผลนั้นได้ เช่น ศาสนาก็อยู่ในกล่องศาสนา, ศิลปะก็อยู่ในกล่องของศิลปะ

อ่านต่อ >>>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ