วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา >>

ระบบอวัยวะสืบพันธุ์

ในหลายศตวรรษมาแล้วพบว่า ความรู้เกี่ยวกับกายวิภาคพื้นฐานของระบบอวัยวะเพศชายและหญิง ซึ่งหลายคนมองว่าเป็นเรื่องน่าอายที่จะพูดถึงหรือสัมผัส แต่ข้อมูลที่ถูกต้องเชื่อถือได้ในเรื่องอวัยวะเพศและการทำงานของอวัยวะเพศนั้น เพิ่งจะประจักษ์ชัดเจนหลังจากการเผยแพร่ผลการศึกษาวิจัยของมาสเตอร์ และจอห์นสัน (Masters and Johnson, 1966)

ระบบอวัยวะทางเพศของชายและหญิงมีหน้าที่หลายอย่าง เช่น การสืบทอดลูกหลาน สร้างความสุขความสำราญ และเป็นรูปแบบหนึ่งของการแลกเปลี่ยนความผูกพันและการสื่อสารระหว่างกัน รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์และความรักระหว่างกันด้วย ในปัจจุบันความกังวลเกี่ยวกับการเพิ่มจำนวนของประชากรและสถิติการเกิด ทำให้การใช้เรื่องเพศเพื่อการสืบพันธุ์อย่างเดียวลดน้อยลง

 

การพัฒนาประสิทธิผลของการคุมกำเนิด และการค้นพบหน้าที่ของการมีเพศสัมพันธ์อย่างครบถ้วน แสดงให้เห็นว่าคนจำนวนมหาศาลมีเพศสัมพันธ์ไม่ใช่เพียงเพื่อการสืบพันธุ์อย่างเดียว และเป็นที่ยอมรับว่าอวัยวะเพศชายมีศักยภาพในการสร้างความสำราญทางเพศด้วย ขณะที่บทบาทในการสืบพันธุ์เป็นเพียงผลพลอยได้ของความเพลิดเพลินทางเพศ ในการศึกษาเกี่ยวกับอวัยวะเพศหญิงพบว่า หน้าที่การสืบพันธุ์นั้นเป็นหน้าที่สำคัญของมดลูก รังไข่ และปีกมดลูก ส่วนความสำคัญของช่องคลอด ปุ่มกระสัน และอวัยวะสืบพันธุ์ภายนอกมักจะ ถูกละเลย (Kelly, 1986)

อวัยวะสืบพันธุ์เพศหญิง (Female sexual organs)
อวัยวะสืบพันธุ์เพศชาย (Male sexual organs)
 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย