Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

พระมหาธาตุ

2

วัดมหาธาตุ จ.สุโขทัย
พระมหาธาตุ อันเป็นประจักษ์พยานความรุ่งเรือง ของพุทธศาสนาของอาณาจักรสุโขทัย เป็นรูปแบบพุทธสถาปัตยกรรมสุโขทัย

วัดพระธาตุดอยสุเทพ จ.เชียงใหม่
จุดร่วมแห่งศรัทธา ของพุทธศาสนิกชนชาวล้านนา บนยอดสุเทพ พระธาตุศิลปะล้านนา สร้างขึ้นใน พ.ศ. 1912

 

ดพระธาตุหริภุญชัย จ.ลำพูน
รูปทรงองค์พระธาตุ คือต้นแบบให้กับพุทธสถาปัตยกรรมล้านนา สร้างขึ้นราวพุทธศตวรรษที่ 16 เพื่อเป็นศูนย์กลางพุทธศาสนาของวัฒนธรรมล้านนา บูรณะปฎิสังขรณ์ในพุทธศตวรรษที่ 21

อ่านหน้าถัดไป >>>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com