ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

ธนาคารขยะรีไซเคิล

1

ขั้นตอนการดำเนินงาน ธนาคารขยะ

ขั้นตอนที่ 1
คณะทำงาน หน้าที่ของคณะทำงาน

 • ผู้จัดการธนาคาร
  รับผิดชอบดำเนินงาน ในภาพรวมของธนาคาร

 • เจ้าหน้าที่จดบันทึก
  รับผิดชอบการจดบันทึกรายละเอียด เกี่ยวกับสมาชิก ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล เลขที่ ประเภท และปริมาณวัสดุรีไซเคิล เพื่อส่งต่อให้เจ้าหน้าที่

 • เจ้าหน้าที่คัดแยก
  รับผิดชอบการคัดแยกขยะ และชั่งน้ำหนัก เพื่อจัดเก็บในสถานที่เก็บ

 • เจ้าหน้าที่คิดเงิน
  รับผิดชอบการเทียบกับราคาที่กำหนด และคิดจำนวนเงินของสินค้า ที่สมาชิกนำมาฝาก พร้อมทั้งรับผิดชอบการฝาก - ถอนเงินของสมาชิก

อ่านต่อ >>>

 

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย