ศิลปะ หัตถกรรม สถาปัตยกรรม ประติมากรรม สันทนาการ >>

เพียงพระบรมฉายาลักษณ์พาดผ่าน

คนไทยผูกพันกับ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมาช้านาน ในบ้านเรือนหรือสถานศึกษา สถานที่ราชการ แม้แต่โต๊ะทำงาน ต่างมีพระบรมฉายาลักษณ์ของพระองค์ท่านประดิษฐานอยู่ เพื่อเป็นสิริมงคล เป็นพลังใจ สิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องยืนยันถึงความเคารพเทิดทูน และความจงรักภักดีที่มีต่อพระองค์ ผู้ทรงพระมหากรุณาธิคุณต่อประชาชนชาวไทย
             ทุกพื้นที่ของแผ่นดินไทย หากปรากฎเพียงพระบรมฉายาลักษณ์ ประดิษฐานในที่ต่างๆ เราคนไทยต่างสัมผัสได้ถึงความอบอุ่น ความสุขใจ ความร่มเย็น ด้วยความรู้สึกว่าพระองค์ท่านจะเป็นที่พึ่งพิง ของพสกนิกรชาวไทยตลอดไป แค่เพียงเห็นพระองค์ท่าน ความร่มเย็นก็แผ่ซ่านในจิตใจของคนไทยทุกคนอย่างหาที่สุดมิได้

พระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประทับยืนบนฐานสี่เหลี่ยม หล่อด้วยสำริด พ.ศ. 2450 จากโรงหล่อพี่น้องตระกูลซูล กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เป็นฝีมือประติมากร จอร์จ เออร์เนสต์ ซอลโล ชาวฝรั่งเศส ซึ่งออกแบบสร้างพระบรมรูปทรงม้า

ล็อคเก็ตพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ฝีมือช่างห้างทองเบนสัน ลอนดอน ประเทศอังกฤษ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสั่งทำเพื่อพระราชทาน พระราชโอรสและพระราชธิดา

 

พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ผินพระพักตร์ขวา ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์มหาจักรีบรมราชวงศ์ ลงยาสีบนกระเบื้องในกรอบวงกลมทองคำ ล้อมด้วยเพชรขนาดจิ๋ว ขอบนอกทำด้วยหินหยกเขียวรัสเซีย กรอบรูปนี้เป็นงานประดิษฐ์ของนาย เฮนริค วิคสตรอม ช่างมือหนึ่งในสำนักคาร์ล ฟาแบเช่ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสั่งทำเมื่อคราวเสด็จประพาสยุโรปครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. 2440

ชุดทรงพระพักตร์ ทำจากแก้วขุ่นสีฟ้า มีพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสั่งทำจากประเทศอิตาลี

อ่านต่อหน้าถัดไป >>>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย