ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

ด้วยรัก

          เป็นวันที่ประชาชนชาวไทยตื่นเต้นโสมนัส ยินดีเป็นล้นพ้น เป็นวันที่พวกเขาได้รอคอยให้มาถึง และก็ได้มาถึงแล้ว ณ วันนี้ ถึงแม้จะไม่มีโทรทัศน์ให้เห็นด้วยตา แต่พวกเขาก็คอยฟังข่าวจากวิทยุ และจากหนังสือพิมพ์ คนไทยจะได้มีทั้งกษัตริย์และพระราชินี พร้อมที่จะได้มีหลักที่หัวใจได้ผูกพันยึดมั่น ประเทศจะได้อยู่ในความสงบสุข หลังจากที่ความทุกข์ ความหวาดหวั่นทั้งปวงได้ผ่านพ้นไปแล้ว.

อ่านหน้า1

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย