ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

กลับหน้า ตำนานนักบุญ >>>

อัครเทวดา

angle02.jpg (9465 bytes)

อัครเทวดาราฟาแอล

ปรากฎองค์ครั้งแรกในพระคำภีร์ ตอนที่เล่าถึงโตเบีย ท่านเรียกตัวเองว่า อาซาริยาห์ เป็นเพื่อนร่วมเดินทางกับโตเบีย ไปยังเมืองราเยส เพื่อทวงหนี้ให้กับบิดา โดยปกป้องคุ้มครองเขาตลอดทางจนกลับบ้าน จากนั้นยังได้จัดหาภรรยาที่ดีให้กับเขา และยังได้รักษาดวงตาของบิดาให้หายจากตาบอดอีกด้วย
                        ในที่สุดอัครเทวดาราฟาแอล ได้แสดงตนให้เขาทราบโดยบอกว่า "ข้าพเจ้าคืออัครเทวดาราฟาแอล เป็นหนึ่งในเทวดาเจ็ดองค์ ผู้รับใช้ใกล้ชิด พระบัลลังก์ ของพระผู้เป็นเจ้า" ทั้งสองประหลาดใจว่าทำไมพระผู้เป็นเจ้าทรงโปรดเทวดามาช่วย ราฟาแอลจึงอธิบายว่า "เป็นเพราะท่านโตเบียได้นมัสการพระผู้เป็นเจ้าอย่างสม่ำเสมอ ทั้งได้ทำบุญสุนทานถวายพลีกรรม ด้วยความเสียสละอย่างสูง"
                       ราฟาแอล แปลว่า "ผู้ที่พระผู้เป็นเจ้าทรงรักษา"   ราฟาแอล เป็นองค์อุปถัมภ์ผู้เดินทาง แพทย์หนุ่มสาวผู้กำลังเลือกเดินทางชีวิต และท่านยังได้รับสมญานามว่าเป็น เทพเจ้าแห่งความรักและความชื่นชมยินดีอีกด้วย.

อัครเทวดาราฟาแอล
อัครเทวดาคาเบรียล
อัครเทวดามีคาแอล

กลับหน้า ตำนานนักบุญ >>>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย