Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

พระมหาธาตุ

4

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.สุพรรณบุรี
พระธาตุสำคัญของชาวเมืองสุพรรณบุรี มีอายุเก่าแก่ที่สุดอีกแห่งหนึ่งในอาณาจักรกรุงศรีอยุธยา รูปแบบสถาปัตยกรรมอยุธยาตอนต้น อายุราวพุทธศตวรรษที่ 20

วัดพระศรีมหาธาตุ จ.พิษณุโลก
พระธาตุเมืองสองแคว ที่พึ่งทางใจของพุทธศาสนิกขนชาวไทย ภาคเหนือตอนล่าง พุทธสถาปัตยกรรมสมัยอยุธยาตอนต้น สร้างราวต้นพุทธศตวรรษที่ 20

 

วัดพระศรีมหาธาตุ (เชลียง) จ.สุโขทัย
ศูนย์รวมความศรัทธาของชาวสุโขทัยในปัจจุบัน รูปแบบศิลปกรรมอยุธยาตอนต้น ในพุทธศตวรรษที่ 20

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com