ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

พระมหาธาตุ

3

วัดพระธาตุลำปางหลวง จ.ลำปาง
พระธาตุเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองเขลางค์นคร พุทธศาสนสถานศิลปะล้านนา อายุเก่าแก่กว่า 500 ปี สร้างขึ้นในยุคต้นพุทธศตวรรษที่ 20

วัดพระศรีมหาธาตุ จ.ลพบุรี
พุทธศาสนสถานอันเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่ง ในวัฒนธรรมลุ่มน้ำเจ้าพระยา ศิลปะสมัยก่อนอยุธยา อายุราวพุทธศตวรรษที่ 19

 

วัดมหาธาตุ จ.พระนครศรีอยุธยา
สัญลักษณ์ของความรุ่งเรืองแห่งพุทธศาสนา ในสมัยอาณาจักรกรุงศรีอยุธยา สถาปัตยกรรมศิลปะอยุธยาตอนต้น พุทธศตวรรษที่ 20

อ่านหน้าถัดไป >>>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย