ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

กลับหน้า พระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์

คำอธิบายคำวิงวอนในบทเร้าวิงวอนพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์

พระหฤทัยพระเยซู ความรอดของผู้วางใจในพระองค์

          ศาสนาที่ปราศจากความเชื่อย่อมขัดแย้งในตัวเอง และเป็นไปไม่ได้ที่ศาสนาจะปราศจากความรัก แต่ก็มีศาสนาที่ปราศจากความหวัง ความเชื่อเรื่องกรรม หรือการย้ายที่อยู่ของวิญญาณ (metempsychosis) ย่อมนำไปสู่ความสิ้นหวัง ถ้าใครสักคนจะพูดตลอดชีวิตว่า “มันเป็นกรรมของฉัน และฉันช่วยอะไรไม่ได้ หรือเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้” เมื่อนั้น เขาย่อมไม่มีความหวังเลยแม้แต่น้อย

          ตรงกันข้าม สิ่งที่ทำให้คริสตศาสนาต่างจากศาสนาอื่นคือความหวัง – มิตรภาพกับพระเจ้าในชีวิต คำสัญญาของพระเจ้าเกี่ยวกับชีวิตในอนาคต และสวรรค์อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมของทุกคน – ไม่ว่าชะตากรรมจะกำหนดไว้อย่างไรก็ตาม คำว่า “ฉันเป็นผู้ควบคุมวิญญาณของฉัน ฉันเป็นผู้กำหนดชะตากรรมของตนเอง“ ทำให้คริสตชนมีกำลังใจลุกขึ้นมาใหม่ แม้จะล้มหลายครั้ง เพราะยังมีแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ บทเร้าวิงวอนข้อนี้เน้นความหวัง หรือความวางใจของเราในพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าผู้ทรงอยู่กับเราเสมอ พร้อมกับคำสัญญาว่าจะประทานชีวิตนิรันดรแก่เรา

มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับพระสันตะปาปา ปีโอ ที่ 10 ว่าครั้งหนึ่ง ระหว่างการประชุมพระคาร์ดินัล พระองค์ตรัสถามขึ้นอย่างเคร่งขรึมว่า “มีใครบ้างในพวกท่านที่จะบอกเราได้ว่า ทำไมเราจึงภาวนาว่า ‘โปรดภาวนาอุทิศแก่เราเถิด พระชนนีเจ้าข้า’” พระคาร์ดินัลเริ่มต้นคิดถึงความหมายทางเทววิทยา คนหนึ่งตอบว่า “เพราะพระนางมารีย์เป็นพระชนนีของพระเจ้า” คนที่สองตอบว่า “เพราะพระนางเป็นคนกลางแจกจ่ายพระหรรษทาน” คนที่สามตอบว่า “เพราะตามบทภาวนาของนักบุญเบอร์นาร์ด พระนางไม่เคยเมินเฉยต่อคำวิงวอนของเรา” รวมทั้งคำตอบอื่น ๆ แต่พระสันตะปาปา ก็ยังทรงส่ายพระเศียร เมื่อไม่มีใครตอบอีกแล้ว พระองค์ตรัสตอบอย่างยิ้มแย้มต่อคำถามของพระองค์เองว่า “เพื่อเราสมจะได้รับตามคำสัญญาของพระคริสตเจ้า” เป็นคำตอบที่ง่ายมาก คำสัญญาของพระเจ้ามีอยู่เสมอ แต่เราควรมีค่าคู่ควรแก่คำสัญญาเหล่านั้น ในทำนองเดียวกัน คำสัญญาของพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ก็มีอยู่เช่นกัน แต่เราควรมีค่าคู่ควรจะได้รับตามคำสัญญาเหล่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งคำสัญญาที่เรียกกันว่า “คำสัญญาข้อสำคัญ”

 

          ในหนังสือคำสอนที่เราเรียนก่อนจะรับศีลมหาสนิท มีคำถามข้อที่สองว่า “พระเจ้าทรงสร้างท่านมาเพื่ออะไร?”และคำตอบคือ เพื่อรู้จักพระองค์ เพื่อรักพระองค์ และรับใช้พระองค์ในชีวิตนี้ และเพื่อจะมีความสุขกับพระองค์ในชีวิตหน้า อีกนัยหนึ่งคือ เพื่อให้ได้รับความรอด ความรอดที่พระเจ้าทรงวางแผนไว้สำหรับทุกคน คือเป้าหมายของเรา และเราต้องบรรลุถึงให้ได้ โดยการดำรงชีพเพื่อรับใช้พระองค์บนโลกนี้

 

          ในประวัติศาสตร์พระศาสนจักร มีเรื่องถกเถียงมากมาย อันที่จริง ถ้าไม่มีข้อถกเถียง ก็ย่อมไม่มีการพัฒนาข้อความเชื่อ หรือความรู้ด้านเทววิทยา ถ้าไม่มีข้อถกเถียง เราจะได้แต่เพียงท่องบทสัญลักษณ์ของอัครสาวก ซึ่งเป็นการแสดงความเชื่อดั้งเดิมของเรา และเพียงพอสำหรับเด็กเท่านั้น ข้อถกเถียงในศตวรรษแรก ๆ ทำให้เราเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับการบังเกิดเป็นมนุษย์ของพระเยซูเจ้า การไถ่กู้ เป็นต้น

 

          ข้อถกเถียงหนึ่ง ซึ่งเริ่มต้นในศตวรรษที่ 16 เกิดขึ้นในระดับคณะนักบวช คือคณะดอมินิกัน และเยสุอิต เกี่ยวกับพระหรรษทานที่มีผลสัมฤทธิ์เหนือน้ำใจอิสระ และชะตากรรมที่ลิขิตไว้ล่วงหน้า ทั้งสองกลุ่มเชื่อว่าสวรรค์ซึ่งเป็นผลมาจากความพากเพียรขั้นสุดท้ายคือพระพรที่ได้รับมาจากน้ำพระทัยดีของพระเจ้า และไม่ได้เป็นสิทธิ์ที่ได้มาเนื่องจากกิจการใดของเรา ตามคำสอนของสภาสังคายนาแห่งเทรนต์ ดังนั้น จึงไม่มีใครแน่ใจได้ว่าจะได้รับความรอด นักบวชดอมินิกัน คิดว่า “คนนั้นคนนี้ไปสวรรค์เพียงเพราะพระเจ้าทรงกำหนดไว้เท่านั้น” ส่วนฝ่ายที่คัดค้านก็ติงด้วยคำถามว่า “แล้วน้ำใจอิสระของฉันเล่า ทำไมฉันจะต้องทำอะไรเพื่อความรอดของวิญญาณของฉัน ถ้าชะตากรรมของฉันถูกพระเจ้าลิขิตไว้แล้ว ถึงอย่างไรมันก็ต้องเกิดขึ้นแน่นอน พระเจ้าจะโหดร้ายจนถึงกับกำหนดให้คนนั้นคนนี้ต้องตกนรกเชียวหรือ?” รวมทั้งคำถามทำนองเดียวกันอีกมากมาย มีการจัดประชุมเพื่อหาคำตอบมากกว่า 100 ครั้ง ต่อหน้าพระสันตะปาปาที่ปกครองอยู่ในขณะนั้น แต่ก็ไม่มีคำตอบที่ทุกคนพอใจ ในที่สุด พระสันตะปาปาทรงขอร้องโรเบิร์ต เบลลาไมน์ ซึ่งเป็นพระคาร์ดินัล สังฆราช และที่ปรึกษาของพระสันตะปาปาหลายพระองค์ ให้เสนอคำแถลงที่ยอมรับได้ ซึ่งให้คำตอบที่น่าพอใจแม้จะไม่สรุปว่าผิดหรือถูก ด้วยความรักอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้า พระองค์ทรงต้องการให้ทุกคนได้รับความรอด และพระองค์ประทานพระหรรษทานอย่างเพียงพอเพื่อให้ทุกคนได้รับความรอด พระเจ้าไม่บีบบังคับให้ผู้ใดใช้พระหรรษทานเหล่านี้ให้เกิดประโยชน์ ดังนั้น พระหรรษทานบางประการจึงยังคงเป็นพระหรรษทานที่เพียงพอ แต่เราไม่ใช้ให้เกิดประโยชน์ พระเจ้าทรงรู้ว่าใครบ้างจะใช้พระหรรษทานเหล่านี้ และทำให้มีประสิทธิผลเพื่อความรอด และนำเขาไปสู่สวรรค์ “พระเจ้าไม่สามารถบังคับผู้ที่ปฏิเสธพระหรรษทานเหล่านี้ให้ได้รับความรอดนิรันดรได้”บทสรุปนี้ทำให้ทุกคนสบายใจ

          ท่านจะได้รับความรอดหรือไม่?ถ้าท่านใช้พระหรรษทานที่พระเจ้าประทานให้ ท่านจะได้รับความรอดอย่างแน่นอน หนึ่งในพระหรรษทานที่พระเจ้าเสนอให้เพราะความรักที่ทรงมีต่อท่าน และเพื่อความรอดของท่านคือความศรัทธาต่อพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า ซึ่งเมื่อปฏิบัติอย่างถูกต้อง จะชักนำให้ท่านตอบสนองอย่างใจกว้างต่อความรักที่พระเยซูเจ้าทรงมีต่อท่าน และมนุษย์ชายหญิงทุกคน ความหวังในพระหฤทัยพระเยซูเพียงอย่างเดียวจะไม่ช่วยใครให้รอด ในจดหมายถึงชาวโรมัน นักบุญเปาโล บอกว่ากระบวนการของความรอดเกิดขึ้นอย่างไร กล่าวคือ พระเจ้าทรงเรียกเรา ทรงเลือก ทรงบันดาลให้เราเป็นคนชอบธรรม ทรงทำให้เราศักดิ์สิทธิ์ และท้ายที่สุดทรงช่วยเราให้รอด

 

          เรามีสิทธิ์จะถามว่า อะไรคือความรอด? สำหรับพระเยซูเจ้า นี่คือเป้าหมายในชีวิตของพระองค์ พระองค์เสด็จมายังโลกเพื่อช่วยผู้ที่หลงทาง พระวรสารของนักบุญมัทธิว และลูกา ต้องการเน้นบทบาทของพระเยซูเจ้าในฐานะพระผู้ไถ่ตั้งแต่ในวัยทารก สำหรับนักบุญมัทธิว คำว่าเยซู แปลว่า “พระยาเวห์ทรงช่วย” และนักบุญลูกา ขนานนามพระองค์ว่า “พระผู้ไถ่” พระศาสนจักรยุคแรกระบุว่า พระวรสารเป็น “พระวาจาแห่งความรอด” และเงื่อนไขสำหรับความรอดคือความเชื่อในพระเยซูเจ้า (กจ 16-30) มนุษย์ได้รับความรอดโดยอาศัยพระหรรษทาน ซึ่งเป็นช่องทางให้มนุษย์ได้รับพระจิตเจ้า “บัดนี้ (ซึ่งหมายถึงทุกวัน) คือวันแห่งความรอด” (2 คร 6:2) เรามีสิทธิ์ได้รับความรอด ถ้าเราเป็นคนชอบธรรม แต่ถึงกระนั้น เราก็ยังไม่ได้รับความรอด เว้นแต่ในความหวัง และเราต้องรอคอยความรอดด้วยความมานะพากเพียร (รม 8:25) ในข้อสุดท้ายของบทนี้ นักบุญเปาโล พูดอย่างชัดเจนมากขึ้นถึงความหวังในความรอดในพระเยซูคริสตเจ้า เราควรภาวนาวิงวอนขอความรอดนี้เสมอ ในบรรดาทุกสิ่งที่เราสามารถวิงวอนขอได้ ความพากเพียรขั้นสุดท้ายคือสิ่งสำคัญที่สุดที่เราควรวิงวอนขอ

 

          แม้ว่าคำสัญญาข้อสำคัญของพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ควรต้องได้รับการพิจารณาทางเทววิทยาอย่างถี่ถ้วน แต่คำสัญญานี้ช่วยให้เข้าใจบทเร้าวิงวอนข้อนี้ได้ “เราขอสัญญาต่อเจ้าด้วยความเมตตาล้นเหลือในดวงใจของเรา ว่าความรักอันทรงอานุภาพของดวงใจนี้จะมอบพระหรรษทานแห่งการสำนึกผิดขั้นสุดท้าย แก่ผู้ที่รับศีลมหาสนิทในวันศุกร์ต้นเดือนติดต่อกัน 9 เดือน เขาจะไม่ตายท่ามกลางความไม่พอใจของเรา และโดยไม่ได้รับศีลศักดิ์สิทธิ์ ดวงใจของเราจะเป็นที่หลบภัยอันแน่นอนสำหรับเขาในชั่วโมงสุดท้ายนั้น” ต้นกำเนิดของแห่งพระคุณนี้คือ “ความเมตตาอันล้นเหลือ” และ “ความรักอันทรงอานุภาพของพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์”พระคุณนี้คือพระหรรษทานแห่งการสำนึกผิดขั้นสุดท้าย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพระหรรษทานแห่งความพากเพียรขั้นสุดท้าย ทั้งหมดนี้หมายถึงการตายดี และนิรันดรภาพในสวรรค์

 

          เราควรระลึกเสมอว่าคำสัญญานี้ไม่ได้ทำให้เราได้รับความรอดอย่างเด็ดขาดแน่นอน แต่ให้ความมั่นใจอย่างที่ภาษาเทววิทยาเรียกว่า ความมั่นใจทางศีลธรรม (moral certainty) แม้นักบุญเปาโลจะได้รับการเผยแสดงอันน่าพิศวง แต่ท่านไม่รู้สึกมั่นใจว่าท่านจะได้รับความรอด และในกรณีของเราเอง ท่านบอกให้เราต่อสู้เพื่อความรอดของเราด้วยความกลัว และครั่นคร้าม ความไม่มั่นใจในที่นี้ควรตีความว่าเป็นความหวังในความรอด Fidelis Deus! เรามีพระเจ้าผู้ซื่อสัตย์ต่อคำสัญญาของพระองค์ ข้าแต่พระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า ข้าพเจ้าวางใจในพระองค์!

» พระหฤทัยพระเยซู บุตรแห่งพระบิดานิรันดร

» พระหฤทัยพระเยซู ที่พระจิตทรงตกแต่งในครรโภทรแห่งพระมารดาพรหมจารี

» พระหฤทัยพระเยซู ร่วมสภาวะกับพระวจนาตถ์แห่งพระเจ้า

» พระหฤทัยพระเยซู ทรงมหิทธิศักดิ์ไม่มีขอบเขต

» พระหฤทัยพระเยซู วิหารศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้า

» พระหฤทัยพระเยซู ตำหนักแห่งพระเจ้าสูงสุด

» พระหฤทัยพระเยซู เคหะของพระเจ้า และประตูสวรรค์

» พระหฤทัยพระเยซู เตาไฟโชติช่วงแห่งความรัก

» พระหฤทัยพระเยซู เครื่องรองรับความยุติธรรม และความรัก

» พระหฤทัยพระเยซู เปี่ยมด้วยคุณงาม และความรัก

» พระหฤทัยพระเยซู ขุมฤทธิ์กุศลทั้งปวง

» พระหฤทัยพระเยซู สมแก่คำสรรเสริญทุกประการ

» พระหฤทัยพระเยซู ราชา และศูนย์รวมแห่งดวงใจทั้งหลาย

» พระหฤทัยพระเยซู ขุมพระปรีชาญาณ และความรู้ทั้งปวง

» พระหฤทัยพระเยซู ที่ประทับแห่งพระเทวภาพครบบริบูรณ์

» พระหฤทัยพระเยซู ที่สบพระทัยแห่งพระบิดา

» พระหฤทัยพระเยซู ที่เราได้รับทานจากความบริบูรณ์ของพระองค์

» พระหฤทัยพระเยซู ความปรารถนาแห่งเนินเขานิรันดร

» พระหฤทัยพระเยซู ทรงอดทน และเมตตากรุณา

» พระหฤทัยพระเยซู ความมั่งคั่งสำหรับทุกคนที่มาวิงวอนพระองค์

» พระหฤทัยพระเยซู ธารแห่งชีวิต และความศักดิ์สิทธิ์

» พระหฤทัยพระเยซู ทรงชดเชยบาปของเรา

» พระหฤทัยพระเยซู ถูกสบประมาทอย่างท่วมท้น (Loaded with opprobrium)

» พระหฤทัยพระเยซู แหลกราญด้วยอาชญากรรมของเรา

» พระหฤทัยพระเยซู นอบน้อมจนสิ้นพระชนม์

» พระหฤทัยพระเยซู ถูกแทงด้วยหอก

» พระหฤทัยพระเยซู ธารความทุเลาบรรเทา

» พระหฤทัยพระเยซู ชีวิต และการคืนชีพของเรา

» พระหฤทัยพระเยซู สันติภาพ และการคืนดีของเรา

» พระหฤทัยพระเยซู ยัญบูชาไถ่บาปมนุษย์

» พระหฤทัยพระเยซู ความรอดของผู้วางใจในพระองค์

» พระหฤทัยพระเยซู ความวางใจของผู้ที่ตายในพระองค์

» พระหฤทัยพระเยซู ความโสมนัสปรีดาแห่งนักบุญทั้งหลาย

กลับหน้า พระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย