ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

กลับหน้า ตำนานนักบุญ >>>

อัครเทวดา

angle03.jpg (7781 bytes)

อัครเทวดาคาเบียล

          ตามประกาศที่ดาเนียลได้ทำนายไว้ อัครเทวดาคาเบียล คือผู้แจ้งข่าวแก่ท่าน ถึงการเสด็จมาของพระเมสสิยาห์ นักบุญลูกา ได้เขียนถึงการบังเกิดของ ยอห์น บัปติสต์ว่า ขณะที่ท่านซากาเรีย ถวายกำยาน แด่พระเจ้า "อัครเทวดาคาเบียล ได้เสด็จมาประทับยืนอยู่เบื้องขวาพระแท่น" เกียรติที่สำคัญที่สุดที่อัครเทวดาคาเบียลได้รับคือ การมาแจ้งสารแด่ มารีอา ที่นาซาเร็ธ เธอจะได้รับเลือกเป็นมารดาของพระคริสต์เจ้า
                      นาม "คาเบียล" หมายถึง พละกำลังของพระเจ้า ปิตาจารย์ของพระศาสนจักรบางท่านกล่าวว่า เทวดา คาเบียลเสด็จมาประทับ อยู่ใกล้พระเยซูเจ้า ขณะทรงรำลึกถึงพระมหาทรมาน ท่อนแรกในบทสรรเสริญแม่พระว่า "วันทามารีอา...." เป็นถ้อยคำของท่านอัครเทวดาคาเบียล.

อัครเทวดาราฟาแอล
อัครเทวดาคาเบรียล
อัครเทวดามีคาแอล

กลับหน้า ตำนานนักบุญ >>>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย