ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

กลับหน้า ตำนานนักบุญ

อัครเทวดา

angle03.jpg (7781 bytes)

อัครเทวดาคาเบียล

          ตามประกาศที่ดาเนียลได้ทำนายไว้ อัครเทวดาคาเบียล คือผู้แจ้งข่าวแก่ท่าน ถึงการเสด็จมาของพระเมสสิยาห์ นักบุญลูกา ได้เขียนถึงการบังเกิดของ ยอห์น บัปติสต์ว่า ขณะที่ท่านซากาเรีย ถวายกำยาน แด่พระเจ้า "อัครเทวดาคาเบียล ได้เสด็จมาประทับยืนอยู่เบื้องขวาพระแท่น" เกียรติที่สำคัญที่สุดที่อัครเทวดาคาเบียลได้รับคือ การมาแจ้งสารแด่ มารีอา ที่นาซาเร็ธ เธอจะได้รับเลือกเป็นมารดาของพระคริสต์เจ้า
                      นาม "คาเบียล" หมายถึง พละกำลังของพระเจ้า ปิตาจารย์ของพระศาสนจักรบางท่านกล่าวว่า เทวดา คาเบียลเสด็จมาประทับ อยู่ใกล้พระเยซูเจ้า ขณะทรงรำลึกถึงพระมหาทรมาน ท่อนแรกในบทสรรเสริญแม่พระว่า "วันทามารีอา...." เป็นถ้อยคำของท่านอัครเทวดาคาเบียล.

อัครเทวดาราฟาแอล
อัครเทวดาคาเบรียล
อัครเทวดามีคาแอล

กลับหน้า ตำนานนักบุญ

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ