เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

วิทยาการก้าวหน้า

ดาวเทียม (Satellite) 

        เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2500 ดาวเทียมสปุตนิก (Sputnik) เป็นดาวเทียมดวงแรก ของรุสเซียและของโลก ได้ส่งขึ้นโคจรรอบโลกเป็นผลสำเร็จ ซึ่งกล่าวได้ว่า ดาวเทียมเปรียบเสมือน  " ดวงตาในท้องฟ้า "   สำหรับมนุษย์ชาติและให้ประโยชน์อย่างแท้จริง เช่น ทราบข้อมูลเกี่ยวกับแร่ธาตุที่อยู่ในพื้นดิน การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม การศึกษาบรรยากาศของโลก การทำแผนที่ เป็นต้น                               ดาวเทียมสื่อสาร มีใช้อยู่ 2 แบบ คือ
                     1. ดาวเทียมสื่อสารประเภท Passive เช่น เอ็กโค - 1 , เอ็กโค - 2 เพื่อให้สะท้อนสัญญาณวิทยุ จากบริเวณที่ไกลที่สุดนอกขอบฟ้า กลับคืนสู่โลก
                     2. ดาวเทียมประเภท Active Reapeater เช่น ดาวเทียมเทลสตาร์ ดาวเทียมอินเทลเซ็ต เป็นดาวเทียมที่มีเครื่องรับเครื่องส่ง ขยายสัญญาณในตัว สามารถถ่ายทอดสัญญาณโทรศัพท์ได้ไม่ต่ำกว่า 6,000 คู่สาย ถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์ได้ไม่ต่ำ 2 ช่องขึ้นไป  " ประเทศไทยเข้าร่วมโครงการอิลเทลเซ็ต อันดับที่ 49 "

                               ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา
                     ดาวเทียมชนิดนี้ทำหน้าที่ รายงานสภาพลมฟ้าอากาศ ทั้งภาพถ่าย และข้อมูลลงมาได้ทุกครึ่งชั่วโมง วงโคจรอยู่สูง 35,680 กิโลเมตร เหนือเส้นศูนย์สูตร อุปกรณ์ที่สำคัญ คือ กล้องโทรทัศน์ กับเครื่องค้นหารังสีความร้อน ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาแบบล่าสุด ชื่อว่า  " Geos "

                               ดาวเทียมสำรวจทรัพยากรโลก
                     ดาวเทียมชนิดนี้ มีดาวเทียมแลนแซ็ต (Landsat) ขึ้นไปโคจรปฏิบัติการอยู่ 2 ดวง ซึ่งทำหน้าที่เกี่ยวกับสำรวจแหล่งเกษตรกรรม ป่าไม้ อุทกศาสตร์ แหล่งน้ำ ธรณีวิทยา แหล่งแร่ ทรัพยากรทะเล และอุตุนิยมวิทยา เป็นต้น

                               ชนิดของดาวเทียม แบ่งตามลักษณะวงโคจรได้ 3 ชนิด คือ
                     1. วงโคจรแบบลอยค้างฟ้า คือ โคจรอยู่สูงเหนือเส้นศูนย์สูตร เป็นระยะทางประมาณ 35,400 - 37,000 กิโลเมตร โคจรรอบโลกใช้เวลา 24 ชั่วโมง
                     2. วงโคจรแนวขั้วโลก ดาวเทียมจะโคจรจากขั้วโลกเหนือ ไปยังขั้วโลกใต้ หรือจากขั้วโลกใต้ ไปยังขั้วโลกเหนือ
                     3. วงโคจรเฉลียง ระนาบของวงโคจร จะทำมุมกับระนาบ ของขั้วโลกดาวเทียม

คอมพิวเตอร์ (Computer)
ดาวเทียม (Satellite)
เลเซอร์ (Laser)
หุ่นยนต์ (Robot)
พลาสติก (Plastic)
เซรามิกส์ (Ceramics)
ปิโตรเลียม (Petroleum)
 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย