ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

กลับหน้า ตำนานนักบุญ

อัครเทวดา

angle02.jpg (9465 bytes)

อัครเทวดาราฟาแอล

ปรากฎองค์ครั้งแรกในพระคำภีร์ ตอนที่เล่าถึงโตเบีย ท่านเรียกตัวเองว่า อาซาริยาห์ เป็นเพื่อนร่วมเดินทางกับโตเบีย ไปยังเมืองราเยส เพื่อทวงหนี้ให้กับบิดา โดยปกป้องคุ้มครองเขาตลอดทางจนกลับบ้าน จากนั้นยังได้จัดหาภรรยาที่ดีให้กับเขา และยังได้รักษาดวงตาของบิดาให้หายจากตาบอดอีกด้วย
                        ในที่สุดอัครเทวดาราฟาแอล ได้แสดงตนให้เขาทราบโดยบอกว่า "ข้าพเจ้าคืออัครเทวดาราฟาแอล เป็นหนึ่งในเทวดาเจ็ดองค์ ผู้รับใช้ใกล้ชิด พระบัลลังก์ ของพระผู้เป็นเจ้า" ทั้งสองประหลาดใจว่าทำไมพระผู้เป็นเจ้าทรงโปรดเทวดามาช่วย ราฟาแอลจึงอธิบายว่า "เป็นเพราะท่านโตเบียได้นมัสการพระผู้เป็นเจ้าอย่างสม่ำเสมอ ทั้งได้ทำบุญสุนทานถวายพลีกรรม ด้วยความเสียสละอย่างสูง"
                       ราฟาแอล แปลว่า "ผู้ที่พระผู้เป็นเจ้าทรงรักษา"   ราฟาแอล เป็นองค์อุปถัมภ์ผู้เดินทาง แพทย์หนุ่มสาวผู้กำลังเลือกเดินทางชีวิต และท่านยังได้รับสมญานามว่าเป็น เทพเจ้าแห่งความรักและความชื่นชมยินดีอีกด้วย.

อัครเทวดาราฟาแอล
อัครเทวดาคาเบรียล
อัครเทวดามีคาแอล

กลับหน้า ตำนานนักบุญ

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ