ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

กลับหน้า พระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์

คำอธิบายคำวิงวอนในบทเร้าวิงวอนพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์

พระหฤทัยพระเยซู ความวางใจของผู้ที่ตายในพระองค์

          “เป็นบุญของผู้ที่สิ้นใจในพระเจ้า” (วว 14:13) เมื่อเราอ้างถึงข้อความนี้ เราควรเข้าใจความหมายของ Jerome Biblical Commentary ที่กล่าวว่าบุญลาภข้อใหม่ได้ถูกประกาศจากสวรรค์ เมื่อพิจารณารวมกับคำว่า “ตั้งแต่บัดนี้”ทำให้เข้าใจได้ว่าผู้ชอบธรรมจะได้เข้าสู่บุญลาภทันทีหลังจากที่เขาสิ้นใจ (64:66)

นักบุญเบอร์นาร์ดชี้ความแตกต่างระหว่างผู้ที่สิ้นใจเพื่อพระเจ้า และผู้ที่สิ้นใจในพระเจ้า ว่าดังนี้ พวกแรกจะได้รับขนานนามว่ามรณสักขี พวกหลังจะได้ชื่อว่าผู้ที่ประกาศความเชื่อในพระคริสต์ (Confessors of Christ) คนทั้งสองประเภทนี้ตายในความเชื่อ และความรัก พระหรรษทาน และมิตรภาพของพระเจ้า “มิตรภาพของพระเจ้า” อาจฟังดูเหินห่าง เลื่อนลอย แต่มิตรภาพของพระหฤทัยของพระเยซูเจ้ามีพลังมากกว่าเนื่องจากบริบททางประวัติศาสตร์ บทเร้าวิงวอนข้อนี้ดูเหมือนจะมาจากคำพูดของนักบุญมาร์กาเร็ต มารีย์ ที่กล่าวแก่พระสงฆ์วิญญาณารักษ์ของเธอว่า “ช่างเป็นสิ่งหวานชื่นยิ่งนักที่จะตาย หลังจากที่ได้มีความศรัทธาอย่างสม่ำเสมอต่อพระหฤทัยของพระองค์ผู้ที่จะเป็นผู้พิพากษาเรา”

ถ้าเราต้องการเข้าใจความหมายของบทเร้าวิงวอนข้อนี้อย่างครบถ้วน เราต้องเข้าใจความตายให้มากพอเสียก่อน มนุษย์ทุกคนต้องผ่านประสบการณ์ของความตาย ซึ่งไม่ใช่ประสบการณ์ที่น่าชื่นชม มีหนังสือและบทความมากมายที่เขียนขึ้นเกี่ยวกับประสบการณ์ของผู้ที่เกือบจะตาย แต่ก็ไม่ตาย แม้ว่าหลายคนพูดถึงแสงสว่าง ดินแดนที่สวยงาม เป็นต้น แต่ก็ยากที่จะเชื่อเรื่องที่เล่ามาทั้งหมด การเกิดเป็นความลับระหว่างทารก และมารดาฉันใด ความตายก็เป็นความลับระหว่างผู้ที่กำลังจะสิ้นใจ และพระเจ้าฉันนั้น มีลักษณะหลายอย่างที่ทำให้ความตายเป็นสิ่งที่น่ากลัว และนี่คือความนัยของบทเร้าวิงวอนข้อนี้ กล่าวคือ คำว่า “ความวางใจ” แสดงถึงความรู้สึกที่ตรงกันข้ามกับความกลัวความตาย บางที ที่หนังสือปรีชาญาณบอกเราว่า “ความตายไม่ได้เกิดจากพระเจ้า”ก็เพื่อให้เราไม่กลัวความตาย

 

          พระคัมภีร์วาดภาพความตายไว้ค่อนข้างน่ากลัว เราไม่จำเป็นต้องได้รับการเผยแสดงก็ย่อมรู้ว่าความตายเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับมนุษยชาติ เพราะสิ่งที่เกิดจากดินย่อมกลับไปเป็นดิน แต่ความจริงที่รับรู้กันมากขึ้นคือ “วิญญาณบาปต้องตาย” (อสค 18:20) ประตูนรกจะเปิดกว้างคอยกลืนคนบาป ดังนั้นสิ่งสำคัญคือให้ความเป็นธรรมแก่ความตายของผู้ชอบธรรม และนี่คือทางตันสำหรับเรา ผู้ชอบธรรมได้แต่วิงวอนพระเจ้า และมีความหวังว่าพระเจ้า “จะไม่ทรงทอดทิ้งวิญญาณของเขาไว้ในดินแดนผู้ตาย”ความคิดเรื่องชีวิตหลังความตายค่อย ๆ แจ่มชัดขึ้นจนถึงในสมัยของประกาศกมัคคาบี บรรดามรณสักขีจึงสามารถยอมรับทารุณกรรมได้อย่างกล้าหาญ

 

          แต่แนวคิดนี้เปลี่ยนไปมากหลังจากพระคริสตเจ้าเสด็จมา “ด้วยความตายของพระองค์ พระคริสตเจ้าที่มีชัยเหนือความตาย นับจากเวลานั้น ความตายจึงมีความหมายใหม่สำหรับมนุษยชาติใหม่ ซึ่งตายไปพร้อมกับพระคริสตเจ้า เพื่อจะมีชีวิตอยู่กับพระองค์ตลอดนิรันดร” ความตายของพระคริสตเจ้าไม่ใช่อุบัติเหตุ พระองค์ทรงทำนายไว้ล่วงหน้า และถึงกับทรงปรารถนาความตายเสมือนว่าเป็นศีลล้างบาป แต่พระองค์ทรงครั่นคร้ามต่อหน้าความตายเหมือนมนุษย์ธรรมดาทั่วไป นักบุญยอห์น ผู้นิพนธ์พระวรสาร เล่าถึงประสบการณ์ของพระเยซูเจ้ากับความตาย 3 ครั้ง ครั้งแรก คือที่หลุมฝังศพของลาซารัส “เมื่อพระเยซูเจ้าทอดพระเนตรเห็นมาร์ธาร้องไห้ และชาวยิวที่ตามมาก็ร้องไห้ด้วย พระองค์ทรงสะเทือนพระทัย และเศร้าโศกมาก…พระเยซูเจ้าทรงกันแสง” (11:32, 33) ครั้งที่สอง คือ เมื่อมีชาวกรีกมาเยือน “เวลาที่บุตรแห่งมนุษย์จะได้รับพระสิริรุ่งโรจน์มาถึงแล้ว…บัดนี้ใจของเราหวั่นไหว เราจะพูดอะไรเล่า? จะพูดหรือว่า ข้าแต่พระบิดาเจ้า โปรดช่วยข้าพเจ้าให้พ้นจากเวลานี้ ไม่ใช่ เพราะข้าพเจ้ามาก็เพื่อเวลานี้” (12:27) และท้ายที่สุด ระหว่างที่พระองค์ทรงเป็นทุกข์ทรมานในสวนเกทเสมนี เมื่อพระเยซูเจ้าทรงวิงวอนพระบิดาให้ช่วยพระองค์จากความตาย (มก 14:34) แม้ว่าก่อนหน้านั้น พระองค์ทรงตั้งพระทัยมาที่กรุงเยรูซาเล็ม และเดินทางผ่านแคว้นสะมาเรีย อย่างแทบจะเรียกได้ว่า ด้วยความปิติยินดีในพระทัย ขณะที่ชั่วโมงมรณะของพระองค์กำลังย่างใกล้เข้ามา พระองค์บอกพวกเขาว่า “ใจเราเป็นทุกข์แทบสิ้นชีวิต”แต่ท้ายที่สุด เนื่องจากพระเยซูเจ้าทรงทนรับความตายด้วยความเต็มใจ พระองค์จึงได้รับมงกุฎแห่งพระสิริรุ่งโรจน์ นับจากเวลานั้น ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ และความตายได้เปลี่ยนไป

 

          แต่กระนั้น ความตายก็ยังเป็นสิ่งที่น่ากลัวสำหรับคนส่วนมาก แม้แต่คนที่ได้รับยกย่องว่าเป็นคนดีและศักดิ์สิทธิ์ ในอุปมาเรื่องพรหมจารี 10 คน ซึ่ง 5 คนเป็นคนฉลาด และอีก 5 คนเป็นคนโง่ พระเยซูเจ้าทรงบรรยายว่าความตายเหมือน “การไปพบเจ้าบ่าว” แต่ในความเป็นจริง มันเหมือนกับว่าคนเหล่านั้นกำลังไปพบความพินาศ! คู่มือความศรัทธาที่นักบวชใช้จะกล่าวถึงสถานการณ์ใน “เวลาที่น่ากลัว”นั้น บทเร้าวิงวอนต่าง ๆ เสนอแง่มุมต่าง ๆ ของความตาย เช่น ความกระทันหัน ความสิ้นหวังของมนุษย์ ความเจ็บปวดจากการถูกพรากจากผู้เป็นที่รักและคนใกล้ชิด ความไม่แน่ใจในความรอดของตนเป็นต้น ในสถานการณ์เช่นนี้ บทเร้าวิงวอนข้อนี้ควรเป็นท่าจอดเรือที่มั่นคง หรือที่สำคัญยิ่งกว่านั้น คือเป็นสมอเรือให้แก่เรา

 

          แต่เราจะมีคำถามขึ้นในใจว่า พระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้าเป็นความวางใจของคนใกล้สิ้นใจในลักษณะใด บุคคลที่รับใช้พระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์อย่างซื่อสัตย์จะสามารถเข้าใจความเมตตา และความดีของพระผู้ไถ่ได้ในเวลานั้น พระหรรษทานของพระองค์จะให้กำลังแก่บุคคลดังกล่าวเพื่อต่อสู้กับการประจญต่าง ๆ โดยเฉพาะความกลัว พระหฤทัยพระเยซู ซึ่งเคยผ่านความเจ็บปวดในทำนองเดียวกัน หรืออาจจะรุนแรงยิ่งกว่า จะบรรเทาความทุกข์ทรมาน และความเศร้าโศก

 

          ความศรัทธาต่อนักบุญโยแซฟ ทำให้นักบุญองค์นี้ได้รับแต่งตั้งให้เป็นองค์อุปถัมภ์ของการตายดี และพระศาสนจักรได้อนุมัติให้รวมบทเร้าวิงวอนว่า “นักบุญโยเซฟ องค์อุปถัมภ์ของผู้ที่ใกล้จะตาย ช่วยวิงวอนเทอญ” ในบทเร้าวิงวอนนักบุญโยเซฟ เพราะเชื่อกันว่านักบุญโยเซฟมีบุญได้สิ้นใจในอ้อมแขนของพระเยซูเจ้า ผู้ที่เรียกท่านว่าอับบาด้วยความรักระหว่างในวัยทารก และขณะที่ทรงเจริญวัยที่นาซาแร็ธ ภาพลักษณ์นี้ไม่เคยถูกตำหนิ และเป็นการแสดงว่าพระเยซูเจ้าทรงรับเอาวิญญาณของนักบุญโยเซฟ และนำท่านถวายต่ออับบาที่แท้จริงของพระองค์ในสรวงสวรรค์อันเป็นบ้านของคนชอบธรรม

 

          ผู้นิพนธ์พระวรสารบันทึกไว้ว่าอาชญากรที่ตายบนไม้กางเขนทางด้านขวาของพระเยซูเจ้าได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี แต่การตายของนักบุญโยเซฟ ไม่มีการบันทึกไว้ ด้วยเหตุผลที่ทุกคนเห็นได้ชัด นักบุญโยเซฟคงต้องสิ้นใจด้วยความมั่นใจที่แรงกล้ากว่า และความเชื่อที่มีพลังมากกว่าอาชญากรบนเนินเขากัลวารีโอ

 

          พระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า ให้ความมั่นใจเช่นเดียวกันแก่ผู้ศรัทธาในพระองค์ว่า “เขาจะไม่ตายท่ามกลางความไม่พอใจของเรา…ชื่อของเขาจะได้รับการจารึกในดวงใจของเรา” เมื่อนำคำสัญญาเหล่านี้มาเป็นสมมุติฐานหลักเทียบกับสมมุติฐานย่อย ในข้อที่ 7 ของบทสัญลักษณ์ของอัครสาวก คือ “แล้วจะเสด็จมาพิพากษาผู้เป็นและผู้ตาย” ผลที่ได้คือความวางใจของคริสตชนที่แสดงออกในบทเร้าวิงวอนพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ข้อนี้

 

          คุณพ่อMcDonnell S.J. บันทึกว่า “การตายดี ซึ่งหมายถึงความตายในสถานะพระหรรษทาน และความรักของพระเจ้า คือพระหรรษทานอันยิ่งใหญ่ อันหมายถึงนิรันดรภาพอันผาสุก แต่ถ้านอกจากนี้ ยังมีพระหรรษทานแห่งความวางใจอันสงบในพระเมตตารักอันอ่อนโยนของพระเยซูคริสตเจ้า ซึ่งทำลายความกลัวเกี่ยวกับอนาคตของคนใกล้ตายในนิรันดรภาพ และช่วยให้เขาเห็นว่าการพิพากษาที่กำลังจะเกิดขึ้นเป็นการนัดพบอันผาสุก และมีชัยกับพระผู้ไถ่ ผู้ทรงเป็นผู้ที่เขารักมากที่สุด และใกล้ชิดที่สุด และได้รับใช้มาตลอดชีวิต…เมื่อนั้น ความตายจะต้องหมดสิ้นความน่ากลัว แต่เป็นการเดินทางอันรื่นรมย์เข้าสู่ชีวิตนิรันดร” (หน้า 159)

พระหฤทัยพระเยซู บุตรแห่งพระบิดานิรันดร
พระหฤทัยพระเยซู ที่พระจิตทรงตกแต่งในครรโภทรแห่งพระมารดาพรหมจารี
พระหฤทัยพระเยซู ร่วมสภาวะกับพระวจนาตถ์แห่งพระเจ้า
พระหฤทัยพระเยซู ทรงมหิทธิศักดิ์ไม่มีขอบเขต
พระหฤทัยพระเยซู วิหารศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้า
พระหฤทัยพระเยซู ตำหนักแห่งพระเจ้าสูงสุด
พระหฤทัยพระเยซู เคหะของพระเจ้า และประตูสวรรค์
พระหฤทัยพระเยซู เตาไฟโชติช่วงแห่งความรัก
พระหฤทัยพระเยซู เครื่องรองรับความยุติธรรม และความรัก
พระหฤทัยพระเยซู เปี่ยมด้วยคุณงาม และความรัก
พระหฤทัยพระเยซู ขุมฤทธิ์กุศลทั้งปวง
พระหฤทัยพระเยซู สมแก่คำสรรเสริญทุกประการ
พระหฤทัยพระเยซู ราชา และศูนย์รวมแห่งดวงใจทั้งหลาย
พระหฤทัยพระเยซู ขุมพระปรีชาญาณ และความรู้ทั้งปวง
พระหฤทัยพระเยซู ที่ประทับแห่งพระเทวภาพครบบริบูรณ์
พระหฤทัยพระเยซู ที่สบพระทัยแห่งพระบิดา
พระหฤทัยพระเยซู ที่เราได้รับทานจากความบริบูรณ์ของพระองค์
พระหฤทัยพระเยซู ความปรารถนาแห่งเนินเขานิรันดร
พระหฤทัยพระเยซู ทรงอดทน และเมตตากรุณา
พระหฤทัยพระเยซู ความมั่งคั่งสำหรับทุกคนที่มาวิงวอนพระองค์
พระหฤทัยพระเยซู ธารแห่งชีวิต และความศักดิ์สิทธิ์
พระหฤทัยพระเยซู ทรงชดเชยบาปของเรา
พระหฤทัยพระเยซู ถูกสบประมาทอย่างท่วมท้น (Loaded with opprobrium)
พระหฤทัยพระเยซู แหลกราญด้วยอาชญากรรมของเรา
พระหฤทัยพระเยซู นอบน้อมจนสิ้นพระชนม์
พระหฤทัยพระเยซู ถูกแทงด้วยหอก
พระหฤทัยพระเยซู ธารความทุเลาบรรเทา
พระหฤทัยพระเยซู ชีวิต และการคืนชีพของเรา
พระหฤทัยพระเยซู สันติภาพ และการคืนดีของเรา
พระหฤทัยพระเยซู ยัญบูชาไถ่บาปมนุษย์
พระหฤทัยพระเยซู ความรอดของผู้วางใจในพระองค์
พระหฤทัยพระเยซู ความวางใจของผู้ที่ตายในพระองค์
พระหฤทัยพระเยซู ความโสมนัสปรีดาแห่งนักบุญทั้งหลาย

กลับหน้า พระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ