ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

ตำนานนักบุญ

พยุหะยาตราแห่งกองทัพพระเจ้า

       ข้าแต่พระบิดา ขอพระองค์ทรงกระทำให้ข้าพเจ้าเป็นเครื่องมือของพระองค์ เพื่อสร้างสันติ โปรดให้ข้าพเจ้าเป็นผู้ช่วยบรรเทา มากกว่าที่จะรับการบรรเทา เห็นใจผู้อื่นมากกว่าที่จะรับความเห็นใจ รักผู้อื่นก่อนและมากกว่าที่จะให้คนอื่นรัก เพราะว่าผู้ที่ให้เท่านั้น ที่จะได้รับความอิ่มเอิบยินดี ผู้ที่ลืมตนเองเท่านั้นจะพบตนเองในทางสันติ ผู้ที่ยกโทษให้เท่านั้น จะได้รับการอภัยโทษจากพระ และดังนี้เมื่อเราตาย จะได้ไปสู่พระราชัยของพระองค์...ชั่วนิรันดร์.

นักบุญ
อัครสาวก
อัครเทวดา
 

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย