ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

กลับหน้า ตำนานนักบุญ

อัครสาวก

disciple12.jpg (8607 bytes)

นักบุญยอห์น บัปติสต์

         ยอห์น เป็นบุตรของท่านสมณะเศคาริยาห์ และนางเอลีซาเบธ เทวดาคาเบียลได้ประจักษ์มาหาท่านเศคาริยาห์ขณะอยู่ในวิหาร และแจ้งให้ทราบล่วงหน้าถึงการเกิดของยอห์น เมื่อยอห์นเติบโตขึ้น ก็ได้ไปจำศีลภาวนาอยู่ที่ในทะเลทราย ไม่ดื่มสุราเมรัย รับประทานตั๊กแตนและน้ำผึ้งเป็นอาหารเท่านั้น จาริกสั่งสอนประชาชนทั่วไปที่แม่น้ำจอร์แดน โดยยอห์นประกาศว่า " ท่านทั้งหลายจงใช้โทษบาป และกลับใจเถิด เหตุว่าพระราชัยสวรรค์ใกล้เข้ามาแล้ว ข้าพเจ้าเป็นเสียงร้องในที่เปลี่ยว จงเตรียมทางให้ตรงเพื่อรับเสด็จพระคริสตเจ้า" ประชาชนจำนวนมากได้รับศีลน้ำชำระบาปจากยอห์น พระเยซูเจ้าทรงขอให้ยอห์นโปรดศีลน้ำแก่พระองค์ด้วย
                   ท่านยอห์น กล้าตำหนิและตักเตือนกษัตริย์เฮโรด ที่ได้ทรงเอาภรรยาน้องชายของพระองค์ มาเป็นพระมเหสี ท่านจึงถูกจำคุก และถูกประหารชีวิตโดยการตัดศีรษะ พระเยซูเจ้าได้ตรัสถึงยอห์นว่า "ไม่มีประกาศกองค์ใด ที่ยิ่งใหญ่ไปกว่า ยอห์น บัปติสต์"

นักบุญเปาโล
นักบุญแมทธิว(ผู้นิพนธ์พระวรสาร)
นักบุญแอนดรูว์ 
นักบุญบาร์นาบัส
นักบุญโทมัส
นักบุญบาร์โธโลมิว
นักบุญยอห์น(ผู้นิพนธ์พระวรสาร)
นักบุญเปโตร
นักบุญธัดเดอัส(ยูดา)
นักบุญยากอบ(บุตรเศเบดี)
นักบุญฟิลิป
นักบุญซีโมน
นักบุญยอห์น บัปติสต์

กลับหน้า ตำนานนักบุญ >>>

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ