ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

ความดีที่ไม่สิ้นสุด ด้วยการอุทิศอวัยวะเมื่อยามสิ้นสูญ
ด้วยการอุทิศอวัยวะเมื่อยามสิ้นสูญ

หัวใจ

อวัยวะที่ทำหน้าที่สูบฉีดโลหิต เพื่อนำออกซิเจนไปยังส่วนต่างๆของร่างกาย และนำโลหิตใช้งานแล้ว ที่มีคาร์บอนไดออกไซต์ไปฟอกที่ปอดต่อไป

อาการที่เกิดจากหัวใจทำงานผิดปกติ
- หัวใจเต้นผิดปกติ ชีพจรเต้นไม่สม่ำเสมอ
- เวียนศีรษะ อ่อนเพลีย เป็นลมบ่อย
- เจ็บแน่นที่หน้าอก เมื่อออกกำลังกายมาก หรือเครียด
  บางครั้งอาจเจ็บร้าวที่หัวไหล่ แขน ขากรรไกรข้างซ้าย
- หายใจขัด หอบเหนื่อย นอนราบไม่ได้
- ขาบวม
- ผิวหนังซีดเย็นเปียกชื้น เขียวคล้ำ (โรคหัวใจรุนแรง)

สาเหตุสำคัญที่ทำให้เป็นโรคหัวใจ
- ลิ้นหัวใจเสื่อม ทำให้เกิดลิ้นหัวใจรั่วหรือตีบ
- ความดันโลหิตสูง เป็นเวลานาน ทำให้หัวใจต้องทำงานหนัก
- เส้นเลือดที่เลี้ยงหัวใจตีบ ทำให้กล้ามเนื้อหัวใจไม่ได้รับเลือด
  เกิดกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด และกล้ามเนื้อหัวใจตาย
- การติดเชื้อไวรัสหรือแบคทีเรีย

หัวใจ
ตับ
ไต
ปอด
 

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ