ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

กลับหน้า พระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์

คำอธิบายคำวิงวอนในบทเร้าวิงวอนพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์

พระหฤทัยพระเยซู ถูกสบประมาทอย่างท่วมท้น (Loaded with opprobrium)

          ไม่น่าแปลกใจที่บทเร้าวิงวอนข้อนี้มีถึง 3 รูปแบบ และเราจำเป็นต้องพิจารณาทั้ง 3 รูปแบบ เพื่อจะเข้าใจอย่างแท้จริงว่าพระเยซูเจ้าทรงถูกบีบคั้นอย่างไรระหว่างพระทรมานของพระองค์ อีกสองรูปแบบคือ “ถูกสบประมาทจนอิ่มหนำ” และ “ท่วมท้นด้วยความอัปยศ” สมญาที่เราใช้นี้ไม่ช่วยให้ความกระจ่างมากนัก แต่สมญาที่สองตรงกับพระคัมภีร์ (ซึ่งปรากฏในบทสดุดี 54 และจดหมายฉบับที่หนึ่งของนักบุญเปโตร) และจะช่วยให้คำอธิบายนี้เฉียบคมมากขึ้น และนำเราไปสู่พระทรมานของพระเยซูเจ้าโดยตรง

          พจนานุกรมภาษาละติน ไม่แนะนำให้ใช้คำว่า “opprobrium” ซีเซโร หรือคาซาร์ ก็ไม่ใช้คำนี้ นักประพันธ์ทั้งสองคนนี้ถือได้ว่าเป็นนักประพันธ์ผลงานภาษาละตินชั้นแนวหน้า แต่เขาไม่ลดศักดิ์ศรีลงไปใช้คำนี้ แต่ทว่า โฮเรซ กวีผู้นิยมการเสพสุข (Epicurean) ใช้คำนี้ เป็นที่น่าสังเกตว่า โฮเรซ ถือว่าตนเองเป็น “สุกรในหมู่ผู้นิยมการเสพสุข” เนื่องจากคำนี้เป็นคำที่ใช้ในบทเร้าวิงวอนภาษาละตินฉบับเดิม เราจึงพอจะจินตนาการได้ว่า พระเยซูเจ้าทรงถูกสบประมาทมากมายเพียงไรระหว่างพระทรมาน ทั้งนี้มิใช่คำว่า “reviling (การด่าประจาน)” จะมีศักดิ์ศรีกว่า เพราะคำนี้หมายถึงการด่าทอ เรียกด้วยคำหยาบ ขณะที่ผู้เพ่งฌานทั้งหลายรำพึงตามพระทรมานของพระเยซูเจ้า คนเหล่านี้สะดุดใจกับความหยาบคายที่ถูกแสดงต่อพระเยซูเจ้า นับตั้งแต่พระองค์ทรงถูกจับกุมในสวนมะกอกเทศจนถึงลมหายใจสุดท้ายของพระองค์ คำว่า Vile หมายถึงบุคคลที่หยาบร้าย ส่วนคำว่า humiliations (ความอัปยศ) มีความหมายเกี่ยวข้องกับคุณธรรมความสุภาพถ่อมตน รวมถึงการทรมานกาย แต่คำนี้มีความหมายที่มีศักดิ์ศรีในชีวิตจิต เมื่อเราแสวงหาความอัปยศเหล่านี้เพื่อให้ได้มาซึ่งคุณธรรมความสุภาพถ่อมตน แต่ทั้งความอัปยศ และการทรมานกายต่างก็นำมาซึ่งความเจ็บปวด เมื่อเราได้รับจากผู้อื่น

 

          อีกข้อความหนึ่ง ซึ่งชัดเจนไม่แพ้กันคือคำว่า “แบกคำสบประมาท (loaded down)” “จนอิ่มหนำ (saturated)” และ “อย่างท่วมท้น (overwhelmed)”คำแรกแสดงถึงการแบกภาระหนักจนถึงกับล้ม ถ้าเพิ่มเพียงฟางอีกเส้นเดียว ส่วนคำว่าอิ่มหนำ หมายถึงการยอมรับทุกสิ่งเท่าที่สามารถรับไว้ได้ จนไม่สามารถรับสิ่งใดเพิ่มขึ้นได้อีกแล้ว ส่วนคำสุดท้ายแสดงถึงการถูกบดขยี้ โดยปราศจากทางหนี

 

          ถ้าเพียงคำที่ใช้บรรยายยังหนักหนาเพียงนี้ บริบทของคำยิ่งแสดงนัยสำคัญมากขึ้นอีก บทสดุดี 54 (55) 10-14 เผยว่าผู้รับทนความทุกข์กำลังทนจนถึงขีดสุด และไม่สามารถทนสิ่งอื่นใดได้อีก เพราะเขารู้ดีว่าผู้เบียดเบียนเขาเป็นใคร :

          “มิใช่ศัตรูที่เยาะเย้ยข้าพเจ้า ถ้าเป็นเช่นนั้นข้าพเจ้าจะทนได้

          มิใช่ปรปักษ์ที่แสดงความหยิ่งลำพองกับข้าพเจ้า ถ้าเป็นเช่นนั้นข้าพเจ้าจะหลบเขาได้

          แต่เป็นท่าน ผู้เท่าเทียมกับข้าพเจ้า ผู้เป็นเพื่อนผู้คุ้นเคยของข้าพเจ้า

          เราเคยสนทนากันอย่างชื่นใจ เราดำเนินในพระนิเวศของพระเจ้าฉันมิตรสนิท”

          ทั้งการสบประมาท ด่าประจาน และความอัปยศ คือความทุกข์ทรมานในวิญญาณของพระเยซูเจ้า ความทุกข์ทรมานทางวิญญาณหนักหนากว่าทางร่างกาย เมื่อความเจ็บปวดทางกายมากเกินจุดหนึ่ง ร่างกายจะหมดความรู้สึก และบุคคลที่กำลังเจ็บปวดนั้นอาจหมดสติได้โดยง่าย หรืออาจถึงกับเสียชีวิต แต่ความทุกข์ทรมานของวิญญาณไม่ใช่เช่นนั้น มันจะเพิ่มขึ้นอย่างปราศจากขีดจำกัดเพราะธรรมชาติของจิตกำลังทนทรมาน ความทุกข์ทรมานทางร่างกายสามารถขีดวงจำกัด และวัดได้ด้วยขอบเขตของความรู้สึก แต่ไม่มีสิ่งใดจำกัดขอบเขตของวิญญาณได้

 

          ความทุกข์ทรมานของวิญญาณมนุษย์ของพระเยซูเจ้าแบ่งออกได้เป็นสองประเภท หนึ่งคือความทุกข์ทรมานที่พระองค์ทรงรับทนในพระเกียรติของพระองค์ และอีกอย่างหนึ่งคือความทุกข์ที่พระองค์ประสบในความรักของพระองค์ เราจะพิจารณาความทุกข์ประการหลังนี้ในภายหลัง และขอให้เราคิดว่าพระองค์ต้องทนกับการถูกหมิ่นศักดิ์ศรี และเกียรติมากเท่าไรตลอดชีวิตของพระองค์ พระองค์ทรงเกิดมาเสมือนคนพเนจรในถ้ำเลี้ยงสัตว์ พระองค์สิ้นพระชนม์นอกตัวเมืองเหมือนอาชญากรคนหนึ่ง พระองค์ทรงถูกจับกุมเหมือนโจรผู้ร้าย ทรงถูกประณามว่าเป็นผู้ดูหมิ่นพระเจ้า ถูกตบหน้า และถ่มน้ำลายรด ทรงถูกปฏิบัติเหมือนเป็นคนโง่ในราชสำนักของเฮโรด ทรงถูกต้อนไปรวมกับอาชญากรที่หยาบช้าที่สุด และถูกถือว่าต่ำช้ากว่าบารับบัส ซึ่งเป็นอาชญากรที่เลวที่สุด ความเป็นกษัตริย์ของพระองค์ถูกเย้ยหยัน และพระองค์ทรงได้รับการปฏิบัติเสมือนเป็นคนอวดอ้างที่ต่ำทราม ดังนั้น ความตายของพระองค์จึงเป็นความตายของคนทรยศ ทรงสวมมงกุฎหนาม บัลลังก์ของพระองค์คือตะแลงแกงแห่งไม้กางเขน ภายในสัปดาห์เดียวหลังจากที่ฝูงชนโห่ร้องประกาศว่าพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ พระองค์ทรงต้องรับฟัง อย่างน้อยก็จากปากของบางคนที่มาชุมนุมกันหน้าบัลลังก์พิพากษาของปีลาต เสียงร้องที่เสียดแทงใจว่า “เราไม่มีกษัตริย์นอกจากซีซาร์” พวกทหารหาความสนุกจากการเย้ยหยันพระองค์ ด้วยการคุกเข่าแสดงความเคารพ และเรียกพระองค์ว่า “ข้าแต่กษัตริย์ของชาวยิว ขอทรงพระเจริญเทอญ” (มธ 27:29) ในคำบรรยาย และคำทำนายถึงพระทรมานของพระองค์มีคำว่า “เยาะเย้ย” ถึง 8 ครั้ง

 

          นักบุญเปาโล บรรยายสภาพของพระเยซูเจ้าในจดหมายถึงชาวโครินธ์ ฉบับที่ 2 ว่า “พระเจ้าทรงทำให้พระองค์ผู้ไม่รู้จักบาปเป็นผู้รับบาป” (5:21) เราไม่มีวันหยั่งถึงความลึกของประโยคนี้ได้ ผู้เพ่งฌานสมัยใหม่คือพระสังฆราช ออตโตคาร์ โปรแฮสก้า บรรยายด้วยภาษาที่มองเห็นภาพ ซึ่งควรจะทำให้เราสะเทือนใจ และเลิกนิ่งนอนใจว่า “แม้ว่าบาดแผล หนาม ตะปู และโลหิตเป็นเครื่องแสดงออกถึงความเจ็บปวดได้เป็นอย่างดี แต่ความลึกล้ำของความทุกข์ทรมาน ความร้อนแรง และเจ็บปวดนี้อยู่ภายในวิญญาณ นี่คือความลึกล้ำของพระทรมานของพระเยซูเจ้า คือวิญญาณที่เศร้าระทมจนถึงตาย กางเขนของพระเยซูเจ้าขยายใหญ่ขึ้นเพราะเหตุนี้ และผู้ที่ต้องการเข้าใจความทุกข์ทรมานของพระคริสตเจ้า และมีความสงสารเห็นใจพระองค์ ไม่ควรลืมแม้แต่นาทีเดียวว่า วิญญาณของพระเยซูเจ้านั้นเศร้าระทมอย่างไม่มีขอบเขต”

          “ด้วยความรังเกียจ และความน่ากลัวของบาป โลก และความต่ำช้าของโลกเกาะกุมพระองค์ และวิญญาณของพระองค์อ่อนล้าจากการเพ่งพินิจโคลน และโลหิต บาปถ่วงทับพระองค์อย่างน่ากลัว พระองค์ทรงรับรู้ได้ถึงน้ำหนักทั้งหมดของบาป ความศักดิ์สิทธิ์ ความบริสุทธิ์ ความอ่อนโยนของพระองค์ รังเกียจสิ่งที่พระองค์ทนแบกอยู่นี้ พระหฤทัยของพระเยซูเจ้า พระบุตรของพระบิดานิรันดร ทรงเป็นอ่างรองรับบาปของโลก! พระหฤทัยของพระเยซูเจ้า พระวิหารศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้า ตกอยู่ท่ามกลางสิ่งโสโครก!…แม้แต่ประกาศกเอลียาห์ ผู้มีวิญญาณที่ร้อนระอุ ยังถึงกับคลานใต้พุ่มไม้ และวิญญาณที่เหนื่อยล้าของท่านกระซิบว่า “ข้าแต่พระเจ้าของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าตายเสียยังดีกว่าจะดำรงชีวิตในบ่อโคลนนี้” และจงดูที่ใต้ต้นมะกอกเทศในสวนเกธซีมานีนั้นเถิด พระเยซูเจ้าทรงกำลังถูกท่วมทับด้วยความรังเกียจ วิญญาณของพระองค์ได้รับความอัปยศจนกลายเป็นผุยผง และพระหฤทัยของพระองค์ยังยึดเหนี่ยวโลกไว้” (บทรำพึงตามพระวรสาร, ภาค 3, หน้า 97-98) แม้แต่คนที่ใจกระด้างที่สุดก็ควรจะสะเทือนใจกับฉากนี้

 

          คำตำหนิที่เราสมมุติว่าเป็นคำพูดของพระคริสตเจ้า และใช้ขับร้องระหว่างการนมัสการกางเขนในวันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ คงจะไม่มีความหมาย ถ้าไม่สามารถทำให้เรารู้สึกได้ว่าทั้งหมดนี้ไม่ได้เป็นเพียงการแสดงละคร ทุกวันนี้ นี่คือการแสดงความรู้สึกของพระกายทิพย์ คือพระศาสนจักรที่ครวญครางภายใต้ความอัปยศที่ถูกโยนใส่ทับถมเธอในโลกปัจจุบัน

 

บทภาวนาสั้น: พระหฤทัยพระเยซูที่หนักอึ้งด้วยการสบประมาท ท่วมท้นด้วยความอัปยศ โปรดทรงสอนเราให้ติดตามพระองค์ตามทางแห่งความสุภาพถ่อมตน ให้เรายอมรับความอัปยศ เพื่อให้เราพยายามเป็นเหมือนพระองค์

» พระหฤทัยพระเยซู บุตรแห่งพระบิดานิรันดร

» พระหฤทัยพระเยซู ที่พระจิตทรงตกแต่งในครรโภทรแห่งพระมารดาพรหมจารี

» พระหฤทัยพระเยซู ร่วมสภาวะกับพระวจนาตถ์แห่งพระเจ้า

» พระหฤทัยพระเยซู ทรงมหิทธิศักดิ์ไม่มีขอบเขต

» พระหฤทัยพระเยซู วิหารศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้า

» พระหฤทัยพระเยซู ตำหนักแห่งพระเจ้าสูงสุด

» พระหฤทัยพระเยซู เคหะของพระเจ้า และประตูสวรรค์

» พระหฤทัยพระเยซู เตาไฟโชติช่วงแห่งความรัก

» พระหฤทัยพระเยซู เครื่องรองรับความยุติธรรม และความรัก

» พระหฤทัยพระเยซู เปี่ยมด้วยคุณงาม และความรัก

» พระหฤทัยพระเยซู ขุมฤทธิ์กุศลทั้งปวง

» พระหฤทัยพระเยซู สมแก่คำสรรเสริญทุกประการ

» พระหฤทัยพระเยซู ราชา และศูนย์รวมแห่งดวงใจทั้งหลาย

» พระหฤทัยพระเยซู ขุมพระปรีชาญาณ และความรู้ทั้งปวง

» พระหฤทัยพระเยซู ที่ประทับแห่งพระเทวภาพครบบริบูรณ์

» พระหฤทัยพระเยซู ที่สบพระทัยแห่งพระบิดา

» พระหฤทัยพระเยซู ที่เราได้รับทานจากความบริบูรณ์ของพระองค์

» พระหฤทัยพระเยซู ความปรารถนาแห่งเนินเขานิรันดร

» พระหฤทัยพระเยซู ทรงอดทน และเมตตากรุณา

» พระหฤทัยพระเยซู ความมั่งคั่งสำหรับทุกคนที่มาวิงวอนพระองค์

» พระหฤทัยพระเยซู ธารแห่งชีวิต และความศักดิ์สิทธิ์

» พระหฤทัยพระเยซู ทรงชดเชยบาปของเรา

» พระหฤทัยพระเยซู ถูกสบประมาทอย่างท่วมท้น (Loaded with opprobrium)

» พระหฤทัยพระเยซู แหลกราญด้วยอาชญากรรมของเรา

» พระหฤทัยพระเยซู นอบน้อมจนสิ้นพระชนม์

» พระหฤทัยพระเยซู ถูกแทงด้วยหอก

» พระหฤทัยพระเยซู ธารความทุเลาบรรเทา

» พระหฤทัยพระเยซู ชีวิต และการคืนชีพของเรา

» พระหฤทัยพระเยซู สันติภาพ และการคืนดีของเรา

» พระหฤทัยพระเยซู ยัญบูชาไถ่บาปมนุษย์

» พระหฤทัยพระเยซู ความรอดของผู้วางใจในพระองค์

» พระหฤทัยพระเยซู ความวางใจของผู้ที่ตายในพระองค์

» พระหฤทัยพระเยซู ความโสมนัสปรีดาแห่งนักบุญทั้งหลาย

กลับหน้า พระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย