ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

พลังโอสถทิพย์

สายปัจฉิม : สำนักเต๋าประเทศจีน

วิธีฝึก พลังโน้มนำโอสถทิพย์ (พลังขั้นพื้นฐาน)

การผ่อนคลาย

                   การผ่อนคลายหมายความว่า ให้ขจัดความตึงเครียดจากส่วนต่างๆของร่างกาย จนอยู่ในลักษณะสบายๆ การผ่อนคลายนั้มีความจำเป็นต่อการฝึก ไม่เพียงแต่อวัยวะภายในและกล้ามเนื้อบริเวณต่างๆ ของร่างกายเท่านั้น แม้จิตและอารมณ์ก็ต้องนิ่งด้วย เพราะการฝึกนั้นต้องอยู่บนพื้นฐานของผ่อนคลายและนิ่ง จึงจะได้ผล รวมทั้งเราสามารถยกระดับการฝึกด้วยท่าฝึก

  1. ถ่างขาสบายๆ ศีรษะตรง กางขายืนตรง ริมฝ่าเท้าที่ถ่างออกนั้นให้เสมอกับความกว้างของไหล่ทั้งซ้ายขวา ย่อเข่าเล็กน้อย สะบ้าเข่าอย่าให้เลยปลายนิ้วเท้า สะโพกลดต่ำลงเล็กน้อย ในลักษณะท่านั่งเก้าอี้สูง ปล่อยน้ำหนักของร่างกายลงบนขาทั้งสองข้าง
  2. ปิดตาและริมฝีปากสบายๆ
  3. ปล่อยวางทั้งหัวไหลและข้อศอก ห้อยแขนทั้งสองข้างโดยไม่หนีบรักแร้
  4. หุบหน้าอกเข้าเล็กน้อย อย่ายื่นอก หลังไม่โก่ง รักษากระดูกสันหลังให้อยู่ในแนวตรง
  5. หุบท้องเล็กน้อย ยืดบั้นเอวให้ตรง ท้องน้อยหุบเล็กน้อย เพื่อให้บริเวณหน้าอกขยายกว้าง

                          ท่าฝึกขั้นพื้นฐานข้างต้น เป็นท่าผ่อนคลาย และเป็นท่าเตรียมพร้อมที่จะฝึกท่าต่างๆ ของ "พลังโอสถทิพย์" ผู้ฝึกจะต้องยึดถือลักษณะของท่าฝึกดังกล่าวข้างต้น ตั้งท่าให้ถูกต้องเป็นธรรมชาติ

การหายใจ
                           ปกติให้หายใจเข้าออกตามธรรมชาติ แต่ถ้าการหายใจเป็นรูปแบบของท้องแล้ว ก็ให้หายใจเข้าออกสั้นและเร็ว เพราะจะมีผลต่อการฝึกมากกว่า

วิธีผ่อนคลาย
                            วิธีขั้นพื้นฐานนั้นเป็นการผ่อนคลาย 3 แนวดิ่ง โดยแยกเป็นด้านหน้า หลัง และด้านข้างทั้งสองของร่างกาย แล้วให้ผ่อนจากบนลงมาล่าง คือ
                           แนวที่ 1(ด้านหน้า) --->ศีรษะ --->ใบหน้า --->บริเวณหน้าอก --->บริเวณท้อง --->ด้านหน้าขาท่อนบน --->สะบ้าหัวเข่า --->ขาท่อนล่าง --->เท้าทั้งสอง --->นิ้วเท้า
                           แนวที่ 2 (ด้านหลัง) --->ด้านหลังศีรษะ --->บริเวณช่วงคอ --->บริเวณหลัง --->บริเวณบั้นเอว --->ด้านหลังขาท่อนบน --->ขาท่อนล่าง --->ส้นเท้า --->ฝ่าเท้า
                           แนวที่3 (ด้านข้างทั้งสอง) --->บริเวณด้านล่างทั้งสองของศีรษะ --->สองหัวไหล่ --->แขนทั้งสอง --->มือทั้งสอง --->นิ้วมือทั้งสอง


                           เวลาหายใจเข้าให้ระมัดระวังบริเวณที่กำลังผ่อนคลายอยู่ และเวลาหายใจออกต้องอยู่ในลักษณะผ่อนคลาย โดยให้กำหนดจิตไปอยู่ที่บริเวณที่กำลังผ่อนคลายจุดแรก แต่ต้องระมัดระวังอย่าให้รุนแรงเกินไป เมื่อกำหนดจิตไปบริเวณที่ผ่อนคลายจุดแรกแล้ว ให้กำหนดจิตไปอยู่บนบริเวณที่ผ่อนคลายจุดต่อไป ตามลมหายใจเข้าออกให้ครบ 3 แนวดิ่งแล้ว ให้กำหนดจิตเฝ้าจุดที่หยุดหายใจ 3 นาที ส่วนบริเวณที่กำหนดจิตไปเฝ้านั้น
                        บุคคลทั่วไปให้กำหนดไปอยู่ที่บริเวณท้องน้อย ส่วนผู้ป่วยที่ร่างกายท่อนล่างอ่อนแอ ให้กำหนดจิตไปที่จุด "หย่งเฉวียน" บริเวณอุ้งเท้า (จุดนี้หาได้โดยงอนิ้วเท้าทั้ง 5 แล้วจะปรากฎรอยบุ๋มที่ฝ่าเท้า ตรงรอยบุ๋มคือจุด หย่งเฉวียน)
                        ผู้ที่สมรรถภาพของม้ามและกระเพาะผิดปกติ มีอาการปวดแน่นท้อง ให้กำหนดจิตไปที่จุด "จู๋ซันหลี่" บริเวณใต้สะบ้าหัวเข่า 3 นิ้ว (หน่วยวัดนิ้วในที่นี้ ให้อาจารย์ผู้สอนว่าเป็นนิ้วอะไร เพราะไม่ใช่นิ้วฟุต)
                        ผู้ที่สมรรถภาพของไตเสื่อมและอวัยวะเพศไม่แข็งตัว ให้กำหนดจิตไปที่จุด "มิ่งเหมิน" บริเวณใต้ข้อกระดูกสันหลัง ข้อที่ 14
                        ผู้ป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูงนั้น ให้ทำการฝึกผ่อนคลาย 3 แนวดิ่ง ติดต่อกันหลายครั้ง ก็สามารถบรรเทาอาการมึนศีรษะได้
                        ผู้ที่เลือดลมไม่เพียงพอ อ่อนเพลีย ร่างกายไม่แข็งแรง ควรใช้วิธีผ่อนคลายทั้ง 3 แนวดิ่งพร้อมๆกัน
                        การฝึกพลังก่อนนอนนั้น จะฝึกวิธีผ่อนคลายครั้งละ 1 แนวดิ่ง หรือ 3 แนวดิ่งพร้อมๆกันก็ได้

ฉี้กงและพลานามัย
ประวัติย่อพลังโอสถทิพย์
การผ่อนคลาย
วิธีโน้มนำ 8 ท่า
พลังช่วยเสริม
ความหมาย "ฉี้กง"
สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับการฝึก
โรคที่เหมาะแก่การรักษา
  

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ