ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

กลับหน้า พระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์

คำอธิบายคำวิงวอนในบทเร้าวิงวอนพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์

พระหฤทัยพระเยซู แหลกราญด้วยอาชญากรรมของเรา

          อีกรูปแบบหนึ่งของบทเร้าวิงวอนข้อนี้คือ “พระหฤทัยพระเยซู บอบช้ำเพราะความผิดของเรา” เราต้องพิจารณาทั้งสองรูปแบบนี้ เพื่อจะเข้าใจความโศกเศร้า และความเจ็บปวดภายในพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า บทเร้าวิงวอนข้อก่อนหน้านี้เน้นที่การถูกดูหมิ่นที่พระเยซูเจ้าต้องทนรับ ในข้อนี้ เราจะเน้นความโศกเศร้าของพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า

 

          โยเซฟ เดอ กีเบิร์ต S.J. เขียนไว้ในหนังสือชื่อ The Jesuits : Their Spiritual Doctrine and Practice ว่า “ผลงานเกี่ยวกับกิจศรัทธาต่อพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ที่เด่นกว่าผลงานอื่น ๆ ทั้งหมดในศตวรรษที่ 18 คือผลงานของคุณพ่อโยเซฟ กัลลีเฟท์ S.J. เขาเป็นบุตรฝ่ายจิตของนักบุญโคลด ลา โกลอมบีแอร์ และเป็นเพื่อนนักศึกษาของครัวเซต์ เขาได้เริ่มต้นทำงานเผยแพร่การถวายเกียรติแด่พระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแล้ว เมื่อเขาได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ช่วยชาวฝรั่งเศสของอธิการใหญ่คณะเยสุอิตในกรุงโรม เขาได้เตรียมการอภิปรายต่อหน้าสมณกระทรวงว่าด้วยพิธีกรรมในปี ค.ศ. 1726-27 รวมทั้งประพันธ์ผลงานชื่อกิจศรัทธาต่อพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งจะใช้เป็นพื้นฐานสำหรับการอภิปรายนี้ ในผลงานชิ้นนี้กัลลีเฟท์ ได้อธิบายเกี่ยวกับต้นกำเนิด ลักษณะ ความดีเด่น และการปฏิบัติกิจศรัทธานี้” (หน้า 397)

 

          บุรุษผู้มีความคิดลุ่มลึกนี้บอกเราว่า ในพระทรมานของพระองค์ พระเยซูเจ้าทรงรับทนความเจ็บปวดในพระหฤทัยของพระองค์มากกว่าส่วนอื่นใดในพระกายอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ ด้วยเหตุผลว่าความเจ็บปวดภายในของพระผู้ไถ่นั้นหนักหนาสาหัสยิ่งกว่าความเจ็บปวดภายนอก และความเจ็บปวดภายในนี้มีศูนย์กลางอยู่ที่พระหฤทัยของพระองค์

 

          ประโยคหนึ่งซึ่งพระเยซูเจ้าตรัสขณะที่พระองค์เสด็จเข้าไปในสวนเกทเสมนี น่าจะทำให้เราเข้าใจว่าความทุกข์ทรมานของพระองค์หนักเพียงไร “ใจเราเป็นทุกข์แทบสิ้นชีวิต” (มธ 26:28) ซึ่งเท่ากับกล่าวว่า “เราเศร้าใจอย่างยิ่ง และมีความเศร้าระทมท่วมท้นจนเราแทบจะสิ้นชีวิต เรารับทนความทุกข์ทุกอย่าง และความเจ็บปวดภายในจากความตายที่ใกล้เข้ามา ความรุนแรงของความเจ็บปวดภายในนี้มากพอจะฆ่าเราได้” ในตอนท้ายของคำบรรยายการประจญพระเยซูเจ้าในทะเลทราย นักบุญลูกา ได้เติมรายละเอียดอย่างหนึ่งซึ่งหลายคนมองข้ามเมื่ออ่านคำบรรยายนี้ “ปีศาจจึงแยกจากพระองค์ไป รอจนกว่าจะถึงเวลาที่เหมาะสม” เมื่อเสด็จเข้าไปในสวนมะกอกเทศ พระเยซูเจ้าทรงรู้ว่าการที่ทรงเลือกไถ่กู้มนุษยชาติด้วยการตายบนไม้กางเขนนั้น พระองค์จะต้องถูกประจญจากปีศาจในที่สุด อีกนัยหนึ่งคือ การประลองกำลังกับปีศาจกำลังใกล้เข้ามา และพระเยซูเจ้าทรงเริ่มกลัว และหนักใจ หรือทรงรู้สึกหดหู่ และกังวล พระเยซูเจ้าทรงกลัวความตาย และความเจ็บปวดก่อนตายที่พระองค์ทรงรู้ล่วงหน้า คำว่า “ความเจ็บปวดก่อนตาย (agony) มาจากคำภาษากรีกว่า agon ซึ่งหมายถึงการประลองกำลังแบบตัวต่อตัว เช่นมวยปล้ำ ซึ่งคู่ต่อสู้ยึดจับตัวกันและกันด้วยกำลังทั้งหมดที่มีอยู่ ซึ่งจะมองเห็นได้จากเหงื่อที่ไหลโทรมกาย พระเยซูเจ้าทรงหวั่นไหวกับภาพนิมิตนี้ พระองค์ทรงรักชีวิต และทรงยึดเหนี่ยวชีวิตนี้ด้วยทุกเส้นใยของพระหฤทัย มิใช่เพราะชีวิตนี้เป็นสมบัติอันมีค่า แต่เพราะเป็นสมบัติยิ่งใหญ่ของพระเจ้า ความปรารถนาในการทำลายล้างนี้ไม่เคยทำให้วิญญาณของพระองค์หดหู่มาก่อน แต่บัดนี้ ความตายกำลังคืบคลานใกล้วิญญาณอันงดงามของพระองค์ (โปรแฮสก้า, ภาค 3, 101)

 

          เราควรจะหยุดพักเพื่อพิจารณาต้นเหตุของความเศร้าของพระเยซูเจ้า ประการแรกคือความรู้อย่างชัดเจนล่วงหน้าเกี่ยวกับพระทรมานของพระองค์ เราไม่จำเป็นต้องคิดว่าพระองค์ทรงรู้เรื่องนี้เพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้า แต่เพราะพระองค์ได้ทรงรำพึงอย่างถี่ถ้วนถึงบทขับร้อง 4 บท ของผู้รับใช้ผู้ทนทรมานของพระยาเวห์ ซึ่งพระองค์ทรงเรียนรู้จากประกาศกอิสยาห์ และซึ่งพระองค์ทรงรู้น้ำพระทัยของพระบิดาที่ประกาศให้ทราบเมื่อพระองค์ทรงรับพิธีล้าง โดยทั่วไป ความกลัวการทรมานจะร้ายแรงกว่าความเป็นจริง ธรรมชาติมนุษย์อันบอบบางของพระองค์ตกใจกลัวความเจ็บปวดที่พระองค์จะต้องประสบ เราสามารถกล่าวได้ว่าพระเยซูเจ้าทรงมองเห็นความเจ็บปวดก่อนตายของพระองค์ในสวนมะกอกเทศนี้เอง ด้วยเหตุนี้ พระองค์จึงทรงไม่กระวนกระวายบนไม้กางเขน และแทบจะแสดงชัยชนะขณะที่ทรงร้องออกมาด้วยเสียงอันดัง และสุดกำลังว่า “สำเร็จบริบูรณ์แล้ว”

 

          ต้นเหตุประการที่สองคือภาพนิมิตอันน่ารังเกียจของบาปของมนุษย์ พระองค์ถูกท่วมทับด้วยคลื่นของความชั่วร้ายอันมหาศาลเท่ามหาสมุทร และเลวร้ายเกินจินตนาการ ขอให้ลองจินตนาการถึงบุคคลหนึ่งซึ่งคุ้นเคยกับชีวิตที่สะอาด อยู่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ถูกสุขอนามัย แต่ในทันใดเขาต้องจมอยู่ในท่อระบายน้ำของเมือง และถูกบังคับในมุดลงไปใต้น้ำเสียนี้ ความหนักหนาเช่นเดียวกันนี้บดขยี้พระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์จนกระทั่งพระโลหิตไหลซึมออกมาเป็นหยดสีแดงเหมือนเหงื่อจากขุมขนบนผิวหนังของพระองค์

 

          ต้นเหตุประการที่สามคือความรู้สึกขัดข้องใจ และคำถามที่เกิดขึ้นตลอดเวลาว่า ทั้งหมดนี้จะได้ประโยชน์อะไร รวมทั้งความคิดว่า ความทุกข์ทรมานที่พระองค์ทรงรับทนเพื่อมนุษย์จะต้องสูญเปล่าสำหรับคนหลายคน ตามปกติความอกตัญญูจะก่อให้เกิดความขมขื่นในตัวคนทั่วไป แต่เราไม่ควรคิดว่าพระเยซูเจ้าทรงรู้สึกขมขื่นเช่นนั้น พระองค์ทรงยอมรับทนความทุกข์ทรมานเพราะความรัก แต่พระองค์ทรงรู้ด้วยว่าจะเป็นการสูญเปล่าสำหรับมนุษยชาติส่วนใหญ่ คำของผู้เขียนบทสดุดีคงสะท้อนก้องในจิตสำนึกของพระองค์ และสร้างความบอบช้ำให้แก่พระหฤทัยอันอ่อนโยนของพระผู้ไถ่

 

          คำว่า “บอบช้ำ” ที่ใช้กันโดยทั่วไปอาจมีความหมายตั้งแต่รอยข่วนจนถึงกระดูกหัก และพจนานุกรมระบุไว้ค่อนข้างชัดเจนว่า หมายถึงรอยช้ำจากการบาดเจ็บบนเนื้อหนังของบุคคลหนึ่ง…อันมีสาเหตุมาจากการถูกตี หรือกดทับ และเนื้อมีสีคล้ำโดยที่ผิวหนังไม่ปริแตก บาดแผลที่เลือดไหลจะทำให้ผู้มองเห็นรู้สึกสงสารทันที แต่รอยช้ำมักไม่มีคนสังเกตเห็น และความเจ็บปวดภายในอาจรุนแรงมากขึ้นเพราะผู้อื่นเมินเฉย ความอกตัญญูของมนุษย์นี้เองที่พระเยซูเจ้าทรงย้ำหลายครั้งในการประจักษ์แก่วิญญาณที่ศรัทธาหลายคนในประวัติศาสตร์

 

          ความทุกข์ทรมานในสวนมะกอกเทศนี้ติดตามมาทันทีด้วยการทรยศของยูดาส ซึ่งเป็นทั้งศิษย์และเพื่อนของพระองค์ วิญญาณอันบริสุทธิ์สูงส่งของพระเยซูเจ้าต้องเผชิญหน้ากับผู้ตกเป็นทาสของสัญชาตญาณอันน่ารังเกียจ เหตุการณ์นี้เป็นเงามืดปกคลุมพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าตลอดพระทรมานของพระองค์ เมื่อพระเจ้าผู้ทรงมาเกิดเป็นมนุษย์ทรงถูกจุมพิตโดยบุคคลที่ขายวิญญาณให้ปีศาจ

 

          เมื่อพระเยซูเจ้าเข้าไปในสวนมะกอกเทศ และบอกให้ศิษย์ของพระองค์ตื่นเฝ้าอยู่กับพระองค์ เป็นเพราะในช่วงเวลาอันมืดมิดที่สุดนี้ พระองค์ทรงต้องการเพื่อน แต่อัครสาวก ซึ่งเพียงครู่เดียวก่อนหน้านี้เพิ่งจะยืนยันว่าพวกเขาพร้อมจะสละชีวิตเพื่อพระองค์ กลับทิ้งให้พระองค์อยู่อย่างโดดเดี่ยว และเมื่อเหตุร้ายเกิดขึ้น พวกเขาหลบหนี และทิ้งพระองค์ไว้ตามลำพัง หัวหน้าของเขาเหล่านี้ถึงกับปฏิเสธว่าไม่รู้จักพระอาจารย์ “ศิษย์ทุกคนทิ้งพระองค์ แล้วหนีไป…และเปโตรเริ่มสบถสาบานอย่างแข็งขันว่า ‘ข้าพเจ้าไม่รู้จักคนที่ท่านกำลังพูดถึง’“ (มก 14:50, 71)

 

          เมื่อแม้แต่เพื่อน และศิษย์ยังเป็นเช่นนั้น จึงไม่น่าประณามศัตรูของพระองค์ที่ร้องตะโกนด่า ท้าทาย และเยาะเย้ยพระองค์ทุกวิถีทาง ความเจ็บปวดของพระเยซูเจ้าในสวมมะกอกเทศช่วยลดระยะเวลาของความเจ็บปวดขั้นสุดท้ายบนไม้กางเขน สิ่งที่น่าพิศวงที่สุดคือพระเยซูเจ้าทรงผ่านประสบการณ์ทั้งหมดนี้โดยไม่ทรงปริปากบ่น คำเดียวที่ช่วยให้เข้าใจวิญญาณของพระองค์คือเสียงร้องของพระองค์ว่า “เรากระหาย”ซึ่งอาจเกิดขึ้นเพราะพิษไข้ การสูญเสียน้ำในร่างกาย ความเจ็บปวดของพระหฤทัยทางกาย แต่ท้ายสุด เราไม่อาจปฏิเสธได้ว่า เป็นเพราะความกระหายหาความรัก

 

จึงสมควรที่ผู้ศรัทธาต่อพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์จะยอมรับหน้าที่เป็นเครื่องบูชาด้วยความจริงใจอย่างสิ้นสุดใจ

พระหฤทัยพระเยซู บุตรแห่งพระบิดานิรันดร
พระหฤทัยพระเยซู ที่พระจิตทรงตกแต่งในครรโภทรแห่งพระมารดาพรหมจารี
พระหฤทัยพระเยซู ร่วมสภาวะกับพระวจนาตถ์แห่งพระเจ้า
พระหฤทัยพระเยซู ทรงมหิทธิศักดิ์ไม่มีขอบเขต
พระหฤทัยพระเยซู วิหารศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้า
พระหฤทัยพระเยซู ตำหนักแห่งพระเจ้าสูงสุด
พระหฤทัยพระเยซู เคหะของพระเจ้า และประตูสวรรค์
พระหฤทัยพระเยซู เตาไฟโชติช่วงแห่งความรัก
พระหฤทัยพระเยซู เครื่องรองรับความยุติธรรม และความรัก
พระหฤทัยพระเยซู เปี่ยมด้วยคุณงาม และความรัก
พระหฤทัยพระเยซู ขุมฤทธิ์กุศลทั้งปวง
พระหฤทัยพระเยซู สมแก่คำสรรเสริญทุกประการ
พระหฤทัยพระเยซู ราชา และศูนย์รวมแห่งดวงใจทั้งหลาย
พระหฤทัยพระเยซู ขุมพระปรีชาญาณ และความรู้ทั้งปวง
พระหฤทัยพระเยซู ที่ประทับแห่งพระเทวภาพครบบริบูรณ์
พระหฤทัยพระเยซู ที่สบพระทัยแห่งพระบิดา
พระหฤทัยพระเยซู ที่เราได้รับทานจากความบริบูรณ์ของพระองค์
พระหฤทัยพระเยซู ความปรารถนาแห่งเนินเขานิรันดร
พระหฤทัยพระเยซู ทรงอดทน และเมตตากรุณา
พระหฤทัยพระเยซู ความมั่งคั่งสำหรับทุกคนที่มาวิงวอนพระองค์
พระหฤทัยพระเยซู ธารแห่งชีวิต และความศักดิ์สิทธิ์
พระหฤทัยพระเยซู ทรงชดเชยบาปของเรา
พระหฤทัยพระเยซู ถูกสบประมาทอย่างท่วมท้น (Loaded with opprobrium)
พระหฤทัยพระเยซู แหลกราญด้วยอาชญากรรมของเรา
พระหฤทัยพระเยซู นอบน้อมจนสิ้นพระชนม์
พระหฤทัยพระเยซู ถูกแทงด้วยหอก
พระหฤทัยพระเยซู ธารความทุเลาบรรเทา
พระหฤทัยพระเยซู ชีวิต และการคืนชีพของเรา
พระหฤทัยพระเยซู สันติภาพ และการคืนดีของเรา
พระหฤทัยพระเยซู ยัญบูชาไถ่บาปมนุษย์
พระหฤทัยพระเยซู ความรอดของผู้วางใจในพระองค์
พระหฤทัยพระเยซู ความวางใจของผู้ที่ตายในพระองค์
พระหฤทัยพระเยซู ความโสมนัสปรีดาแห่งนักบุญทั้งหลาย

กลับหน้า พระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ