ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

ความดีที่ไม่สิ้นสุด ด้วยการอุทิศอวัยวะเมื่อยามสิ้นสูญ
ด้วยการอุทิศอวัยวะเมื่อยามสิ้นสูญ

หัวใจ

อวัยวะที่ทำหน้าที่สูบฉีดโลหิต เพื่อนำออกซิเจนไปยังส่วนต่างๆของร่างกาย และนำโลหิตใช้งานแล้ว ที่มีคาร์บอนไดออกไซต์ไปฟอกที่ปอดต่อไป

อาการที่เกิดจากหัวใจทำงานผิดปกติ
- หัวใจเต้นผิดปกติ ชีพจรเต้นไม่สม่ำเสมอ
- เวียนศีรษะ อ่อนเพลีย เป็นลมบ่อย
- เจ็บแน่นที่หน้าอก เมื่อออกกำลังกายมาก หรือเครียด
  บางครั้งอาจเจ็บร้าวที่หัวไหล่ แขน ขากรรไกรข้างซ้าย
- หายใจขัด หอบเหนื่อย นอนราบไม่ได้
- ขาบวม
- ผิวหนังซีดเย็นเปียกชื้น เขียวคล้ำ (โรคหัวใจรุนแรง)

สาเหตุสำคัญที่ทำให้เป็นโรคหัวใจ
- ลิ้นหัวใจเสื่อม ทำให้เกิดลิ้นหัวใจรั่วหรือตีบ
- ความดันโลหิตสูง เป็นเวลานาน ทำให้หัวใจต้องทำงานหนัก
- เส้นเลือดที่เลี้ยงหัวใจตีบ ทำให้กล้ามเนื้อหัวใจไม่ได้รับเลือด
  เกิดกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด และกล้ามเนื้อหัวใจตาย
- การติดเชื้อไวรัสหรือแบคทีเรีย

หัวใจ
ตับ
ไต
ปอด
 

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย