สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

คนพื้นเมือง

2

เผ่ามาไซ(Maasai)
เป็นชนกลุ่มน้อยที่กระจายอยู่ในพื้นที่ประเทศคีนยา แทนซาเนีย และแอฟริกา มีความเข้มแข็ง นิยมรบพุ่งและล่าสัตว์ นักรบของมาไซ นิยมดื่มนมวัว ที่ผสมกับเลือดวัว เพราะเชื่อว่าจะทำให้ร่างกายแข็งแรง

พวกเขามีฝูงวัวเป็นของตนเอง และเลี้ยงวัวแบบเร่ร่อน เปลี่ยนตำแหน่งไปตามแหล่งอาหารของสัตว์ โดยได้น้ำนมวัว และเนื้อเป็นอาหาร หนังวัวใช้เป็นที่พักอาศัยและเครื่องนุ่งห่ม ชาวมาไซให้ความสำคัญต่อวัวมาก เล่ากันว่าพวกผู้ชายมาไซ ให้ความสำคัญกับวัวมากกว่าภรรยาเสียอีก

ชาวอะบอริจิ (Aborigins)
เป็นชนกลุ่มน้อยพื้นเมืองดั้งเดิม ของทวีปออสเตรเลีย อาศัยอยู่ทางตอนเหนือและ ตอนกลางของทวีป ดำรงค์ชีวิตโดยการล่าสัตว์ป็นอาหาร เช่น จิงโจ้ มีอาวุธที่รู้จักกันคือ มูเมอแรง

ชาวอินเดียนแดง
เชื้อสายดั้งเดิมเป็นมองโกล ที่อพยพมาจากทวีปเอเซีย ข้ามไปยังทวีปอเมริกาเหนือ โดยผ่านทางช่องแคบเบริง แล้วกระจายไปทั่วทวีปอเมริกาเหนือ กลาง และใต้ สำหรับในอเมริกาเหนือ ในประเทศสหรัฐฯ และแคนนาดา ชาวอินเดียนแดง เป็นชนกลุ่มน้อยที่ได้รับการจัดพื้นที่พิเศษ ให้เป็นนิคมของชาวอินเดียนโดยฌฉพาะ

เผ่าเอสกิโม(Eskimo)
ชาวเอสกิโม อาศัยในกระท่อมที่ทำจากน้ำแข็ง (อิกลู) ซึ่งเป็นที่พักชั่วคราวในทุ่งหิมะ ขณะออกล่าสัตว์ พวกเอสกิโมเป็นชาวมองโกลที่แพร่กระจาย และอพยพจากทวีปเอเซีย เข้าไปอยู่ในบริเวณตอนเหนือของทวีปอเมริกาเหนือ และกรีนแลนด์ ปัจจุบันอยู่ในดินแดน อลาสก้า แคนนาดา และกรีนแลนด์

 

เนื่องจากบริเวณที่ชาวเอสกิโมอาศัยอยู่ ใกล้ขั้วโลกเหนือ อากาศหนาวเย็น มีพืชน้อย การดำรงค์ชีวิตอยู่ จึงต้องอาศัยการล่าสัตว์มากกว่าเก็บของจากพืช นก กวาง หมี คือสัตว์บกที่พวกเขาล่า และปลา โดยเฉพาะ ปลาวาฬ เมื่อล่าได้ก็จะทำเป็นปลาตากแห้ง

ชนเผ่าโกล๊อค (Gologs)
ชนกลุ่มน้อยเชื้อสายธิเบต อาศัยอยู่ในบริเวณตะวันตกของประเทศจีน ในจังหวัดคิงไฮ มีบุคคลิกสง่างาม ชอบรบพุ่งและรักอิสรภาพ มีประชากร 8-9 หมื่นคน อาศัยอยู่ตามขุนเขา และที่ราบสูง นิยมนำแร่เงินมาทำเครื่องประดับ ตกแต่งตามร่างกาย

ชาวโกล๊อค นิยมเลี้ยงสัตว์แบบเร่ร่อน จามรีคือสัตว์ที่นิยมเลี้ยงมากที่สุด เขาจะต้อนฝูงจามรีเปลี่ยนตำแหน่งไปตามแหล่งอาหาร โดยใชชีวิตเร่ร่อนรอนแรมไปกับฝูงสัตว์ จามรีให้ประโยชน์ด้านขนส่งสิ่งของต่างๆ เนื้อและนมใช้เป็นอาหาร หนังใช้ทำเป็นที่อยู่อาศัย และเครื่องนุ่งห่ม.

ย้อนกลับ

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ