ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

พระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์

คำสัญญา 9 ข้อ ของพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์

 

เช่นเดียวกับข้อก่อนหน้านี้ ปัญหาเกี่ยวกับความถูกต้อง และสมเหตุสมผลของคำสัญญา 9 ข้อ และโดยเฉพาะ “คำสัญญาข้อสำคัญ”เป็นสิ่งที่ถูกกล่าวขวัญถึงมากที่สุดระหว่างกระบวนการแต่งตั้งมาร์กาเร็ต มารีย์ อาลาก๊อก เป็นบุญราศี ดูเหมือนว่านี่คือส่วนหนึ่งของโครงการของ “ทนายปีศาจ” ที่จะเสนอให้เป็นอุปสรรคขัดขวางการแต่งตั้ง อุปสรรคนี้ถูกลบล้าง และการแต่งตั้งสำเร็จไปในปี ค.ศ. 1864 การแต่งตั้งเป็นนักบุญเกิดขึ้นในวันฉลองพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์ วันที่ 13 พฤษภาคม 1920 ระหว่างช่วงเปลี่ยนศตวรรษ มีคนตั้งคำถามบ่อย ๆ ว่า “แล้วเรื่องคำสัญญาเล่า โดยเฉพาะคำสัญญาข้อสำคัญ?” เรื่องนี้อาจไม่ใช่ประเด็นที่ยังถกเถียงกันอยู่ในปัจจุบัน และอาจไม่มีใครรื้อฟื้นขึ้นมาอีกในสหัสวรรษหน้า แต่จำเป็นต้องตอบคำถามนี้สั้น ๆ เพื่อให้บทนี้สมบูรณ์ โดยใช้คำพูดของท่านนักบุญเอง :

 

“ในวันศุกร์วันหนึ่งระหว่างรับศีลมหาสนิท พระองค์ตรัสแก่ทาสผู้ไม่คู่ควรของพระองค์ ถ้าเธอไม่เข้าใจผิด ว่า : เราสัญญากับเจ้าด้วยความเมตตาอันมากล้นในดวงใจของเรา ว่าความรักอันทรงอานุภาพของดวงใจนี้จะมอบพระหรรษทานแห่งการสำนึกผิดครั้งสุดท้ายให้แก่ทุกคนที่รับศีลมหาสนิทในวันศุกร์ต้นเดือน 9 ครั้ง เขาเหล่านั้นจะไม่ตายโดยที่ดวงใจนี้ไม่โปรดปราน หรือโดยไม่ได้รับศีลศักดิ์สิทธิ์ และดวงใจของเราจะเป็นที่หลบภัยอย่างแน่นอนสำหรับพวกเขาในวาระสุดท้าย”

 

สิ่งแรกที่ควรสังเกตคือ เมื่อกระบวนการแต่งตั้งเป็นนักบุญเริ่มต้นขึ้น ข้อเขียนของผู้ได้รับการพิจารณาจะถูกตรวจสอบอย่างถี่ถ้วน เพื่อให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าบุคคลนั้นมีความคิดเห็นที่ถูกต้องตามขนบธรรมเนียมมาตลอดชีวิต ในกรณีของมาร์กาเร็ต มารีย์ อาลาก๊อก ก็เช่นเดียวกัน คำสัญญาทุกข้อได้ถูกตรวจสอบตามกฎของการแปลความหมายการเผยแสดงส่วนตัว เกี่ยวกับสาเหตุเหนือธรรมชาติ การดลใจ และการถ่ายทอดสารโดยปราศจากสิ่งที่ไม่ถูกต้อง

 

นอกจากนี้ “เมื่อพิจารณาคำสัญญาทั้ง 9 ข้อ โดยรวมแล้ว ไม่มีข้อใดที่ยืนยัน หรือสัญญาสิ่งใดที่เกินเลยจากสิ่งที่พระเยซูเจ้าเองทรงสัญญาไว้ในพระวรสาร ผู้ที่มีความเข้าใจความศรัทธาต่อพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์อย่างถูกต้อง และปฏิบัติกิจศรัทธานี้ด้วยความเชื่อที่ลึกซึ้ง และครบถ้วน จะไม่พบว่าองค์ประกอบ ‘ใหม่’ ในคำสัญญาเหล่านี้เป็นปัญหาพิเศษแต่อย่างใด” (ราห์เนอร์ : การสืบสวนทางเทววิทยา หน้า 351) ควรสังเกตว่านี่ไม่ใช่คำสัญญาที่มอบให้แก่บุคคลที่เข้ามาร่วมในโครงการ หรือรับคำแนะนำวิธีที่จะมีอำนาจเหนือพระเจ้า หรืออำนาจสูงสุดแห่งน้ำพระทัยของพระองค์ แต่เป็นรางวัลสำหรับผู้ที่มอบตนเองด้วยความเชื่อโดยปราศจากเงื่อนไข และความแคลงใจในน้ำพระทัยของพระเจ้า

 

คุณพ่อเมอร์เมียรช์S.J. ผู้เป็นนักเทววิทยาศีลธรรม ได้พิจารณาสิ่งที่เกี่ยวข้องกับ “คำสัญญาข้อสำคัญ”อย่างละเอียด และได้ยืนยันความเป็นจริงอย่างไม่มีอคติ และความถูกต้องสมบูรณ์สำหรับทุกยุคสมัย แต่นักเทศน์จำเป็นต้องระมัดระวัง และต้องเทศน์สอนมิให้บุคคลใดฉวยโอกาสทำบาปหลังจากที่เขาได้ทำนพวารในวันศุกร์ต้นเดือนแล้ว โดยคิด หรือทึกทักเอาเองว่าเขาจะต้องได้รับพระเมตตาของพระเจ้า ซึ่งแสดงนัยว่า มีคนที่อาจยึดถือคำสัญญานี้ เหมือนคนที่กำลังจะจมน้ำพยายามยึดเกาะฟางที่ลอยน้ำมา

ความศรัทธาต่อพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ในอดีต และปัจจุบัน
รากฐานความเชื่อของความศรัทธาต่อพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า
คำขอร้องของพระสันตะปาปา
ความศรัทธานี้ และความศรัทธาอื่นๆ
พระหฤทัยรักของพระเยซูคริสตเจ้า
พระบุคคลของพระเยซูคริสตเจ้า
สัญลักษณ์ หรือเครื่องหมาย
ความศรัทธาต่อพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ในปัจจุบัน
การชดเชยบาปต่อพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์
การปลอบโยนพระเยซูเจ้า
คำสัญญา 9 ข้อ ของพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์
ความเหมาะสมของความศรัทธาในสหัสวรรษที่ 3
บทเร้าวิงวอนพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ และบทเร้าวิงวอนอื่นๆ
บทเร้าวิงวอนพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์
คำอธิบายคำวิงวอนในบทเร้าวิงวอนพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์
ภาคผนวก
  

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย