ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

กำเนิดศักราช

ศักราชทั้ง 5 มีเรื่องราวกำเนิดเป็นมาดังนี้

 • พุทธศักราช (พ.ศ.)
  ตั้งขึ้นเมื่อ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เสด็จดับขันธนิพพานแล้ว นับตั้งแต่นั้นเป็นปี พ.ศ. 1 (แต่ พม่า ลังกา นับเอาปีก่อนนิพพานแล้ว 1 ปี ดังนั้นจึงมี พ.ศ. เกินประเทศไทย 1 ปี

 • คริสตศักราช (ค.ศ.)
  ตั้งขึ้นเมื่อวันพระเยซูคริสต์ประสูติ หลัง พ.ศ.ล่วงแล้ว 543 ปี

 • มหาศักราช (ม.ศ.)
  ตั้งขึ้นนับ 1 ในปีที่พระเจ้าศาลิวาหนะ ราชวงศ์กะ ทรงมีชัยต่ออริราชศัตรูเถาะนักษัตร์ หลังพุทธศักราชล่วงแล้ว 622 ปี

 • จุลศักราช (จ.ศ.)
  ตั้งขึ้นสมัยกษัตริย์พม่าพระนามว่า สังฆราชมุนโสรหัน ซึ่งได้ลาสิขาออกมาชิงเอาราชสมบัติสำเร็จ เมื่อปีกุนนักษัตร์ หลังพุทธศักราชล่วงแล้ว 1181 ปี

 • รัตนโกสินทร์ศก (ร.ศ.)
  ตั้งขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 แห่งราชวงศ์จักรี โดยถือเอาวันแห่งปีที่พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก องค์ปฐมบรมราชาแห่งราชวงศ์จักรี สร้างกรุงเทพฯเป็นมหานครตรงกับวันอาทิตย์ที่ 6 ปีขาล

การคำนวนหาเลขศักราช

- ต้องการ ทำ  พ.ศ.  เป็น  ค.ศ.  เอา  543   ลบ  พ.ศ.
- ต้องการ ทำ  ค.ศ.  เป็น  พ.ศ.   เอา  543  บวก  ค.ศ.
- ต้องการ ทำ  พ.ศ.  เป็น  ร.ศ.   เอา  543  ลบ  พ.ศ.
- ต้องการ ทำ  ร.ศ.  เป็น  พ.ศ.   เอา  543  บวก  ร.ศ.
- ต้องการ ทำ  พ.ศ.  เป็น  จ.ศ.   เอา  543  ลบ  พ.ศ.
- ต้องการ ทำ  จ.ศ.  เป็น  พ.ศ.   เอา  543  บวก  จ.ศ.

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ