ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

กลับหน้า พระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์

คำอธิบายคำวิงวอนในบทเร้าวิงวอนพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์

พระหฤทัยพระเยซู ความวางใจของผู้ที่ตายในพระองค์

          “เป็นบุญของผู้ที่สิ้นใจในพระเจ้า” (วว 14:13) เมื่อเราอ้างถึงข้อความนี้ เราควรเข้าใจความหมายของ Jerome Biblical Commentary ที่กล่าวว่าบุญลาภข้อใหม่ได้ถูกประกาศจากสวรรค์ เมื่อพิจารณารวมกับคำว่า “ตั้งแต่บัดนี้”ทำให้เข้าใจได้ว่าผู้ชอบธรรมจะได้เข้าสู่บุญลาภทันทีหลังจากที่เขาสิ้นใจ (64:66)

นักบุญเบอร์นาร์ดชี้ความแตกต่างระหว่างผู้ที่สิ้นใจเพื่อพระเจ้า และผู้ที่สิ้นใจในพระเจ้า ว่าดังนี้ พวกแรกจะได้รับขนานนามว่ามรณสักขี พวกหลังจะได้ชื่อว่าผู้ที่ประกาศความเชื่อในพระคริสต์ (Confessors of Christ) คนทั้งสองประเภทนี้ตายในความเชื่อ และความรัก พระหรรษทาน และมิตรภาพของพระเจ้า “มิตรภาพของพระเจ้า” อาจฟังดูเหินห่าง เลื่อนลอย แต่มิตรภาพของพระหฤทัยของพระเยซูเจ้ามีพลังมากกว่าเนื่องจากบริบททางประวัติศาสตร์ บทเร้าวิงวอนข้อนี้ดูเหมือนจะมาจากคำพูดของนักบุญมาร์กาเร็ต มารีย์ ที่กล่าวแก่พระสงฆ์วิญญาณารักษ์ของเธอว่า “ช่างเป็นสิ่งหวานชื่นยิ่งนักที่จะตาย หลังจากที่ได้มีความศรัทธาอย่างสม่ำเสมอต่อพระหฤทัยของพระองค์ผู้ที่จะเป็นผู้พิพากษาเรา”

ถ้าเราต้องการเข้าใจความหมายของบทเร้าวิงวอนข้อนี้อย่างครบถ้วน เราต้องเข้าใจความตายให้มากพอเสียก่อน มนุษย์ทุกคนต้องผ่านประสบการณ์ของความตาย ซึ่งไม่ใช่ประสบการณ์ที่น่าชื่นชม มีหนังสือและบทความมากมายที่เขียนขึ้นเกี่ยวกับประสบการณ์ของผู้ที่เกือบจะตาย แต่ก็ไม่ตาย แม้ว่าหลายคนพูดถึงแสงสว่าง ดินแดนที่สวยงาม เป็นต้น แต่ก็ยากที่จะเชื่อเรื่องที่เล่ามาทั้งหมด การเกิดเป็นความลับระหว่างทารก และมารดาฉันใด ความตายก็เป็นความลับระหว่างผู้ที่กำลังจะสิ้นใจ และพระเจ้าฉันนั้น มีลักษณะหลายอย่างที่ทำให้ความตายเป็นสิ่งที่น่ากลัว และนี่คือความนัยของบทเร้าวิงวอนข้อนี้ กล่าวคือ คำว่า “ความวางใจ” แสดงถึงความรู้สึกที่ตรงกันข้ามกับความกลัวความตาย บางที ที่หนังสือปรีชาญาณบอกเราว่า “ความตายไม่ได้เกิดจากพระเจ้า”ก็เพื่อให้เราไม่กลัวความตาย

 

          พระคัมภีร์วาดภาพความตายไว้ค่อนข้างน่ากลัว เราไม่จำเป็นต้องได้รับการเผยแสดงก็ย่อมรู้ว่าความตายเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับมนุษยชาติ เพราะสิ่งที่เกิดจากดินย่อมกลับไปเป็นดิน แต่ความจริงที่รับรู้กันมากขึ้นคือ “วิญญาณบาปต้องตาย” (อสค 18:20) ประตูนรกจะเปิดกว้างคอยกลืนคนบาป ดังนั้นสิ่งสำคัญคือให้ความเป็นธรรมแก่ความตายของผู้ชอบธรรม และนี่คือทางตันสำหรับเรา ผู้ชอบธรรมได้แต่วิงวอนพระเจ้า และมีความหวังว่าพระเจ้า “จะไม่ทรงทอดทิ้งวิญญาณของเขาไว้ในดินแดนผู้ตาย”ความคิดเรื่องชีวิตหลังความตายค่อย ๆ แจ่มชัดขึ้นจนถึงในสมัยของประกาศกมัคคาบี บรรดามรณสักขีจึงสามารถยอมรับทารุณกรรมได้อย่างกล้าหาญ

 

          แต่แนวคิดนี้เปลี่ยนไปมากหลังจากพระคริสตเจ้าเสด็จมา “ด้วยความตายของพระองค์ พระคริสตเจ้าที่มีชัยเหนือความตาย นับจากเวลานั้น ความตายจึงมีความหมายใหม่สำหรับมนุษยชาติใหม่ ซึ่งตายไปพร้อมกับพระคริสตเจ้า เพื่อจะมีชีวิตอยู่กับพระองค์ตลอดนิรันดร” ความตายของพระคริสตเจ้าไม่ใช่อุบัติเหตุ พระองค์ทรงทำนายไว้ล่วงหน้า และถึงกับทรงปรารถนาความตายเสมือนว่าเป็นศีลล้างบาป แต่พระองค์ทรงครั่นคร้ามต่อหน้าความตายเหมือนมนุษย์ธรรมดาทั่วไป นักบุญยอห์น ผู้นิพนธ์พระวรสาร เล่าถึงประสบการณ์ของพระเยซูเจ้ากับความตาย 3 ครั้ง ครั้งแรก คือที่หลุมฝังศพของลาซารัส “เมื่อพระเยซูเจ้าทอดพระเนตรเห็นมาร์ธาร้องไห้ และชาวยิวที่ตามมาก็ร้องไห้ด้วย พระองค์ทรงสะเทือนพระทัย และเศร้าโศกมาก…พระเยซูเจ้าทรงกันแสง” (11:32, 33) ครั้งที่สอง คือ เมื่อมีชาวกรีกมาเยือน “เวลาที่บุตรแห่งมนุษย์จะได้รับพระสิริรุ่งโรจน์มาถึงแล้ว…บัดนี้ใจของเราหวั่นไหว เราจะพูดอะไรเล่า? จะพูดหรือว่า ข้าแต่พระบิดาเจ้า โปรดช่วยข้าพเจ้าให้พ้นจากเวลานี้ ไม่ใช่ เพราะข้าพเจ้ามาก็เพื่อเวลานี้” (12:27) และท้ายที่สุด ระหว่างที่พระองค์ทรงเป็นทุกข์ทรมานในสวนเกทเสมนี เมื่อพระเยซูเจ้าทรงวิงวอนพระบิดาให้ช่วยพระองค์จากความตาย (มก 14:34) แม้ว่าก่อนหน้านั้น พระองค์ทรงตั้งพระทัยมาที่กรุงเยรูซาเล็ม และเดินทางผ่านแคว้นสะมาเรีย อย่างแทบจะเรียกได้ว่า ด้วยความปิติยินดีในพระทัย ขณะที่ชั่วโมงมรณะของพระองค์กำลังย่างใกล้เข้ามา พระองค์บอกพวกเขาว่า “ใจเราเป็นทุกข์แทบสิ้นชีวิต”แต่ท้ายที่สุด เนื่องจากพระเยซูเจ้าทรงทนรับความตายด้วยความเต็มใจ พระองค์จึงได้รับมงกุฎแห่งพระสิริรุ่งโรจน์ นับจากเวลานั้น ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ และความตายได้เปลี่ยนไป

 

          แต่กระนั้น ความตายก็ยังเป็นสิ่งที่น่ากลัวสำหรับคนส่วนมาก แม้แต่คนที่ได้รับยกย่องว่าเป็นคนดีและศักดิ์สิทธิ์ ในอุปมาเรื่องพรหมจารี 10 คน ซึ่ง 5 คนเป็นคนฉลาด และอีก 5 คนเป็นคนโง่ พระเยซูเจ้าทรงบรรยายว่าความตายเหมือน “การไปพบเจ้าบ่าว” แต่ในความเป็นจริง มันเหมือนกับว่าคนเหล่านั้นกำลังไปพบความพินาศ! คู่มือความศรัทธาที่นักบวชใช้จะกล่าวถึงสถานการณ์ใน “เวลาที่น่ากลัว”นั้น บทเร้าวิงวอนต่าง ๆ เสนอแง่มุมต่าง ๆ ของความตาย เช่น ความกระทันหัน ความสิ้นหวังของมนุษย์ ความเจ็บปวดจากการถูกพรากจากผู้เป็นที่รักและคนใกล้ชิด ความไม่แน่ใจในความรอดของตนเป็นต้น ในสถานการณ์เช่นนี้ บทเร้าวิงวอนข้อนี้ควรเป็นท่าจอดเรือที่มั่นคง หรือที่สำคัญยิ่งกว่านั้น คือเป็นสมอเรือให้แก่เรา

 

          แต่เราจะมีคำถามขึ้นในใจว่า พระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้าเป็นความวางใจของคนใกล้สิ้นใจในลักษณะใด บุคคลที่รับใช้พระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์อย่างซื่อสัตย์จะสามารถเข้าใจความเมตตา และความดีของพระผู้ไถ่ได้ในเวลานั้น พระหรรษทานของพระองค์จะให้กำลังแก่บุคคลดังกล่าวเพื่อต่อสู้กับการประจญต่าง ๆ โดยเฉพาะความกลัว พระหฤทัยพระเยซู ซึ่งเคยผ่านความเจ็บปวดในทำนองเดียวกัน หรืออาจจะรุนแรงยิ่งกว่า จะบรรเทาความทุกข์ทรมาน และความเศร้าโศก

 

          ความศรัทธาต่อนักบุญโยแซฟ ทำให้นักบุญองค์นี้ได้รับแต่งตั้งให้เป็นองค์อุปถัมภ์ของการตายดี และพระศาสนจักรได้อนุมัติให้รวมบทเร้าวิงวอนว่า “นักบุญโยเซฟ องค์อุปถัมภ์ของผู้ที่ใกล้จะตาย ช่วยวิงวอนเทอญ” ในบทเร้าวิงวอนนักบุญโยเซฟ เพราะเชื่อกันว่านักบุญโยเซฟมีบุญได้สิ้นใจในอ้อมแขนของพระเยซูเจ้า ผู้ที่เรียกท่านว่าอับบาด้วยความรักระหว่างในวัยทารก และขณะที่ทรงเจริญวัยที่นาซาแร็ธ ภาพลักษณ์นี้ไม่เคยถูกตำหนิ และเป็นการแสดงว่าพระเยซูเจ้าทรงรับเอาวิญญาณของนักบุญโยเซฟ และนำท่านถวายต่ออับบาที่แท้จริงของพระองค์ในสรวงสวรรค์อันเป็นบ้านของคนชอบธรรม

 

          ผู้นิพนธ์พระวรสารบันทึกไว้ว่าอาชญากรที่ตายบนไม้กางเขนทางด้านขวาของพระเยซูเจ้าได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี แต่การตายของนักบุญโยเซฟ ไม่มีการบันทึกไว้ ด้วยเหตุผลที่ทุกคนเห็นได้ชัด นักบุญโยเซฟคงต้องสิ้นใจด้วยความมั่นใจที่แรงกล้ากว่า และความเชื่อที่มีพลังมากกว่าอาชญากรบนเนินเขากัลวารีโอ

 

          พระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า ให้ความมั่นใจเช่นเดียวกันแก่ผู้ศรัทธาในพระองค์ว่า “เขาจะไม่ตายท่ามกลางความไม่พอใจของเรา…ชื่อของเขาจะได้รับการจารึกในดวงใจของเรา” เมื่อนำคำสัญญาเหล่านี้มาเป็นสมมุติฐานหลักเทียบกับสมมุติฐานย่อย ในข้อที่ 7 ของบทสัญลักษณ์ของอัครสาวก คือ “แล้วจะเสด็จมาพิพากษาผู้เป็นและผู้ตาย” ผลที่ได้คือความวางใจของคริสตชนที่แสดงออกในบทเร้าวิงวอนพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ข้อนี้

 

          คุณพ่อMcDonnell S.J. บันทึกว่า “การตายดี ซึ่งหมายถึงความตายในสถานะพระหรรษทาน และความรักของพระเจ้า คือพระหรรษทานอันยิ่งใหญ่ อันหมายถึงนิรันดรภาพอันผาสุก แต่ถ้านอกจากนี้ ยังมีพระหรรษทานแห่งความวางใจอันสงบในพระเมตตารักอันอ่อนโยนของพระเยซูคริสตเจ้า ซึ่งทำลายความกลัวเกี่ยวกับอนาคตของคนใกล้ตายในนิรันดรภาพ และช่วยให้เขาเห็นว่าการพิพากษาที่กำลังจะเกิดขึ้นเป็นการนัดพบอันผาสุก และมีชัยกับพระผู้ไถ่ ผู้ทรงเป็นผู้ที่เขารักมากที่สุด และใกล้ชิดที่สุด และได้รับใช้มาตลอดชีวิต…เมื่อนั้น ความตายจะต้องหมดสิ้นความน่ากลัว แต่เป็นการเดินทางอันรื่นรมย์เข้าสู่ชีวิตนิรันดร” (หน้า 159)

» พระหฤทัยพระเยซู บุตรแห่งพระบิดานิรันดร

» พระหฤทัยพระเยซู ที่พระจิตทรงตกแต่งในครรโภทรแห่งพระมารดาพรหมจารี

» พระหฤทัยพระเยซู ร่วมสภาวะกับพระวจนาตถ์แห่งพระเจ้า

» พระหฤทัยพระเยซู ทรงมหิทธิศักดิ์ไม่มีขอบเขต

» พระหฤทัยพระเยซู วิหารศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้า

» พระหฤทัยพระเยซู ตำหนักแห่งพระเจ้าสูงสุด

» พระหฤทัยพระเยซู เคหะของพระเจ้า และประตูสวรรค์

» พระหฤทัยพระเยซู เตาไฟโชติช่วงแห่งความรัก

» พระหฤทัยพระเยซู เครื่องรองรับความยุติธรรม และความรัก

» พระหฤทัยพระเยซู เปี่ยมด้วยคุณงาม และความรัก

» พระหฤทัยพระเยซู ขุมฤทธิ์กุศลทั้งปวง

» พระหฤทัยพระเยซู สมแก่คำสรรเสริญทุกประการ

» พระหฤทัยพระเยซู ราชา และศูนย์รวมแห่งดวงใจทั้งหลาย

» พระหฤทัยพระเยซู ขุมพระปรีชาญาณ และความรู้ทั้งปวง

» พระหฤทัยพระเยซู ที่ประทับแห่งพระเทวภาพครบบริบูรณ์

» พระหฤทัยพระเยซู ที่สบพระทัยแห่งพระบิดา

» พระหฤทัยพระเยซู ที่เราได้รับทานจากความบริบูรณ์ของพระองค์

» พระหฤทัยพระเยซู ความปรารถนาแห่งเนินเขานิรันดร

» พระหฤทัยพระเยซู ทรงอดทน และเมตตากรุณา

» พระหฤทัยพระเยซู ความมั่งคั่งสำหรับทุกคนที่มาวิงวอนพระองค์

» พระหฤทัยพระเยซู ธารแห่งชีวิต และความศักดิ์สิทธิ์

» พระหฤทัยพระเยซู ทรงชดเชยบาปของเรา

» พระหฤทัยพระเยซู ถูกสบประมาทอย่างท่วมท้น (Loaded with opprobrium)

» พระหฤทัยพระเยซู แหลกราญด้วยอาชญากรรมของเรา

» พระหฤทัยพระเยซู นอบน้อมจนสิ้นพระชนม์

» พระหฤทัยพระเยซู ถูกแทงด้วยหอก

» พระหฤทัยพระเยซู ธารความทุเลาบรรเทา

» พระหฤทัยพระเยซู ชีวิต และการคืนชีพของเรา

» พระหฤทัยพระเยซู สันติภาพ และการคืนดีของเรา

» พระหฤทัยพระเยซู ยัญบูชาไถ่บาปมนุษย์

» พระหฤทัยพระเยซู ความรอดของผู้วางใจในพระองค์

» พระหฤทัยพระเยซู ความวางใจของผู้ที่ตายในพระองค์

» พระหฤทัยพระเยซู ความโสมนัสปรีดาแห่งนักบุญทั้งหลาย

กลับหน้า พระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย