ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป >>

บิดาแห่งกฎหมายไทย

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์

            บิดาแห่งกฎหมายไทยได้ทรงวางวิถีสุจริต สัมมาปฎิบัติเป็นแนวทางไว้ดีแล้ว อนุชนผู้เป็นนักกฎหมาย จักได้ดำเนินตามเบื้องพระบาทยุคล โดยเสด็จในปณิธาน "ชีวิตฉันคือการับใช้ประชาชน".

อ่านหน้า1

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย