Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

กำเนิดศักราช

ศักราชทั้ง 5 มีเรื่องราวกำเนิดเป็นมาดังนี้

การคำนวนหาเลขศักราช

- ต้องการ ทำ  พ.ศ.  เป็น  ค.ศ.  เอา  543   ลบ  พ.ศ.
- ต้องการ ทำ  ค.ศ.  เป็น  พ.ศ.   เอา  543  บวก  ค.ศ.
- ต้องการ ทำ  พ.ศ.  เป็น  ร.ศ.   เอา  543  ลบ  พ.ศ.
- ต้องการ ทำ  ร.ศ.  เป็น  พ.ศ.   เอา  543  บวก  ร.ศ.
- ต้องการ ทำ  พ.ศ.  เป็น  จ.ศ.   เอา  543  ลบ  พ.ศ.
- ต้องการ ทำ  จ.ศ.  เป็น  พ.ศ.   เอา  543  บวก  จ.ศ.

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com