วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา >>

ระบบอวัยวะสืบพันธุ์

ในหลายศตวรรษมาแล้วพบว่า ความรู้เกี่ยวกับกายวิภาคพื้นฐานของระบบอวัยวะเพศชายและหญิง ซึ่งหลายคนมองว่าเป็นเรื่องน่าอายที่จะพูดถึงหรือสัมผัส แต่ข้อมูลที่ถูกต้องเชื่อถือได้ในเรื่องอวัยวะเพศและการทำงานของอวัยวะเพศนั้น เพิ่งจะประจักษ์ชัดเจนหลังจากการเผยแพร่ผลการศึกษาวิจัยของมาสเตอร์ และจอห์นสัน (Masters and Johnson, 1966)

ระบบอวัยวะทางเพศของชายและหญิงมีหน้าที่หลายอย่าง เช่น การสืบทอดลูกหลาน สร้างความสุขความสำราญ และเป็นรูปแบบหนึ่งของการแลกเปลี่ยนความผูกพันและการสื่อสารระหว่างกัน รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์และความรักระหว่างกันด้วย ในปัจจุบันความกังวลเกี่ยวกับการเพิ่มจำนวนของประชากรและสถิติการเกิด ทำให้การใช้เรื่องเพศเพื่อการสืบพันธุ์อย่างเดียวลดน้อยลง

 

การพัฒนาประสิทธิผลของการคุมกำเนิด และการค้นพบหน้าที่ของการมีเพศสัมพันธ์อย่างครบถ้วน แสดงให้เห็นว่าคนจำนวนมหาศาลมีเพศสัมพันธ์ไม่ใช่เพียงเพื่อการสืบพันธุ์อย่างเดียว และเป็นที่ยอมรับว่าอวัยวะเพศชายมีศักยภาพในการสร้างความสำราญทางเพศด้วย ขณะที่บทบาทในการสืบพันธุ์เป็นเพียงผลพลอยได้ของความเพลิดเพลินทางเพศ ในการศึกษาเกี่ยวกับอวัยวะเพศหญิงพบว่า หน้าที่การสืบพันธุ์นั้นเป็นหน้าที่สำคัญของมดลูก รังไข่ และปีกมดลูก ส่วนความสำคัญของช่องคลอด ปุ่มกระสัน และอวัยวะสืบพันธุ์ภายนอกมักจะ ถูกละเลย (Kelly, 1986)

อวัยวะสืบพันธุ์เพศหญิง (Female sexual organs)
อวัยวะสืบพันธุ์เพศชาย (Male sexual organs)
 

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ