ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

ตู้พระไตรปิฎก

        ตู้พระไตรปิฎก วัตถุโบราณชนิดหนึ่ง ที่คนส่วนใหญ่มักชื่นชมเพียงคุณค่าภายนอก แต่แท้จริงแล้วเปรียบได้ดั่งบทเรียนชีวิตอันทรงคุณค่า หากผู้พยเห็นได้ศึกษาถึงแก่นแท้ของธรรมะที่ซ่อนเร้นอยู่ภายใน และรู้จักนำมาปฎิบัติ ขณะที่บุคคลใดชื่นชมเพียงศิลปะภายนอก ก็เปรียบเสมือนได้ก้าวผ่านขุมทรัพย์ทางปัญญาอันล้ำค่า ที่จะช่วยปลดปล่อยความทุกข์ทางใจ เฉกเช่นการหนีปัญหาแทนการต่อสู้ นั่นคือการสูญเสียประสบการณ์อันมีค่ายิ่ง ที่จะเป็นเกราะป้องกันปัญหาในอนาคต เพื่อนำคุณสู่ความสำเร็จอย่างภาคภูมิใจ

ตู้พระไตรปิฎกประเภทเท้าสิงห์ จำหลักลาย พุ่มข้าวบิณฑ์และก้านแย่ง ปิดทองประดับกระจก เดิมเป็นตู้ของหอพุทธศาสนสังคห วัดบางชี จังหวัดนนทบุรี ศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์

ตู้พระไตรปิฎกประเภทตู้ขาหมู ไม้จำหลักปิดทอง ด้านข้างเป็นภาพพระเวชสันดรชาดก ด้านหน้าเป็นภาพเสี้ยวกวาง เดิมอยู่วัดราชนัดดา พระนคร ศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์

 

ตู้พระธรรมวัดเชิงหวาย เป็นลวดลายพันธุ์พฤษามีภาพสิงห์โตจีน และกิเลน ที่มีความเป็นเลิศ ย้ายมาจากพระที่นั่งอิศยาวินิจฉัย ฝีมือช่างวัดเชิงหวาย ศิลปะสมัยอยุธยา พุทธศตวรรษที่ 22-23

อ่านหน้าถัดไป >>>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย