ศิลปะ หัตถกรรม สถาปัตยกรรม ประติมากรรม สันทนาการ >>

เพียงพระบรมฉายาลักษณ์พาดผ่าน

2

แสตมป์ชุดโสฬศ เป็นแสตมป์ชุดแรกพิมพ์ใช้ในงาน 6 ชนิด 6 ราคา ในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พิมพ์ที่บริษัท วอเทอร์โลว์แอนด์ซันส์ ประเทศอังกฤษ

ชุดกาแฟ กระเบื้องลายทอง มีพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสั่งทำจากประเทศอิตาลี

 

รูปยาซิกาแรต พิมพ์เป็นพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว   ด้านล่างมีข้อความภาษาอังกฤษว่า   CHULALONGKORN KING OF SIAM  ผลิตโดยบริษัท แอล มิลเลอร์ แอนด์ ซันส์ จำกัด (อเมริกา) เมื่อ พ.ศ. 2443

แก้วน้ำเจียรไน ลายพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีข้อความจารึกเป็นภาษาอังกฤษว่า HIS MAJESTY S.P.P.M. CHULALONGKORN KING OF SIAM

อ่านต่อหน้าถัดไป >>>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย