ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป >>

จดหมายเหตุ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระประชวรจนถึงสวรรคต

(พระยาบุรุษรัตนราชพัลลภ บันทึกเรียบเรียง)

          จดหมายเหตุ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระประชวรจนถึงสวรรตคนี้ พระยาบุรุษรัตนราชพัลลภ(นพ ไกรฤกษ์) เจ้ากรมมหาดเล็กห้องพระบรรทม ในรัชกาลนั้น เป็นผู้เรียบเรียงขึ้น ตามความที่ท่านได้ประจักษ์เอง ตั้งแต่เริ่มทรงพระประชวร จนถึงที่สุดแห่งพระชนมชีพ

อ่านหน้า1

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย