ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

ตู้พระไตรปิฎก

        ตู้พระไตรปิฎก วัตถุโบราณชนิดหนึ่ง ที่คนส่วนใหญ่มักชื่นชมเพียงคุณค่าภายนอก แต่แท้จริงแล้วเปรียบได้ดั่งบทเรียนชีวิตอันทรงคุณค่า หากผู้พยเห็นได้ศึกษาถึงแก่นแท้ของธรรมะที่ซ่อนเร้นอยู่ภายใน และรู้จักนำมาปฎิบัติ ขณะที่บุคคลใดชื่นชมเพียงศิลปะภายนอก ก็เปรียบเสมือนได้ก้าวผ่านขุมทรัพย์ทางปัญญาอันล้ำค่า ที่จะช่วยปลดปล่อยความทุกข์ทางใจ เฉกเช่นการหนีปัญหาแทนการต่อสู้ นั่นคือการสูญเสียประสบการณ์อันมีค่ายิ่ง ที่จะเป็นเกราะป้องกันปัญหาในอนาคต เพื่อนำคุณสู่ความสำเร็จอย่างภาคภูมิใจ

ตู้พระไตรปิฎกประเภทเท้าสิงห์ จำหลักลาย พุ่มข้าวบิณฑ์และก้านแย่ง ปิดทองประดับกระจก เดิมเป็นตู้ของหอพุทธศาสนสังคห วัดบางชี จังหวัดนนทบุรี ศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์

ตู้พระไตรปิฎกประเภทตู้ขาหมู ไม้จำหลักปิดทอง ด้านข้างเป็นภาพพระเวชสันดรชาดก ด้านหน้าเป็นภาพเสี้ยวกวาง เดิมอยู่วัดราชนัดดา พระนคร ศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์

 

ตู้พระธรรมวัดเชิงหวาย เป็นลวดลายพันธุ์พฤษามีภาพสิงห์โตจีน และกิเลน ที่มีความเป็นเลิศ ย้ายมาจากพระที่นั่งอิศยาวินิจฉัย ฝีมือช่างวัดเชิงหวาย ศิลปะสมัยอยุธยา พุทธศตวรรษที่ 22-23

อ่านหน้าถัดไป >>>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ