ปรัชญา อภิปรัชญา ญาณวิทยา จิตวิทยา ตรรกศาสตร์ >>

ปรัชญาการเมือง

5

งานของ Adorno & Horkheimer

งานของ Adorno & Horkheimer ชื่อว่า Dialectic of Enlightenment โดย Adorno & Horkheimer ย้อนกลับไปที่ต้นตอของ Enlightenment ว่าทำให้มนุษย์ถูกพรากได้อย่างไร

ตรงนี้อาศัยความคิดของ Francis Bacon ที่ว่า วิทยาศาสตร์เกิดขึ้นเพื่อควบคุมธรรมชาติ การจะทำเช่นนั้นได้ต้องมีความรู้เรื่องธรรมชาติ ถึงจะเอาชนะธรรมชาติได้ และเมื่อเอาชนะธรรมชาติได้ มนุษย์ก็ไม่ต้องกลัวธรรมชาติ ดังนั้น ธรรมชาติจึงเป็นตัวทำให้เกิด Enlightenment

Adorno & Horkheimer บอกว่า ความรู้นั้นก็คืออำนาจ แท้ที่จริงแล้วเป็นอำนาจที่เกิดจากในระบบ ซึ่งไม่เพียงแต่จะปลดปล่อยมนุษย์เท่านั้น ยังกดขี่มนุษย์ได้ด้วย เมื่อย้อนกลับไปดูที่ความรู้ เกิดจากวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์เน้นความสามารถในการอธิบายได้ และเข้าใจธรรมชาติว่ามีลักษณะอย่างไร มีเอกภาพอย่างไร สามารถคำนวณได้/วัดได้ ซึ่งจะทำให้เราสามารถควบคุมธรรมชาติได้ แต่สิ่งที่ตามมาก็คือ Enlightenment นี้ ได้กลายเป็นศาสตร์ที่พูดถึงความจริงและเหนือความเห็นต่างๆ ที่มนุษย์มี ไม่ว่าจะเป็นความเห็นในเชิงศาสนา / ศิลปะ / ความคิด / ความเชื่อ ต่างๆ

 

ผลที่ออกมาก็คือ วิทยาศาสตร์อยู่เหนือความเห็นและประสบการณ์ด้านต่างๆ ของมนุษย์ และได้อ้างความเหนือกว่าเหล่านี้ มาอ้างความถูกต้องชอบธรรมของระบบต่างๆ ที่วางอยู่บนความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในการคิด คำนวณ

ดังนั้น สำหรับ Adorno & Horkheimer นั้น concept ของ Enlightenment ที่แท้จริง จึงต้องชี้ให้เห็นถึงความอ่อนด้อยของประสบการณ์ เหตุผล ฯลฯ ของมนุษย์ ที่ไม่ได้อยู่ในระบบของวิทยาศาสตร์ และสามารถจัดกล่องให้กับความไร้เหตุผลนั้นได้ เช่น ศาสนาก็อยู่ในกล่องศาสนา, ศิลปะก็อยู่ในกล่องของศิลปะ

อ่านต่อ >>>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย