ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

กลับหน้า ตำนานนักบุญ

นักบุญ

saint30.jpg (8450 bytes)

นักบุญหลุยส์ มารีกรียองฯ

        หลุยส์ เป็นชาวฝรั่งเศส บิดามารดาเป็นคนยากจน หลุยส์ต้องช่วยดูแลน้องๆ อีก 8 คน ถึงแม้จะจน บิดามารดาของท่านยังเอาใจใส่ส่งลูกไปโรงเรียน หลุยส์มีความศรัทธาต่อพระแม่เป็นพิเศษ ท่านทำตนเป็นตัวอย่างที่ดีแก่เพื่อนๆ ช่วยเหลือคนเจ็บป่วย คนจน และผู้ตกทุกข์ได้ยาก เวลาที่ท่านออกเยี่ยมคนป่วย ท่านจะรำลึกถึงคำที่พระเยซูเจ้าตรัสว่า "สิ่งที่ท่านได้กระทำ และปฎิบัติต่อพี่น้อง แม้ที่ต่ำต้อยของเรา นั่นแหละเท่ากับว่าท่านได้ปฎิบัติต่อเรา"
                  หลุยส์ อยากจะบำเพ็ญชีวิตท่านให้เป็นประโยชน์ต่อคนจน ที่ถูกทอดทิ้ง ท่านจึงคิดบวชเป็นพระสงฆ์ บิดามารดาจึงส่งท่านไปศึกษาต่อที่ สามเณราลัย กรุงปารีส ท่านต้องหาเงินเรียนจนได้บวชเป็นพระสงฆ์ หลังจากบวชแล้ว ท่านได้รับหน้าที่ดูแลคนคนชราและคนป่วยในโรงพยาบาล และที่โรงพยาบาลนี้เอง ท่านได้ตั้งกลุ่มสตรีที่เจ็บป่วย แต่น้ำใจดี สมัครทำงานช่วยเหลือคนป่วยคนอื่นๆ ซึ่งกลุ่มสตรีกลุ่มนี้ต่อมาได้ถือกำเนิดเป็น "คณะภคินีแห่งพระปรีชาญาณ" ท่านมั่นใจในพระมหากรุณาธิคุณของพระผู้เป็นเจ้า ท่านออกไปแสวงหาคนที่หลงใหลในทางชั่ว ต่อสู้กับ "ลัทธินิยม" เตือนพวกเขาให้รำลึกถึงคำมั่นสัญญา ที่ได้กระทำเมื่อวันที่รับศีลล้างบาป เพื่อเป็นเครื่องเตือนตาเตือนใจให้คริสตชนระลึกถึง ชีวประวัติของพระคริสตเจ้า ท่านได้สร้างอนุสาวรีย์ไว้มากมาย เป็นกางเขนบ้าง เป็นรูปพระแม่บ้าง นักบุญอัครสาวกบ้าง หลุยส์เป็นนักพัฒนาและก่อสร้าง ท่านได้ซ่อมแซมวัดต่างๆ ที่ถูกทอดทิ้ง และปรับปรุงโรงเรียน ท่านว่าโรงเรียนมีความสำคัญ เท่ากับวัด เพราะเป็นที่อบรมเด็ก ให้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต แต่ต้องมีคูรที่ดีด้วย ท่านจึงตั้งคณะ "ภราดาเซนต์คาเบรียล" เพื่ออบรมเยาวชนให้เป็นคนดี.

นักบุญเทเรซ่า-แห่งพระกุมารเยซู
นักบุญหลุยส์ คอนซากา
นักบุญมาร์การีตา มารีย์ อาลาก๊อก
นักบุญหลุยส์-กษัตริย์แห่งฝรั่งเศส
นักบุญร็อค
นักบุญแบร์นาแด๊ต
นักบุญยอห์น บอสโก
นักบุญแคธรีน ลาบูเร
นักบุญดอมินิก
นักบุญอักแนส
นักบุญแคธรีน-แห่งซีเอนา
นักบุญยออากิม
นักบุญเอลีซาเบธ-แห่งฮังการี
นักบุญฟรังซิส-แห่งอัสซีซี
นักบุญมารีย์ กอเรตตี 
นักบุญเอากุสติน
นักบุญมอนิกา
นักบุญอิกญาซีโอ-แห่งโลโยลา
นักบุญซีริล และเมโธดิอุส
นักบุญลูซีอา
นักบุญสเตเฟน
นักบุญโทมัส อะไควนัส
นักบุญมาระโก
นักบุญลูกา
นักบุญฟรังซิส เซเวียร์
นักบุญอันตน-แห่งปาดัว
นักบุญมารีอา มักดาเลนา
แม่พระบังเกิด
นักบุญคลารา
นักบุญอัลฟองโซ เดอลิกวอรี
นักบุญสกอลัสติกา
นักบุญเซซีลีอา
นักบุญยอแซฟ-ภัสดาของพระนางฯ
นักบุญอังเยลา เมริชี 
นักบุญหลุยส์ มารีกรียองฯ
นักบุญโรซา-แห่งลีมา
นักบุญยากอบ-บุตรอัลเฟอัส
นักบุญยอห์น บัปติสต์

กลับหน้า ตำนานนักบุญ

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ