ศิลปะ หัตถกรรม สถาปัตยกรรม ประติมากรรม สันทนาการ >>

เพียงพระบรมฉายาลักษณ์พาดผ่าน

คนไทยผูกพันกับ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมาช้านาน ในบ้านเรือนหรือสถานศึกษา สถานที่ราชการ แม้แต่โต๊ะทำงาน ต่างมีพระบรมฉายาลักษณ์ของพระองค์ท่านประดิษฐานอยู่ เพื่อเป็นสิริมงคล เป็นพลังใจ สิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องยืนยันถึงความเคารพเทิดทูน และความจงรักภักดีที่มีต่อพระองค์ ผู้ทรงพระมหากรุณาธิคุณต่อประชาชนชาวไทย
             ทุกพื้นที่ของแผ่นดินไทย หากปรากฎเพียงพระบรมฉายาลักษณ์ ประดิษฐานในที่ต่างๆ เราคนไทยต่างสัมผัสได้ถึงความอบอุ่น ความสุขใจ ความร่มเย็น ด้วยความรู้สึกว่าพระองค์ท่านจะเป็นที่พึ่งพิง ของพสกนิกรชาวไทยตลอดไป แค่เพียงเห็นพระองค์ท่าน ความร่มเย็นก็แผ่ซ่านในจิตใจของคนไทยทุกคนอย่างหาที่สุดมิได้

พระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประทับยืนบนฐานสี่เหลี่ยม หล่อด้วยสำริด พ.ศ. 2450 จากโรงหล่อพี่น้องตระกูลซูล กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เป็นฝีมือประติมากร จอร์จ เออร์เนสต์ ซอลโล ชาวฝรั่งเศส ซึ่งออกแบบสร้างพระบรมรูปทรงม้า

ล็อคเก็ตพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ฝีมือช่างห้างทองเบนสัน ลอนดอน ประเทศอังกฤษ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสั่งทำเพื่อพระราชทาน พระราชโอรสและพระราชธิดา

 

พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ผินพระพักตร์ขวา ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์มหาจักรีบรมราชวงศ์ ลงยาสีบนกระเบื้องในกรอบวงกลมทองคำ ล้อมด้วยเพชรขนาดจิ๋ว ขอบนอกทำด้วยหินหยกเขียวรัสเซีย กรอบรูปนี้เป็นงานประดิษฐ์ของนาย เฮนริค วิคสตรอม ช่างมือหนึ่งในสำนักคาร์ล ฟาแบเช่ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสั่งทำเมื่อคราวเสด็จประพาสยุโรปครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. 2440

ชุดทรงพระพักตร์ ทำจากแก้วขุ่นสีฟ้า มีพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสั่งทำจากประเทศอิตาลี

อ่านต่อหน้าถัดไป >>>

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ